بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی دوستم داری به اندازہ قطرات بارانی که بر روی صورتت میریزد ومن ھم دوستت دارم بدون توجه به چتری که روی سرت گرفتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای آغوشی تنگ است که مطمین نیستم فقط مال من باشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام شد.... بجز این اشکها چیزی برای باختن ندارم! بریزم به پایت میمانی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهستـه فتــــح کرده ای با چشمهایت هرچـــه داشته ام را حالا تمام جهــان من مستعمره ی توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی شده بود باورش، تور اگه بندارن سرش، میشه عروس ماهیا، شاه ماهی میشه همسرش، ماهی باورش نبود تور اگه بندازن سرش، نگاه گرم ماهی گیر میشه نگاه اخرش............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به هر کی دادی از سادگی دادی زندگی تو پای دلدادگی دادی هر جا که دیدی چراغی پر فروغه تا بهش رسیدی فهمیدی دروغه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توراباتیشه ی قلبم کنارمرمرعشقم تراشیدم پس ازان من تورا چون بت پرستیدم چرایش رانمیدانم؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باورم شد كه تو خسته تر از آن بودي كه بفهمي دوست داشتنم را...از من كه گذشت,اما هرجا كه هستي"خســـــــــــــته نباشي"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ شده ام ...!! نمیدانمیدانم برای تو.... یا شاید برای دیروزهایی که با تو سر کردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمیان من و تو فاصله هاست گاه می اندیشم می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری تو به اندازه ی تنهایی من خوشبختی من به اندازه ی زیبایی تو غمگینم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای داشتنت... برای بودنت.... همه را ک هیچ.... خودم را نیز حذف میکنم....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی... وقتی حتی از دستش ناراحتی هم هواشو داشته باشی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود یکی نبود زیر این گنبد کبود یه غریبه آشنا دلو جونمو ربود اینجوری نگام نکن گل یاس مهربون او غریبه خودتی همیشه با من بمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازآتش نگو رفیق جان ، نمی دانی آتش چیست ... ! ، آتش آن است تو را به اسم ِ غریبه صدا بزند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر ها جوابم کردند ... دارویی را که نایاب است را برایم تجویز کرده اند تمام داروخانه های شهر را گشتم ، تمام اطبّاء قطع امید کردند ... همه گفتند تحریم است و ... داروی " تــو "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمش را خودکشی نگذار ، حتی نهنگی مثل من که عمق اقیانوس را دیده دل‌ش برای سواحل تو تنگ می‌شود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی دوستم داری به اندازہ قطرات بارانی که بر روی صورتت میریزد ومن ھم دوستت دارم بدون توجه به چتری که روی سرت گرفتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای آغوشی تنگ است که مطمین نیستم فقط مال من باشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام شد.... بجز این اشکها چیزی برای باختن ندارم! بریزم به پایت میمانی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهستـه فتــــح کرده ای با چشمهایت هرچـــه داشته ام را حالا تمام جهــان من مستعمره ی توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی شده بود باورش، تور اگه بندارن سرش، میشه عروس ماهیا، شاه ماهی میشه همسرش، ماهی باورش نبود تور اگه بندازن سرش، نگاه گرم ماهی گیر میشه نگاه اخرش............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به هر کی دادی از سادگی دادی زندگی تو پای دلدادگی دادی هر جا که دیدی چراغی پر فروغه تا بهش رسیدی فهمیدی دروغه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توراباتیشه ی قلبم کنارمرمرعشقم تراشیدم پس ازان من تورا چون بت پرستیدم چرایش رانمیدانم؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باورم شد كه تو خسته تر از آن بودي كه بفهمي دوست داشتنم را...از من كه گذشت,اما هرجا كه هستي"خســـــــــــــته نباشي"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ شده ام ...!! نمیدانمیدانم برای تو.... یا شاید برای دیروزهایی که با تو سر کردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمیان من و تو فاصله هاست گاه می اندیشم می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری تو به اندازه ی تنهایی من خوشبختی من به اندازه ی زیبایی تو غمگینم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای داشتنت... برای بودنت.... همه را ک هیچ.... خودم را نیز حذف میکنم....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی... وقتی حتی از دستش ناراحتی هم هواشو داشته باشی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود یکی نبود زیر این گنبد کبود یه غریبه آشنا دلو جونمو ربود اینجوری نگام نکن گل یاس مهربون او غریبه خودتی همیشه با من بمون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازآتش نگو رفیق جان ، نمی دانی آتش چیست ... ! ، آتش آن است تو را به اسم ِ غریبه صدا بزند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر ها جوابم کردند ... دارویی را که نایاب است را برایم تجویز کرده اند تمام داروخانه های شهر را گشتم ، تمام اطبّاء قطع امید کردند ... همه گفتند تحریم است و ... داروی " تــو "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمش را خودکشی نگذار ، حتی نهنگی مثل من که عمق اقیانوس را دیده دل‌ش برای سواحل تو تنگ می‌شود