بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیدانم چرا مستم از این آب  تو دریا میزنی هستم در این آب  شراب چشم تو بد مست ساز است  خراب زلف تو بد یار باز است 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی در زندگی دلتان به قدری برای كسی تنگ می شود كه می خواهید او را از رویاهایتان بیرون بیاورید و آرزوی خود را در آغوش بگیرید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حریقی زدی به جانم تو با نگاهت دلم را ربودی تو با روی ماهت سیاهی برفت از تمام جهان چو دیدم به یک لحظه چشم سیاهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشته يه کاميون نوشته بود " کجا برم که غم نباشه "... رفتم زيرش نوشتم " نگرد،همچين جايي وجود نداره "...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهوه,چشمان توست تیره ، تلخ اما آرامبخش و اعتیاد آور . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ن به دیروزهایی که بودی فکرمی کنم...و ن به فرداهایی ک"شاید"بیایی... میخواهم امروزرازندگی کنم... خواستی باش...نخواستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی هیچوقت اندازه تنم نشد ... حتی وقتی ک خودم  برای خودم بریدم و دوختم ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــشـــق مــثـــل بــارونــه و دلــتــنــگـــی مـثـلـه خـیـسی نــمـــیــــشــــه بــــارون بـود و خــیــس نـبـود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر:بزرگترین آرزوت چیه؟؟؟ دختر:توبارون عشقمو بغل کنم.بزرگترین آرزو تو چیه؟؟؟ پسر:اینکه کسی که زیره بارون بغلش میکنی من باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه زمانی جزء اقلیت های هندی بودم ! آخه یه گاوی رو به عنوان عشق می پرستیدم ..... ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه نمیدم منو بشکنی اجازه نمیدم بهم بد کنی اجازه نمیدم که با رفتنت سر راه خوشبختیمو سد کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدگانم همچو دالان های نور ... گونه هایم همچو مرمر های سرد ... ناگهان مرا خوابی خواهد ربود ... من تهی خواهم شد از فریاد درد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو دوست داشتنی هستی نمیشه دوستت نداشت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه آسان بود بر تو... فرو ريختن... و چه سخت بر من... چگونه توانستي در يک لحظه تمامي احساس و انديشه ي يک عاشق شوريده را... فرو ريزي ..؟ چگونه توانستي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته همه سراغ کسی و ازت بگیرن ک فقط تو میدونی ک دیگه نیست...سخت ترش وقتیه ک لبخند بزنی و بگی:خوبه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل باران هاي بي اجازه ، وقت و بي وقت در هوايم پراکنده اي و من بي هوا ناگهان خيسم از تو . . . 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نمیدانم چرا مستم از این آب  تو دریا میزنی هستم در این آب  شراب چشم تو بد مست ساز است  خراب زلف تو بد یار باز است 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی در زندگی دلتان به قدری برای كسی تنگ می شود كه می خواهید او را از رویاهایتان بیرون بیاورید و آرزوی خود را در آغوش بگیرید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حریقی زدی به جانم تو با نگاهت دلم را ربودی تو با روی ماهت سیاهی برفت از تمام جهان چو دیدم به یک لحظه چشم سیاهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشته يه کاميون نوشته بود " کجا برم که غم نباشه "... رفتم زيرش نوشتم " نگرد،همچين جايي وجود نداره "...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهوه,چشمان توست تیره ، تلخ اما آرامبخش و اعتیاد آور . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ن به دیروزهایی که بودی فکرمی کنم...و ن به فرداهایی ک"شاید"بیایی... میخواهم امروزرازندگی کنم... خواستی باش...نخواستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی هیچوقت اندازه تنم نشد ... حتی وقتی ک خودم  برای خودم بریدم و دوختم ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــشـــق مــثـــل بــارونــه و دلــتــنــگـــی مـثـلـه خـیـسی نــمـــیــــشــــه بــــارون بـود و خــیــس نـبـود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسر:بزرگترین آرزوت چیه؟؟؟ دختر:توبارون عشقمو بغل کنم.بزرگترین آرزو تو چیه؟؟؟ پسر:اینکه کسی که زیره بارون بغلش میکنی من باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه زمانی جزء اقلیت های هندی بودم ! آخه یه گاوی رو به عنوان عشق می پرستیدم ..... ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجازه نمیدم منو بشکنی اجازه نمیدم بهم بد کنی اجازه نمیدم که با رفتنت سر راه خوشبختیمو سد کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدگانم همچو دالان های نور ... گونه هایم همچو مرمر های سرد ... ناگهان مرا خوابی خواهد ربود ... من تهی خواهم شد از فریاد درد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو دوست داشتنی هستی نمیشه دوستت نداشت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه آسان بود بر تو... فرو ريختن... و چه سخت بر من... چگونه توانستي در يک لحظه تمامي احساس و انديشه ي يک عاشق شوريده را... فرو ريزي ..؟ چگونه توانستي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته همه سراغ کسی و ازت بگیرن ک فقط تو میدونی ک دیگه نیست...سخت ترش وقتیه ک لبخند بزنی و بگی:خوبه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل باران هاي بي اجازه ، وقت و بي وقت در هوايم پراکنده اي و من بي هوا ناگهان خيسم از تو . . .