بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت چيست؟يعني تو با تمام خيانت ها و بدي هايي که در حق من کردي باز من بي نهايت دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار بود فقط وقت دلتنگیهام بهت اس ام اس بدم.......ولی یادم رفت بگم هر ثانیه دلتنگتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم رو بردی؟! باشه…..قبول….حرفی نیست فقط یادت باشه در این آشفته بازار جنس داده شده پس گرفته نمیشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رودخانه ای رو می شناسم که با دریا قهر کرد و عاشقانه به فاضلاب رفت! . . . درست مثل تو!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ها دروغ هستند! وقتی مهربانی "تو" از دور هم احساس می شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبـــــــیه ماه هستی نه میــــــــشود در آغوشت گرفــــــت و نه آنســـــــــــوی تو را دیـــــــد تنـــــــــــــها میشود در تـــــو گم شد که شـــــــدم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غفلـــــــــــــــــت کردی مادر… پشت این قلـــــــــب عاشق فرزندت آرام آرام جـــــــــــان میسپارد و تــــــــــــــو… فرامـــــــــــــــــوش کردن را به او نیاموخته بودی….!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهــــــــی طو… گاهی یـــــــــــــاد طو… گاهی هم غــــــــــــم طو… آخر این "طو" کار مرا تمام میکند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تموم دنیامی تو تموم حرفامی تو تموم لحظه ی گرم عاشق بودنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یه رویای کوتاهی دعای هر سحرگاهی شدم خواب عشقت چون مرا اینگونه می خواهی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....متنــــــــــــــــــــفرم از تمـــــــوم دوستـــــــت دارمـــــــهایی .........که در آن .. ........هیــــــــــــچ رنــــــــــگ و بــــــویی از.. ...."" عــــــــــــــشق "" نیـــــــــست... ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم عشقشو یادش نمیرہ،فقط یاد میگیرہ راجع بھش کمتر حرف بزنہ،بہش کمتر فکر کنہ،دلش کمتر تنگ بشہ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا با آنکه میدانم نصیب من نخواهی شد,چنان با تار و پود دل برایت خانه میسازم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه آدم میگه هیچکس منو دوست نداره ، منظورش از هیچکس یک نفر بیشتر نیست . . . همون یه نفری که واسه اون همـــه کسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به پایان “من و تو” اندیشیدی باورت نبود که پایان من و تو فقط پایان “ما” نیست آغاز دنیایی است بی “ما” و دنیا بدون “ما ” پر است از هزاران “من و تو” ی تنها!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورو داشتم ولی تو خواب بودم کنارم بودی اما دور بودم نفهمیدم داری از دست میری  تورو میدیم اما کور بودم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقت چيست؟يعني تو با تمام خيانت ها و بدي هايي که در حق من کردي باز من بي نهايت دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار بود فقط وقت دلتنگیهام بهت اس ام اس بدم.......ولی یادم رفت بگم هر ثانیه دلتنگتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم رو بردی؟! باشه…..قبول….حرفی نیست فقط یادت باشه در این آشفته بازار جنس داده شده پس گرفته نمیشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رودخانه ای رو می شناسم که با دریا قهر کرد و عاشقانه به فاضلاب رفت! . . . درست مثل تو!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله ها دروغ هستند! وقتی مهربانی "تو" از دور هم احساس می شود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبـــــــیه ماه هستی نه میــــــــشود در آغوشت گرفــــــت و نه آنســـــــــــوی تو را دیـــــــد تنـــــــــــــها میشود در تـــــو گم شد که شـــــــدم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غفلـــــــــــــــــت کردی مادر… پشت این قلـــــــــب عاشق فرزندت آرام آرام جـــــــــــان میسپارد و تــــــــــــــو… فرامـــــــــــــــــوش کردن را به او نیاموخته بودی….!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهــــــــی طو… گاهی یـــــــــــــاد طو… گاهی هم غــــــــــــم طو… آخر این "طو" کار مرا تمام میکند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تموم دنیامی تو تموم حرفامی تو تموم لحظه ی گرم عاشق بودنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یه رویای کوتاهی دعای هر سحرگاهی شدم خواب عشقت چون مرا اینگونه می خواهی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....متنــــــــــــــــــــفرم از تمـــــــوم دوستـــــــت دارمـــــــهایی .........که در آن .. ........هیــــــــــــچ رنــــــــــگ و بــــــویی از.. ...."" عــــــــــــــشق "" نیـــــــــست... ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم عشقشو یادش نمیرہ،فقط یاد میگیرہ راجع بھش کمتر حرف بزنہ،بہش کمتر فکر کنہ،دلش کمتر تنگ بشہ!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا با آنکه میدانم نصیب من نخواهی شد,چنان با تار و پود دل برایت خانه میسازم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه آدم میگه هیچکس منو دوست نداره ، منظورش از هیچکس یک نفر بیشتر نیست . . . همون یه نفری که واسه اون همـــه کسه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به پایان “من و تو” اندیشیدی باورت نبود که پایان من و تو فقط پایان “ما” نیست آغاز دنیایی است بی “ما” و دنیا بدون “ما ” پر است از هزاران “من و تو” ی تنها!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورو داشتم ولی تو خواب بودم کنارم بودی اما دور بودم نفهمیدم داری از دست میری  تورو میدیم اما کور بودم