بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــدایــا ... بـه تـو مـسـپــرمِـش... امـا یـه خـواهـشــی ازت دارم... یـه روزی... یـه جـایـی... بـغـلـ ِ یـه غـریـبـه... ♣مــسـت مـسـت♣ بـــدجـوری یــاد مـن بـنـدازشــ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق همین خنده های ساده توست ! وقتی با تمام غصه هایت میخندی تا من از تمام غصه هایم رها شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش ثانیه هارو بشه نگه دارم بدون تو از همه چی بیزارم میدونی خیلی تورو دوستت دارم میمیرم وقتی نیستی کنارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تک تک ستاره ها به معنی دوست داشتن باشند من شب را به توتقدیم میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم دوستت دارم ، نگاهی به من کرد و گفت : چندتا ؟ دستام رو بالا آوردم و تمام انگشتهای دستمو نشونش دادم اما اون به کف دستام نگاه می کرد که خالی بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام دردها را به فراموشي سپرده ام... تمامشان را... به جز تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالـت راحـت باشـد , چیــزی نشـده  یک شکسـت عاطفـی سـاده ؛  دوستـش داشتـم , دوستـم داشت  دوستـش دارم , دیگـر دوستــم نـدارد  مانـــــده ام , رفتـــــه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گــــویند عشق آنست کـــــه بـــه او نـــرسی و مــن مـــی دانم چــــــــرا …! زیــــرا در روزگار من، کسی نیست کـــه زنانه عاشق شود و مــــــــردانه بـــایستد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"....این قصه از ابتدا هم سر آمده بود.... فقط در میان قصه ما کلاغی آواره شد...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک کتاب داستان برمیدارم، همان که تو برایم خریده بودي ... میخوانم، ورق میزنم ، میخوانم ، ورق میزنم ، شاید بفهمم من کجای قصه ی تو بودم ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

".....سپیده دیــــــــــــــــــــــــــرآمدی...... شـــــــب عاشــــقم کرد و رفـــــــــــــت....."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم بهش بیا گفت پاهام یخ زده......رفتم به پاش سوختم......گرم شد رفت به سوی دیگری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال لیوانِ ترک خورده ای که پر میشود از چای داغ را میفهمی؟ حالِ دلم اینگونه است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم گاهی چه "گرم‏"‏ میشود به یک "هستم" به یک "نترس‏"‏ به یک "غصه نخور‏"‏ به یک "لبخند‏"‏ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به او جز از هوس چیزی نگفتند  در او جز جلوه ظاهر ندیدند به هرجا رفت در گوشش سرودند  که زن را بهر عشرت افریدند  بعضی از اقایون واقعا همینن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی از یکی بیزاری حالت ازش بهم میخوره حاضری بمیری ولی دیگه حتی اسمشو نشنوی ولی اون بیمعرفت نمیدونه  نمیدونه چقدر دلتنگشی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــدایــا ... بـه تـو مـسـپــرمِـش... امـا یـه خـواهـشــی ازت دارم... یـه روزی... یـه جـایـی... بـغـلـ ِ یـه غـریـبـه... ♣مــسـت مـسـت♣ بـــدجـوری یــاد مـن بـنـدازشــ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق همین خنده های ساده توست ! وقتی با تمام غصه هایت میخندی تا من از تمام غصه هایم رها شوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش ثانیه هارو بشه نگه دارم بدون تو از همه چی بیزارم میدونی خیلی تورو دوستت دارم میمیرم وقتی نیستی کنارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه تک تک ستاره ها به معنی دوست داشتن باشند من شب را به توتقدیم میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم دوستت دارم ، نگاهی به من کرد و گفت : چندتا ؟ دستام رو بالا آوردم و تمام انگشتهای دستمو نشونش دادم اما اون به کف دستام نگاه می کرد که خالی بود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام دردها را به فراموشي سپرده ام... تمامشان را... به جز تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالـت راحـت باشـد , چیــزی نشـده  یک شکسـت عاطفـی سـاده ؛  دوستـش داشتـم , دوستـم داشت  دوستـش دارم , دیگـر دوستــم نـدارد  مانـــــده ام , رفتـــــه 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گــــویند عشق آنست کـــــه بـــه او نـــرسی و مــن مـــی دانم چــــــــرا …! زیــــرا در روزگار من، کسی نیست کـــه زنانه عاشق شود و مــــــــردانه بـــایستد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"....این قصه از ابتدا هم سر آمده بود.... فقط در میان قصه ما کلاغی آواره شد...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک کتاب داستان برمیدارم، همان که تو برایم خریده بودي ... میخوانم، ورق میزنم ، میخوانم ، ورق میزنم ، شاید بفهمم من کجای قصه ی تو بودم ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

".....سپیده دیــــــــــــــــــــــــــرآمدی...... شـــــــب عاشــــقم کرد و رفـــــــــــــت....."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم بهش بیا گفت پاهام یخ زده......رفتم به پاش سوختم......گرم شد رفت به سوی دیگری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال لیوانِ ترک خورده ای که پر میشود از چای داغ را میفهمی؟ حالِ دلم اینگونه است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم گاهی چه "گرم‏"‏ میشود به یک "هستم" به یک "نترس‏"‏ به یک "غصه نخور‏"‏ به یک "لبخند‏"‏ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به او جز از هوس چیزی نگفتند  در او جز جلوه ظاهر ندیدند به هرجا رفت در گوشش سرودند  که زن را بهر عشرت افریدند  بعضی از اقایون واقعا همینن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی از یکی بیزاری حالت ازش بهم میخوره حاضری بمیری ولی دیگه حتی اسمشو نشنوی ولی اون بیمعرفت نمیدونه  نمیدونه چقدر دلتنگشی