بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتــــــــــی رفتـ ـ ـ ـ ـ ـی دلم بد جور حالش بـــــده،زیـ ـ ـادی تــ ـ ـنــگ شده.... بردمش بیمارستان عقـــــــلم...جوابش کرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينقدر ورق هاي دلم را بهم نريز  حكم همان دل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق نه در حیات دیگری دخالت میکند و نه اجازه دخالت در حیات خود را میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق به دیگران فردیت میبخشد اما فردیت خود را از دست نمیدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لحظات با تو بودن لحظات بي تو بودن رو نفرين كردم در لحظات بي تو بودن لحظات با تو بودن رو آرزو كردم من كجاي لحظه هاتم تو كه اوج لحظه هامي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني مرغ عشق بدون عشق ميميره تو همون مرغ عشق مني كه بدون تو ميميرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم از تو دور شدم ، دنیا زندونه برام ، دنبال خودم میگردم ، خودم نمیدونم کجام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت را خیالی نیست،فقط مانده ام چگونه در چشمانی به آن زلالی،جا داده بودی آن همه دروغ را...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرنفس درد است که میکشم...!! ای کاش یابودی یا اصلا به دنیا نبودی...! این که هستی و کنارم نیستی،دیوانه ام میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روز بدرقه فکر میکنم! که "جیبی" باشد پنهان کنم لرزش دستانم را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کافه کنج دیوار رو به روی هم خوب شد قهوه مان را نخوردیم ! حرفهایمان به اندازه کافی تلخ بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر هیچ مزه اى دلچسب نخواهد بود من تمام حس چشاییم را روى لبانت جا گذاشته ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــصــمـــیــم گـــرفـــتــم تــمــام هــســتــــیـــم را نــقــــاشــــی کــنـــم !!! کــارم کــه تـــمــام شـــد... خـــيـــلی شـــبـــيـــه تــــــــــو شــده بـــود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر باغم عشق سازگار آید دل بر مرکب آرزو سوار آید دل گر دل نبود کجا وطن سازد عشق ور عشق نباشد به چه کار آید دل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یاد خوشت را به دنیا ندهم ، لبخند خوشت را به حور رعنا ندهم ، گر یاد کنی مرا هر از گاهی چند ، گرد رخ وی به چشم بینا ندهم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه آهـنـگِ خـاص یـه خـاطـرهِ نـاب یـه یـاد کـهـنـه یـه نـفـر تـنهـا یـه عـاشـق یـه عـکـسِ یـادگـاری یـه عـطـرِ مشـتـرک یـه حـسِ سـاده چـه مـعـجـونـی مـیـشـود بـرای گـریـه امـــشـــب !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتــــــــــی رفتـ ـ ـ ـ ـ ـی دلم بد جور حالش بـــــده،زیـ ـ ـادی تــ ـ ـنــگ شده.... بردمش بیمارستان عقـــــــلم...جوابش کرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينقدر ورق هاي دلم را بهم نريز  حكم همان دل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق نه در حیات دیگری دخالت میکند و نه اجازه دخالت در حیات خود را میدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق به دیگران فردیت میبخشد اما فردیت خود را از دست نمیدهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لحظات با تو بودن لحظات بي تو بودن رو نفرين كردم در لحظات بي تو بودن لحظات با تو بودن رو آرزو كردم من كجاي لحظه هاتم تو كه اوج لحظه هامي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدوني مرغ عشق بدون عشق ميميره تو همون مرغ عشق مني كه بدون تو ميميرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم از تو دور شدم ، دنیا زندونه برام ، دنبال خودم میگردم ، خودم نمیدونم کجام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنت را خیالی نیست،فقط مانده ام چگونه در چشمانی به آن زلالی،جا داده بودی آن همه دروغ را...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرنفس درد است که میکشم...!! ای کاش یابودی یا اصلا به دنیا نبودی...! این که هستی و کنارم نیستی،دیوانه ام میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روز بدرقه فکر میکنم! که "جیبی" باشد پنهان کنم لرزش دستانم را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کافه کنج دیوار رو به روی هم خوب شد قهوه مان را نخوردیم ! حرفهایمان به اندازه کافی تلخ بود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر هیچ مزه اى دلچسب نخواهد بود من تمام حس چشاییم را روى لبانت جا گذاشته ام …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــصــمـــیــم گـــرفـــتــم تــمــام هــســتــــیـــم را نــقــــاشــــی کــنـــم !!! کــارم کــه تـــمــام شـــد... خـــيـــلی شـــبـــيـــه تــــــــــو شــده بـــود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر باغم عشق سازگار آید دل بر مرکب آرزو سوار آید دل گر دل نبود کجا وطن سازد عشق ور عشق نباشد به چه کار آید دل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یاد خوشت را به دنیا ندهم ، لبخند خوشت را به حور رعنا ندهم ، گر یاد کنی مرا هر از گاهی چند ، گرد رخ وی به چشم بینا ندهم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه آهـنـگِ خـاص یـه خـاطـرهِ نـاب یـه یـاد کـهـنـه یـه نـفـر تـنهـا یـه عـاشـق یـه عـکـسِ یـادگـاری یـه عـطـرِ مشـتـرک یـه حـسِ سـاده چـه مـعـجـونـی مـیـشـود بـرای گـریـه امـــشـــب !