بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اســــــم مــــــــرا هـــم ثـــبـــت کـــنيـــد در گينــــــــــــــــس.. مـــي تــــــوانـــم در آغـــــــــــوش "او" جـــــــــان بــــــدهــــــم آســـــــــان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من نگذر نمیتونم..... چون وابستس به تو جونم.... محتاجم به نفس هاتو..... دور از دستات تو زندانم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تــــــو عبــــور میــکنـم فقـــط نگـــاه میــکنــــی مــــن اشتبــاه میـکنـــم تـو هــم گنـــاه میکنـــی ازم عبـــور می کـــنـــی ببیــن سقــوط می کنم به مــن نگــاه کـن ، بزن فقــط سکوت می کنــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش گفتم میدونی حاضرم بخاطرت از همه بگذرم؟گفت آره گفتم گفتم دوسم داری؟گفت کم وبیش گفتم همه چی تموم؟گفت تموم.از اون روز شدم یه مرده متحرک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافر بی بدرقه من.اینقدر بی صدا رفتی که از وداع جا ماندم باز به غیرت چشمانم آبی پشت سرت ریخت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی سرت را بگیرد در آغوش موهای سپیدت را بشمارد دانه دانه! و تو حیرت کنی! که از کی اینقدر پیر شده ای ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه هایت برای رفتن چه بچه گانه بود چه بیقرار بودی زودتر بروی از دلی که روزی بی اجازه وارد آن شده بودی… من سوگوار نبودنت نیستم !! من شرمسار این همه تحملم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی خـــــواهم قــــلب تو باشم ٬ که بـــا یـــک اتفاق بشکنم .  می خــــواهم روحت باشم ٬ که فقط لــــحظه مردنت ازت جــــدا شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا کردم که تنها مال من شی تو تعبیر قشنگ فال م شی .دعا کردم بدونی چشم به راتم هنوز دلبسته بغض صداتم اگر بازم دلت با دیگرونه چشات دنبال از ما بهترونه بزار با یاد تو دلخوش بمونم فقط دلتنگیات با من بمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار كه نمیكشم هـــوس و بوی سیگار در سرم غوغا میكند سیگار كه میكشم بوی تو در سرم میپیچد.. آخر همه جا به تو می رسم ! با اینكه میدانم دیگر هیچ گاه به تو نمیــرســـم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت هایی هست که باید اهنگ های خاطره انگیز که باهاش داشتی گوش کنی بعد با خودت بگی فقط یه اشتباه شیرین بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه جرات عاشقانه جدا شدن رو داشته باش اما حقارت به زور نگه داشتن رو به دوش نکش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شیارهای قلبم به دنبال کدامین عشق میگردی؟ عشق من  در اینه ای است که هرروز به ان مینگری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با فنجانی قهوه هم میتوان مست شد اگر کسی که باید باشد باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمــــآم دنیــآ یک صبــــح سرد یک چــــآی دآغ و یک صبـــح بخـــــیر تو برآیـــــم کـــآفیــــــست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام رازورمزهای عاشقی،جزهمین سه حرف،جزهمین سه حرف ساده ی میان تهی چیزدیگری سرم نمی شود،راستی دلم چه می شود؟؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اســــــم مــــــــرا هـــم ثـــبـــت کـــنيـــد در گينــــــــــــــــس.. مـــي تــــــوانـــم در آغـــــــــــوش "او" جـــــــــان بــــــدهــــــم آســـــــــان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من نگذر نمیتونم..... چون وابستس به تو جونم.... محتاجم به نفس هاتو..... دور از دستات تو زندانم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تــــــو عبــــور میــکنـم فقـــط نگـــاه میــکنــــی مــــن اشتبــاه میـکنـــم تـو هــم گنـــاه میکنـــی ازم عبـــور می کـــنـــی ببیــن سقــوط می کنم به مــن نگــاه کـن ، بزن فقــط سکوت می کنــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش گفتم میدونی حاضرم بخاطرت از همه بگذرم؟گفت آره گفتم گفتم دوسم داری؟گفت کم وبیش گفتم همه چی تموم؟گفت تموم.از اون روز شدم یه مرده متحرک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسافر بی بدرقه من.اینقدر بی صدا رفتی که از وداع جا ماندم باز به غیرت چشمانم آبی پشت سرت ریخت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی سرت را بگیرد در آغوش موهای سپیدت را بشمارد دانه دانه! و تو حیرت کنی! که از کی اینقدر پیر شده ای ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهانه هایت برای رفتن چه بچه گانه بود چه بیقرار بودی زودتر بروی از دلی که روزی بی اجازه وارد آن شده بودی… من سوگوار نبودنت نیستم !! من شرمسار این همه تحملم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی خـــــواهم قــــلب تو باشم ٬ که بـــا یـــک اتفاق بشکنم .  می خــــواهم روحت باشم ٬ که فقط لــــحظه مردنت ازت جــــدا شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا کردم که تنها مال من شی تو تعبیر قشنگ فال م شی .دعا کردم بدونی چشم به راتم هنوز دلبسته بغض صداتم اگر بازم دلت با دیگرونه چشات دنبال از ما بهترونه بزار با یاد تو دلخوش بمونم فقط دلتنگیات با من بمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگار كه نمیكشم هـــوس و بوی سیگار در سرم غوغا میكند سیگار كه میكشم بوی تو در سرم میپیچد.. آخر همه جا به تو می رسم ! با اینكه میدانم دیگر هیچ گاه به تو نمیــرســـم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت هایی هست که باید اهنگ های خاطره انگیز که باهاش داشتی گوش کنی بعد با خودت بگی فقط یه اشتباه شیرین بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه جرات عاشقانه جدا شدن رو داشته باش اما حقارت به زور نگه داشتن رو به دوش نکش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در شیارهای قلبم به دنبال کدامین عشق میگردی؟ عشق من  در اینه ای است که هرروز به ان مینگری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با فنجانی قهوه هم میتوان مست شد اگر کسی که باید باشد باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمــــآم دنیــآ یک صبــــح سرد یک چــــآی دآغ و یک صبـــح بخـــــیر تو برآیـــــم کـــآفیــــــست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام رازورمزهای عاشقی،جزهمین سه حرف،جزهمین سه حرف ساده ی میان تهی چیزدیگری سرم نمی شود،راستی دلم چه می شود؟؟؟