بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من قدم قدم بزن حالا که با منی حالا که بغضی ام، حالا که سهممی با من قدم بزن، می لرزه دست و پام بی تو کجا برم، بی تو کجا بیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیـچ مـیدانـستـی اگـر اس ام اس "صبح بخیر عزیزم" تــو نبود هـیـچ مـیـلـی به بیدار شدن نداشتم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــــــاز هم مثل همیـــــــــــشه چشماشو بست تــــــــــــا شاهزاده رویاهاش سوار بر اسب سفــــید بیاد و اونو باخودش ببره... یک دفه صدایی اونو به خودش آورد... عمه جان نمیای سر سفره عقد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناگهان... از تصور آنکه دلت برایم تنگ شده باشد... دلم ضعف میرود... چه آرزویی بالاترازآنکه... تو به من... وابسته شده باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق آن لحظه ام که کنارت هستم وکودک درونم از اشتیاق باتوبودن میخواهد زمین وزمان را بهم بزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهــای سنگیـــنــی دادم. . . تــا فهمـــیـدم کـســی را کـه \"قـصـد\" مــانـدن نـدارد. . . بــایـد راهــی ڪــرد . . .!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن عاشق کسیه که به عشقش نرسه اما به نظر من عاشق کسیه که با عشقش به همچی برسه ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم دوست دارم،گفتی مثل من!گفتم عاشقتم،گفتی کمتر از من! گفتم دلم تنگه،گفتی بیشتر از من! نمیدونستم بگم بای!!! تو میگی،برو تا ابد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی همانند بازی شطرنج است" زمانی که بلد نیستی همه می خواهند یادت بدهند" اما آنگاه که می آموزی،همه می خواهند شکستت بدهند" این است حقیقت.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته عاشقونه به چشمایی نگاه کنی که شمارش معکوس دلش فقط برای باز کردن دکمه های پیراهنت باشه!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻌــــﻨﯽ ﻣﯽ ﺭﺳـَﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﮐـــﻪ ﺭﻭﯼِ ﻫﻤـﯿﻦ ﺻﻔـﺤـﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ: " ﺁﻣـــﺪ .... ﮐـــﻪ ﺑﻤــــﺂﻧﺪ ..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینجا که هستم ! تا آنجا که هستی ! وجب به....وجب دلتنگتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنگ ارزوهایم خیلی پریده... تو اگر دستت به اسمانش رسید چند تکه ابرنقاشی کن! تا من دلم به ابر ها خوش باشد.... لایک: عاشق هوای ابریم. ابرهای سیاه که رو خورشیدو بپوشونن بدون حتی یه قطره بارون....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته وقتی داری اس عاشقانه میذاری از خیسی کلیدای کیبوردت بفهمی داری گریه میکنی....‏↳

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقت را پنهان میکنی که مردانگیت خدشه دار نشود.. اخم میکنی که مهربانیت را پنهان کنی.. مرا شما خطاب میکنی که هوایی نشوم.. اما نمیدانی! نمیدانی که چقدر این ها به تو می آیند.. ومن دیوانه تر میشوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی هرگر نمیداند چ سازی میزند دنیا,,,,, چ میدانی تو از امروز چ میدانم من از فردا همین یک لحظه را دریاب ک فردا قسمتش فرداست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با من قدم قدم بزن حالا که با منی حالا که بغضی ام، حالا که سهممی با من قدم بزن، می لرزه دست و پام بی تو کجا برم، بی تو کجا بیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیـچ مـیدانـستـی اگـر اس ام اس "صبح بخیر عزیزم" تــو نبود هـیـچ مـیـلـی به بیدار شدن نداشتم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــــــاز هم مثل همیـــــــــــشه چشماشو بست تــــــــــــا شاهزاده رویاهاش سوار بر اسب سفــــید بیاد و اونو باخودش ببره... یک دفه صدایی اونو به خودش آورد... عمه جان نمیای سر سفره عقد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناگهان... از تصور آنکه دلت برایم تنگ شده باشد... دلم ضعف میرود... چه آرزویی بالاترازآنکه... تو به من... وابسته شده باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق آن لحظه ام که کنارت هستم وکودک درونم از اشتیاق باتوبودن میخواهد زمین وزمان را بهم بزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهــای سنگیـــنــی دادم. . . تــا فهمـــیـدم کـســی را کـه \"قـصـد\" مــانـدن نـدارد. . . بــایـد راهــی ڪــرد . . .!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن عاشق کسیه که به عشقش نرسه اما به نظر من عاشق کسیه که با عشقش به همچی برسه ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم دوست دارم،گفتی مثل من!گفتم عاشقتم،گفتی کمتر از من! گفتم دلم تنگه،گفتی بیشتر از من! نمیدونستم بگم بای!!! تو میگی،برو تا ابد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی همانند بازی شطرنج است" زمانی که بلد نیستی همه می خواهند یادت بدهند" اما آنگاه که می آموزی،همه می خواهند شکستت بدهند" این است حقیقت.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته عاشقونه به چشمایی نگاه کنی که شمارش معکوس دلش فقط برای باز کردن دکمه های پیراهنت باشه!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﻌــــﻨﯽ ﻣﯽ ﺭﺳـَﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﮐـــﻪ ﺭﻭﯼِ ﻫﻤـﯿﻦ ﺻﻔـﺤـﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ: " ﺁﻣـــﺪ .... ﮐـــﻪ ﺑﻤــــﺂﻧﺪ ..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اینجا که هستم ! تا آنجا که هستی ! وجب به....وجب دلتنگتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنگ ارزوهایم خیلی پریده... تو اگر دستت به اسمانش رسید چند تکه ابرنقاشی کن! تا من دلم به ابر ها خوش باشد.... لایک: عاشق هوای ابریم. ابرهای سیاه که رو خورشیدو بپوشونن بدون حتی یه قطره بارون....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته وقتی داری اس عاشقانه میذاری از خیسی کلیدای کیبوردت بفهمی داری گریه میکنی....‏↳

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقت را پنهان میکنی که مردانگیت خدشه دار نشود.. اخم میکنی که مهربانیت را پنهان کنی.. مرا شما خطاب میکنی که هوایی نشوم.. اما نمیدانی! نمیدانی که چقدر این ها به تو می آیند.. ومن دیوانه تر میشوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی هرگر نمیداند چ سازی میزند دنیا,,,,, چ میدانی تو از امروز چ میدانم من از فردا همین یک لحظه را دریاب ک فردا قسمتش فرداست