بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که صدایم می‌کنی همه چیز این جهان یادم می‌رود یادم می‌رود که جهان روی شانه‌ی من قرار دارد یادم می‌رود سر جایم بایستم پا به‌ پا می‌شوم زمین می‌لرزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت کردي ... وبلاخره تمام شد حاضر شدي من را به جاي او ترک کني حالا تو با سيگارت ما مي شدي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر درد هايم هزار برابر هم شود ميدانم بازهم کساني هستند که آرزوي اين دردهاي کوچک را دارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....."حالا که پیرشده ام به من می گویی: جوانیت را به پای من نریز؟....."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوبه آدم یکیو دوست داشته باشه نه به خاطر اینکه بهش نیاز داره نه از روی اجبار فقط به خاطر اینکه اون شخص ارزش دوست داشتنو داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم گفت بیچاره خسته بود خوابیده اما بیداربودم  خواستم برگردم بگم خسته تر از اونم که بخوابم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل باران چشم هایت دیدنی است/ شهر خاموش صدایت دیدنی است/ مهربانی&معنی لبخند توست/ خنده هایت بی نهایت دیدنی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دلیل.. بی دلیل آمدی.. و  شدی... تمام دلیل زنده بودنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو ب رویاھایمان تنہا یک رسیدن بدھکاریم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس مزاحم بودن که هیچ ... جدیدا احساس اضافی بودن بهمون دست داده .. خدا به داد هفته دیگمون برسه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی گفتی سعی میکنم اخلاقم را عوض کنم ساده دل من فکر کرد دوستش داری تا خودتو بخاطرش عوض کنی اما نفهمیدم رو شونه من تمرین پرواز میکنی تا به شونه اون پرواز کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو  این روزهــا  برایـم حکم باران را داری.. درست وســط کـویـر، همون قدر زندگی بخش همون قدر مــحــال!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لحظه از عشق عمیق چنان در وجود رسوخ میکند که گذشت زمان نمیتواند آنرا ار بین ببرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا با تیشه ی عشقم میان مرمر قلبم تراشیدم/از آن پس تورا چون بت پرستیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش نکن زندگی را بفهمی......زندگی را زندگی کن تلاش نکن عشق را بفهمی......عاشق شو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی کار تو نبود /من عاشقت بودم و بس/اون همه احساس منو کشتی گلم پای هوس /اما هنوز دوستت دارم به جون اون که دوسش داری/ وقتی که اسم تو میاد زنده میشم نفس نفس

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین که صدایم می‌کنی همه چیز این جهان یادم می‌رود یادم می‌رود که جهان روی شانه‌ی من قرار دارد یادم می‌رود سر جایم بایستم پا به‌ پا می‌شوم زمین می‌لرزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت کردي ... وبلاخره تمام شد حاضر شدي من را به جاي او ترک کني حالا تو با سيگارت ما مي شدي ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر درد هايم هزار برابر هم شود ميدانم بازهم کساني هستند که آرزوي اين دردهاي کوچک را دارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....."حالا که پیرشده ام به من می گویی: جوانیت را به پای من نریز؟....."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوبه آدم یکیو دوست داشته باشه نه به خاطر اینکه بهش نیاز داره نه از روی اجبار فقط به خاطر اینکه اون شخص ارزش دوست داشتنو داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم گفت بیچاره خسته بود خوابیده اما بیداربودم  خواستم برگردم بگم خسته تر از اونم که بخوابم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل باران چشم هایت دیدنی است/ شهر خاموش صدایت دیدنی است/ مهربانی&معنی لبخند توست/ خنده هایت بی نهایت دیدنی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دلیل.. بی دلیل آمدی.. و  شدی... تمام دلیل زنده بودنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو ب رویاھایمان تنہا یک رسیدن بدھکاریم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس مزاحم بودن که هیچ ... جدیدا احساس اضافی بودن بهمون دست داده .. خدا به داد هفته دیگمون برسه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی گفتی سعی میکنم اخلاقم را عوض کنم ساده دل من فکر کرد دوستش داری تا خودتو بخاطرش عوض کنی اما نفهمیدم رو شونه من تمرین پرواز میکنی تا به شونه اون پرواز کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو  این روزهــا  برایـم حکم باران را داری.. درست وســط کـویـر، همون قدر زندگی بخش همون قدر مــحــال!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لحظه از عشق عمیق چنان در وجود رسوخ میکند که گذشت زمان نمیتواند آنرا ار بین ببرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا با تیشه ی عشقم میان مرمر قلبم تراشیدم/از آن پس تورا چون بت پرستیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش نکن زندگی را بفهمی......زندگی را زندگی کن تلاش نکن عشق را بفهمی......عاشق شو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی کار تو نبود /من عاشقت بودم و بس/اون همه احساس منو کشتی گلم پای هوس /اما هنوز دوستت دارم به جون اون که دوسش داری/ وقتی که اسم تو میاد زنده میشم نفس نفس