بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازمن پرسید منو بیشتر دوست داری یا زندگیتو؟ گفتم زندگیمو. قهر کرد و رفت... ولی هیچ وقت نفهمید که همه ی زندگیم بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلمات مهرانگیز میتوانند کوتاه باشند اما طنین رسایی دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم اصلا به تو افتاده مسیرم که بمیرم یا چشم بپوش از من و از خویش برانم یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه هـ ـای مجازی هـــوس های سرد آغوش های خیالــی احساسات از جنس دکمه های کیبرد نسل من نسلی است که احساساتش پشت همین کابل سیم ها قربانی میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق ومعشوق بودن يعني احساس كردن گرماي خورشيد ازهر دوطرف‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتما دونده ی خوبی هستی چون همیشه توی ذهنم حضور داری حتما دزد خوبی هستی چون قلب من رو دزدیدی. و من هم همیشه تیر انداز بدی هستم چون همیشه دلم برات تنگ میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ع:عنایت دل ش:شهامت دل ق:قدرت دل وقتی عنایت و شهامت و قدرت دل در کنارهم باشند، عشق بوجود می آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــمــ بـــرای او میســــوزد ... فکـــر مے کـــند کـــسی انـــدازه مــــــ ن دوســـتـــش خــــواهـــد داشــــتـــ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر صبح از فراز پل در دوردست خیـــال… سایـــــــــه … چمدانی پر از نام عشقش را به رود می سپارد … رود … دریـــــــــا … بــــــــــــاران … بوی عـشـــق می دهند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه دوست وفادار مثل تاکسی میمونه که تو شبای بارونی کم پیدا میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب دلم هوای تو را کرده کاش تصویرت نفس میکشید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این عصرهای بارانی عجـیب بـوی نـفس هـای تـو را می دهـد …! گـوئـی … تـو اتـفاق می افـتی و مـن دچـار می شـوم … تـمام ” مــن” دارد “تـــو” می شـود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهــی فکـر میکنم کــار تـــو “ســـــخــــت تر” از مـــن است !! مـن یـــــک دنـــیا دوستت دارم … و تو زیر بـار این همــــه عشـــــق قــــد خـم نمیکنی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا کن مرا ، صدای تو خوب است . . . صدای تو سبزینه ی آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می روید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا آب شو مثل یک واژه در سطر خاموشی ام ؛ بیا آب کن در کف دست من جِرم نورانی عشق را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به صدایت معتاد شده بودم ... رفتی ! حالا هر روز “یادت” را تزریق میکنم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازمن پرسید منو بیشتر دوست داری یا زندگیتو؟ گفتم زندگیمو. قهر کرد و رفت... ولی هیچ وقت نفهمید که همه ی زندگیم بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلمات مهرانگیز میتوانند کوتاه باشند اما طنین رسایی دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در راه رسیدن به تو گیرم که بمیرم اصلا به تو افتاده مسیرم که بمیرم یا چشم بپوش از من و از خویش برانم یا تنگ در آغوش بگیرم که بمیرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه هـ ـای مجازی هـــوس های سرد آغوش های خیالــی احساسات از جنس دکمه های کیبرد نسل من نسلی است که احساساتش پشت همین کابل سیم ها قربانی میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق ومعشوق بودن يعني احساس كردن گرماي خورشيد ازهر دوطرف‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتما دونده ی خوبی هستی چون همیشه توی ذهنم حضور داری حتما دزد خوبی هستی چون قلب من رو دزدیدی. و من هم همیشه تیر انداز بدی هستم چون همیشه دلم برات تنگ میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ع:عنایت دل ش:شهامت دل ق:قدرت دل وقتی عنایت و شهامت و قدرت دل در کنارهم باشند، عشق بوجود می آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــمــ بـــرای او میســــوزد ... فکـــر مے کـــند کـــسی انـــدازه مــــــ ن دوســـتـــش خــــواهـــد داشــــتـــ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر صبح از فراز پل در دوردست خیـــال… سایـــــــــه … چمدانی پر از نام عشقش را به رود می سپارد … رود … دریـــــــــا … بــــــــــــاران … بوی عـشـــق می دهند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه دوست وفادار مثل تاکسی میمونه که تو شبای بارونی کم پیدا میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجیب دلم هوای تو را کرده کاش تصویرت نفس میکشید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این عصرهای بارانی عجـیب بـوی نـفس هـای تـو را می دهـد …! گـوئـی … تـو اتـفاق می افـتی و مـن دچـار می شـوم … تـمام ” مــن” دارد “تـــو” می شـود …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهــی فکـر میکنم کــار تـــو “ســـــخــــت تر” از مـــن است !! مـن یـــــک دنـــیا دوستت دارم … و تو زیر بـار این همــــه عشـــــق قــــد خـم نمیکنی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا کن مرا ، صدای تو خوب است . . . صدای تو سبزینه ی آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حزن می روید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا آب شو مثل یک واژه در سطر خاموشی ام ؛ بیا آب کن در کف دست من جِرم نورانی عشق را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به صدایت معتاد شده بودم ... رفتی ! حالا هر روز “یادت” را تزریق میکنم !