بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قفس افتاده ام فکر رهایی نیستم /دل به عشقت داده ام فکر جدایی نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسش دارم هرچند که هرگز مراندیده است باصدایش زندگی میکنم هرچند تابه حال سلام مرا نشنیده است اوبرای من اشناترین است درحالی که اوحتی نام مرانمیداند می خواهم همه چیز را به اوبگویم اما غرورم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که میشوی… مواظب خودت باش شبهای باقیمانده عمرت به این سادگیها نخواهند گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتــهـــاي نگـــاهـــت درست در آنــ نــقـطه ي بي انــتـهــا آنــــجــــاست كــه آرامــ مــي گـــيـــرمــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــی دونــی؟! از تمــ ـــوم دنـیا یــک نفـــ ــر هســـت نـــمی خــواهــم برایـــم بمــیـ ــرد مــــی خواهــم برایـــم زنــ ــدگـــی کنـــد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داره ... به یکی بگی دوستت دارم ! ولی !! نقش چهره ی یکی دیگه توذهنت تازه شه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن از تــــکرار ِ نـــام ِ تــو در قـــلـــب ِ خــویــــش هـــزار شــــــعر میسازمتــو بـه ایـــن دســت سازه هـــای ِ مــن نخـند عشق را صادقانه بـــــاور کــــن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم عشق دقیقا چقدره... ولی اونقد دوست دارم که هیچ وقت نتونم فراموشت کنم.....که همیشه دلم برات تنگ باشه.....که همیشه ب فکرت باشم....‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..."هی فلانی... هی بی انصاف... هی.... تمام لحظه هایی که سرگرمی ات بودم، همهءزندگی ام بود...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم را ببین!!! مانند لیوان ترک بسته ای" شده ام که تحمل یک قطره دیگر را ندارد بس است" این بار دیگر میشکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست خودم نیست گریه هام بغضی نشسته رو صدام میخوام بگم دوست دارم اما صدام در نمیاد .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـَــرسَـــم اَز آن اَســــتــــــ آنـــقـــدر پـــیــر شــویــم کـــه دَنـــدانــــی بـَــرای روی جـِـــگــــر گــــذاشـــتـَـــن نـَــداشـــتـــه بـــاشـــیـــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنـم فرســـود و عقلـــم رفت و عشقـــم همچنان باقیستــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تصویر تموم آرزوهامی نری از من بگیری آرزوهامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ام بسته به تار مویـت!!! انقدر زندگی ام را پـشـت گـوش نیـنداز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنقدر واقعیت داری که دستهایم هوایت را در آغوش میگیرد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قفس افتاده ام فکر رهایی نیستم /دل به عشقت داده ام فکر جدایی نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسش دارم هرچند که هرگز مراندیده است باصدایش زندگی میکنم هرچند تابه حال سلام مرا نشنیده است اوبرای من اشناترین است درحالی که اوحتی نام مرانمیداند می خواهم همه چیز را به اوبگویم اما غرورم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که میشوی… مواظب خودت باش شبهای باقیمانده عمرت به این سادگیها نخواهند گذشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتــهـــاي نگـــاهـــت درست در آنــ نــقـطه ي بي انــتـهــا آنــــجــــاست كــه آرامــ مــي گـــيـــرمــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــی دونــی؟! از تمــ ـــوم دنـیا یــک نفـــ ــر هســـت نـــمی خــواهــم برایـــم بمــیـ ــرد مــــی خواهــم برایـــم زنــ ــدگـــی کنـــد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد داره ... به یکی بگی دوستت دارم ! ولی !! نقش چهره ی یکی دیگه توذهنت تازه شه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن از تــــکرار ِ نـــام ِ تــو در قـــلـــب ِ خــویــــش هـــزار شــــــعر میسازمتــو بـه ایـــن دســت سازه هـــای ِ مــن نخـند عشق را صادقانه بـــــاور کــــن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم عشق دقیقا چقدره... ولی اونقد دوست دارم که هیچ وقت نتونم فراموشت کنم.....که همیشه دلم برات تنگ باشه.....که همیشه ب فکرت باشم....‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

..."هی فلانی... هی بی انصاف... هی.... تمام لحظه هایی که سرگرمی ات بودم، همهءزندگی ام بود...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم را ببین!!! مانند لیوان ترک بسته ای" شده ام که تحمل یک قطره دیگر را ندارد بس است" این بار دیگر میشکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست خودم نیست گریه هام بغضی نشسته رو صدام میخوام بگم دوست دارم اما صدام در نمیاد .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـَــرسَـــم اَز آن اَســــتــــــ آنـــقـــدر پـــیــر شــویــم کـــه دَنـــدانــــی بـَــرای روی جـِـــگــــر گــــذاشـــتـَـــن نـَــداشـــتـــه بـــاشـــیـــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنـم فرســـود و عقلـــم رفت و عشقـــم همچنان باقیستــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تصویر تموم آرزوهامی نری از من بگیری آرزوهامو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ام بسته به تار مویـت!!! انقدر زندگی ام را پـشـت گـوش نیـنداز!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنقدر واقعیت داری که دستهایم هوایت را در آغوش میگیرد...