بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من "خدا" را در قلب کسانی دیدم که بدون هیچ توقعی مهربانند، درست مثل"تو"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن پا ستون بدن انسانه، ولی هیچکس نمیدونه ستون زندگی من فقط"تویی"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺸــــــﻖ ... ﻧــــﻪ ﭘــــﻮﻝ ﻣﯿﺨــــﻮﺍد ... ﻧــــﻪ زیبایــــی ... و ﻧــــﻪ هیــــچ چیــــز دیگـــــه .... ﻓﻘـــــــــــﻂ " ﺩﻭ ﺗــــﺎ ﺁﺩﻡ " ﻣﯿﺨــــــــﻮﺍﺩ ... ﺗﺎﮐــــــــﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨــــﻢ : ﺁﺩﺩﺩددﺩﺩﻡ ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بورز به تو عشق خواهند ورزید.......عشق همچون دو بخش یک فرمول جبری تعادل ریاضی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو از من دوري اما من دچار عطر دستاتم  محاله خيس بارون شم كه زير چطر دستاتم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... مگر بودن او در کنارم چقدر از جهانت را میگرفت...!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکیه بده اما ... به شانه هایی که اگر خوابت برد سرت را زمین نگذارد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهایم....دلخوری هایم...دلتنگی هایم و تمام اشک های من برای بعد......! تنها بگو.......با او چگونه میگذرد که با من نمی گذشت...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزی که رفتی کارم گریه کردنه تو خودت بهم گفتی دنیا بی تو مردنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو ربطی نداره من چه خیالی میکنم  عقده های دلمو پیش کی خالی میکنم هر بلایی به سرم آوردی اومد به سرت تو رو غمگین میبینم آخ که چه حالی میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت  به عشقی که تو بیکاریاش یادی  از ما میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی مرامادرم ساخت اری اگربجای گذشت به من جنگیدن رامیاموخت کل دنیایه من دفتروقلم و یه دل پرنمیشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی که... چه غم شیرینیست جدایی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم از اینکه یه روزی یه جایی،من خیلی دور از تو، شب و روز در آغوش یک غریبه بیقرارت باشم و بعد از هربار هم آغوشی به یاد آغوشت بی صدا گریه کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت:دلم همبشه برای نگاهت تنگ هست اگر نگاهت فرصتی داشت به یادم باش.... گفتم:تو خود دیده از مه رویان بگیرتا من به فدایت شوم نگاهم پیشکش قدمهایت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زخم هايم مي نگري؟؟درد ندارد ديگر...روزي كه رفتي مرگ تمام دردهايم را باخودش برد...مرده ها درد نمي كشند...فقط از تو خواهشي دارم... برنگرد ديگر.......زنده ام نكن...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من "خدا" را در قلب کسانی دیدم که بدون هیچ توقعی مهربانند، درست مثل"تو"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن پا ستون بدن انسانه، ولی هیچکس نمیدونه ستون زندگی من فقط"تویی"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻋﺸــــــﻖ ... ﻧــــﻪ ﭘــــﻮﻝ ﻣﯿﺨــــﻮﺍد ... ﻧــــﻪ زیبایــــی ... و ﻧــــﻪ هیــــچ چیــــز دیگـــــه .... ﻓﻘـــــــــــﻂ " ﺩﻭ ﺗــــﺎ ﺁﺩﻡ " ﻣﯿﺨــــــــﻮﺍﺩ ... ﺗﺎﮐــــــــﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨــــﻢ : ﺁﺩﺩﺩددﺩﺩﻡ ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بورز به تو عشق خواهند ورزید.......عشق همچون دو بخش یک فرمول جبری تعادل ریاضی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو از من دوري اما من دچار عطر دستاتم  محاله خيس بارون شم كه زير چطر دستاتم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... مگر بودن او در کنارم چقدر از جهانت را میگرفت...!!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکیه بده اما ... به شانه هایی که اگر خوابت برد سرت را زمین نگذارد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفهایم....دلخوری هایم...دلتنگی هایم و تمام اشک های من برای بعد......! تنها بگو.......با او چگونه میگذرد که با من نمی گذشت...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزی که رفتی کارم گریه کردنه تو خودت بهم گفتی دنیا بی تو مردنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو ربطی نداره من چه خیالی میکنم  عقده های دلمو پیش کی خالی میکنم هر بلایی به سرم آوردی اومد به سرت تو رو غمگین میبینم آخ که چه حالی میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت  به عشقی که تو بیکاریاش یادی  از ما میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی مرامادرم ساخت اری اگربجای گذشت به من جنگیدن رامیاموخت کل دنیایه من دفتروقلم و یه دل پرنمیشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی که... چه غم شیرینیست جدایی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم از اینکه یه روزی یه جایی،من خیلی دور از تو، شب و روز در آغوش یک غریبه بیقرارت باشم و بعد از هربار هم آغوشی به یاد آغوشت بی صدا گریه کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت:دلم همبشه برای نگاهت تنگ هست اگر نگاهت فرصتی داشت به یادم باش.... گفتم:تو خود دیده از مه رویان بگیرتا من به فدایت شوم نگاهم پیشکش قدمهایت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به زخم هايم مي نگري؟؟درد ندارد ديگر...روزي كه رفتي مرگ تمام دردهايم را باخودش برد...مرده ها درد نمي كشند...فقط از تو خواهشي دارم... برنگرد ديگر.......زنده ام نكن...