بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان نیستم که هر پرنده سهمی از من باشد من آن پرنده ام که سهم آسمانش را از چشمان “تو” میخواهد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی دلت میخواد یکی از پشت سر چشماتو بگیره و ازت بپرسه اگه گفتی من کیم، توهم دستاشو بگیری و بگی هرکی هستی بمون…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـکر نـکن که فـرامـوشت کـرده ام... يـا ديـگر دوسـتت نـدارم ! نــه ! مـن فـقط فهـميـدم : وقـتي دلـت بـا مـن نـيست ؛ بودنـت مشـکلي را حـل نـميکـند ، تـنها دلـتـنـگترم مـيکـند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به کوتاهیِ این ثانیه ها معتقدم! عشق یک معامله نیست !!! ساده باید گفت: دوستت می دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب … به خودم قول می دهم که فراموشـت کنم ! وقتی عکست را می بینم تو را که نه ... قولم را فراموش می کنم… !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسـت تـه تـه نـگاهت نـه ! صبـر کن کمی عقـب تر بـیا آهــا درسـت همـین جـاست همـان بـرقی که مرا پـاگیـر تـو کـرده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روزهـا چـقـدر دیدنـت را می نـوشتم و ایـن روزهـا چقـدر نـمی بـینـمت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بانو ! من پیچیدن باد را گیسوان تو دیده ام . . . بهشت شگفت زده ام نخواهد کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دست زنی را عاشقانه میگیری تازه میفهمی مرد بودن را باید میانِ دستانِ ظریف زن احساس کرد. مرد که باشی وقتی سرتو روی سینه اش میزاری حس میکنی چقدر به زن نیازمندی و زن چقدر به حس مرد بودنت نیازمندِ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگیت بارون نباش,که فکر کنن خودتو با منت به شیشه میکوبی،ابر باش تا منتظر باشن بباری!!!منتظرتم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را روی شانه ات بگذار تا همه بدانند "همه چیز" زیر سر من است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه هستی باش اما کاش... نه!!!!!جز این آرزویم نیست هرچه هستی باش اما باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اره اخلاقم ســگیـــه،! چون تو فکره حمــله ی گــرگــا بزرگ شدم.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قادر نيستي خودت را بالا ببري همانند سيبي باش كه با افتادنت انديشه اي را بالا ببري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند عشق آنست که به او نرسی و من می دانم چرا …! زیرا در روزگار من، کسی نیست که زنانه عاشق شود و مردانه بایستد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند پیری فرتوت و ناتوان به جاده ای که  در پس خویش دارم  مینگرم به چه گذشت این عمر گرانمایه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان نیستم که هر پرنده سهمی از من باشد من آن پرنده ام که سهم آسمانش را از چشمان “تو” میخواهد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی دلت میخواد یکی از پشت سر چشماتو بگیره و ازت بپرسه اگه گفتی من کیم، توهم دستاشو بگیری و بگی هرکی هستی بمون…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـکر نـکن که فـرامـوشت کـرده ام... يـا ديـگر دوسـتت نـدارم ! نــه ! مـن فـقط فهـميـدم : وقـتي دلـت بـا مـن نـيست ؛ بودنـت مشـکلي را حـل نـميکـند ، تـنها دلـتـنـگترم مـيکـند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به کوتاهیِ این ثانیه ها معتقدم! عشق یک معامله نیست !!! ساده باید گفت: دوستت می دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب … به خودم قول می دهم که فراموشـت کنم ! وقتی عکست را می بینم تو را که نه ... قولم را فراموش می کنم… !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسـت تـه تـه نـگاهت نـه ! صبـر کن کمی عقـب تر بـیا آهــا درسـت همـین جـاست همـان بـرقی که مرا پـاگیـر تـو کـرده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روزهـا چـقـدر دیدنـت را می نـوشتم و ایـن روزهـا چقـدر نـمی بـینـمت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای بانو ! من پیچیدن باد را گیسوان تو دیده ام . . . بهشت شگفت زده ام نخواهد کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دست زنی را عاشقانه میگیری تازه میفهمی مرد بودن را باید میانِ دستانِ ظریف زن احساس کرد. مرد که باشی وقتی سرتو روی سینه اش میزاری حس میکنی چقدر به زن نیازمندی و زن چقدر به حس مرد بودنت نیازمندِ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگیت بارون نباش,که فکر کنن خودتو با منت به شیشه میکوبی،ابر باش تا منتظر باشن بباری!!!منتظرتم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم را روی شانه ات بگذار تا همه بدانند "همه چیز" زیر سر من است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه هستی باش اما کاش... نه!!!!!جز این آرزویم نیست هرچه هستی باش اما باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اره اخلاقم ســگیـــه،! چون تو فکره حمــله ی گــرگــا بزرگ شدم.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر قادر نيستي خودت را بالا ببري همانند سيبي باش كه با افتادنت انديشه اي را بالا ببري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند عشق آنست که به او نرسی و من می دانم چرا …! زیرا در روزگار من، کسی نیست که زنانه عاشق شود و مردانه بایستد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مانند پیری فرتوت و ناتوان به جاده ای که  در پس خویش دارم  مینگرم به چه گذشت این عمر گرانمایه