بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک فیلم بلند می خواهد یک واقعیت عاشقانه پر از سکانس های با تو بودن و یک دکمه ی تکرار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها عموما دو دسته اند ؛ . . . . . . . " تو " و بقیه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر باریدى باران ... دیر... من مدت هاست در حجم نبودن کسى خشکیده ام...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بی هوا دلم هوایش را میکند... هوای او...... اویی که هیچوقت هوایم رانداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اشک هایم در باره ات حرف زدم اما انها بهم گفتن اگر دوستت داشت نمی گذاشت ما سرازیر شویم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را نمیتوان اداره کرد.پدیده ای است که پیش می آید و لحظه ای که بکوشی آرا اداره کنی همه چیز بهم میخورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دو تا کلمه هست که حرف های زیادی برا گفتن دارن باید نحوه معنی کردنشان را اموخت  یکی  سکوت و دیگری سه نقطه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را چه دیدی ؟ یک روز بیشتر ساعتی لحظه ای با من بمان شاید خنده ای پشت لب هایت قطره ای پشت پلک هایت جا مانده باشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به هر تحقیری که شدم با صدای بلند خندیدم.... نام مرا گذاشتن با "جنبه". بی آنکه بدانند ,خنندبدم تا کسی صدای شکسته شدن قلبم را نشنود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي خــدا اين عـــــشق راهــــجـــــــــران مــــــــــكن ســــــرخـوشــــــان عـــــشق را نالان مــــــــــــــكن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قلبم نشستی نگفتم چرا ، دلم را شکستی نگفتم چرا ، یکی خواب شبهای من را ربود ، چو دیدم تو هستی نگفتم چرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی گریه داره حال من.. حال منی که ارزوی خیلیا هستم..منی که با وجود تو هنوزم گریه هایم را احساسم را با دیوار شریک میشومِ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم نیستی و من دلم تنگ میشه هر لحظه  حودت می دونی عادت نیست فقط دوست داشتن محضه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تو لیاقت نمی خواد... مثل نخ کردن سوزن اعصاب می خواد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ساختن یک دنیای خوب باید مصالحی خوب بکار ببریم. مانند عشق با مصالحی مثل خشم ، نفرت ، جاه طلبی و خیانت چگونه می توان دنیای زیبایی ساخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش گفتم : خيلي نامردي گفت : آره خب من كه مرد نيستم . . . خانوماي محترم لطفا توجه داشته باشيد زن بودن با نامرد بودن فرق داره !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک فیلم بلند می خواهد یک واقعیت عاشقانه پر از سکانس های با تو بودن و یک دکمه ی تکرار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها عموما دو دسته اند ؛ . . . . . . . " تو " و بقیه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر باریدى باران ... دیر... من مدت هاست در حجم نبودن کسى خشکیده ام...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بی هوا دلم هوایش را میکند... هوای او...... اویی که هیچوقت هوایم رانداشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اشک هایم در باره ات حرف زدم اما انها بهم گفتن اگر دوستت داشت نمی گذاشت ما سرازیر شویم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را نمیتوان اداره کرد.پدیده ای است که پیش می آید و لحظه ای که بکوشی آرا اداره کنی همه چیز بهم میخورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دو تا کلمه هست که حرف های زیادی برا گفتن دارن باید نحوه معنی کردنشان را اموخت  یکی  سکوت و دیگری سه نقطه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را چه دیدی ؟ یک روز بیشتر ساعتی لحظه ای با من بمان شاید خنده ای پشت لب هایت قطره ای پشت پلک هایت جا مانده باشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به هر تحقیری که شدم با صدای بلند خندیدم.... نام مرا گذاشتن با "جنبه". بی آنکه بدانند ,خنندبدم تا کسی صدای شکسته شدن قلبم را نشنود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي خــدا اين عـــــشق راهــــجـــــــــران مــــــــــكن ســــــرخـوشــــــان عـــــشق را نالان مــــــــــــــكن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قلبم نشستی نگفتم چرا ، دلم را شکستی نگفتم چرا ، یکی خواب شبهای من را ربود ، چو دیدم تو هستی نگفتم چرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی گریه داره حال من.. حال منی که ارزوی خیلیا هستم..منی که با وجود تو هنوزم گریه هایم را احساسم را با دیوار شریک میشومِ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم نیستی و من دلم تنگ میشه هر لحظه  حودت می دونی عادت نیست فقط دوست داشتن محضه :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن تو لیاقت نمی خواد... مثل نخ کردن سوزن اعصاب می خواد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ساختن یک دنیای خوب باید مصالحی خوب بکار ببریم. مانند عشق با مصالحی مثل خشم ، نفرت ، جاه طلبی و خیانت چگونه می توان دنیای زیبایی ساخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش گفتم : خيلي نامردي گفت : آره خب من كه مرد نيستم . . . خانوماي محترم لطفا توجه داشته باشيد زن بودن با نامرد بودن فرق داره !