بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندهایت را بزن... جانانه نگاهش کن... عاشقانه هایت را بگو برایش... فقط آن لباسی را ک من دوست داشتم برایش نپوش........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا عشق بدون حیله ی من باشی باید که درون پیله ی من باشی دنیا همه بی قرار ما خواهد شد وقتی که تو هم قبیله ی من باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت را بیار.... مردانه و زنانه اش را بیخیال ، دست بدهیم به رسم کودکی.... قرار است هوای هم را بی اجازه داشته باشیم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم.... بهتر آن است که آن را خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب جوش و خروشی بود عشقت/خراب باده نوشی بود عشقت بهشتم را به سیبی داد بر باد/عجب آدم فروشی بود عشقت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دِ لــا مـــصــــبـــــــــــــ... حداقل سعی کن اینو بفهمی که وقتی فریاد می زنم تــــنـــــهــــــامـــــ نه اینکه کسی کنارم نیست هست ولی اون کس  تــــــــــــو نیستی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تیر چراغ برق دردمان یکیست شب که میشود سرمان تاریک، دلمان پرنور صبح که میشود سرمان سنگین، دلمان خاموش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکايت عجيبی دارد اين اشــــــــکــــ ...! کافيست حروفش را به هم بريزی تا برسی به کـــــــــــــــاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بود:خوابش را ببینی،کنار تو باشم! راست میگفت؛ خوابش را هم که دیدم باز در آغوش دیگری بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بازی گرفتن دیگران نیست که روزی عاشقش باشی و روزی قاتلش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله بین ذهن و دل ...عقل و عشق....منطق و زندگی......عظیمترین فاصله هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران حضورت که ببارد تنهایی ام خشکسالی اش را تعطیل می کند به حرمت قطراتی از جنس تو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـعرم ڪــہ تـو بـاشـی هـم وزن دارم هـم قـافـیـــہ را نـباخـتــہ ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتی ست مثل تبلیغات ایرانسل شده ام........ نخوانده،حذفم میکنند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلَّقیم همیشه میان ماندن و رفتن؛ درست مثل محکوم به مرگی که جای تیرِ خلاص در شقیقه‌اش گلوله‌ی مَشقی چکانده باشند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی خیالت راحت من وفادارم و من چه ساده لوحانه خیالم را تختی کرئم برای عشق بازی تو با دیگری.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندهایت را بزن... جانانه نگاهش کن... عاشقانه هایت را بگو برایش... فقط آن لباسی را ک من دوست داشتم برایش نپوش........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا عشق بدون حیله ی من باشی باید که درون پیله ی من باشی دنیا همه بی قرار ما خواهد شد وقتی که تو هم قبیله ی من باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت را بیار.... مردانه و زنانه اش را بیخیال ، دست بدهیم به رسم کودکی.... قرار است هوای هم را بی اجازه داشته باشیم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم.... بهتر آن است که آن را خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب جوش و خروشی بود عشقت/خراب باده نوشی بود عشقت بهشتم را به سیبی داد بر باد/عجب آدم فروشی بود عشقت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دِ لــا مـــصــــبـــــــــــــ... حداقل سعی کن اینو بفهمی که وقتی فریاد می زنم تــــنـــــهــــــامـــــ نه اینکه کسی کنارم نیست هست ولی اون کس  تــــــــــــو نیستی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تیر چراغ برق دردمان یکیست شب که میشود سرمان تاریک، دلمان پرنور صبح که میشود سرمان سنگین، دلمان خاموش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکايت عجيبی دارد اين اشــــــــکــــ ...! کافيست حروفش را به هم بريزی تا برسی به کـــــــــــــــاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بود:خوابش را ببینی،کنار تو باشم! راست میگفت؛ خوابش را هم که دیدم باز در آغوش دیگری بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بازی گرفتن دیگران نیست که روزی عاشقش باشی و روزی قاتلش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله بین ذهن و دل ...عقل و عشق....منطق و زندگی......عظیمترین فاصله هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران حضورت که ببارد تنهایی ام خشکسالی اش را تعطیل می کند به حرمت قطراتی از جنس تو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـعرم ڪــہ تـو بـاشـی هـم وزن دارم هـم قـافـیـــہ را نـباخـتــہ ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتی ست مثل تبلیغات ایرانسل شده ام........ نخوانده،حذفم میکنند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلَّقیم همیشه میان ماندن و رفتن؛ درست مثل محکوم به مرگی که جای تیرِ خلاص در شقیقه‌اش گلوله‌ی مَشقی چکانده باشند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی خیالت راحت من وفادارم و من چه ساده لوحانه خیالم را تختی کرئم برای عشق بازی تو با دیگری.....