بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک درونم دلتنگی میکند برایت... بچه است دیگر... نمیفهمد فاصله یعنی چه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـــــــز برند زیبایِِِِِِِِِِِِـــــــــــــــ نــــــــــامــــــ تــــــــو هیــــــــچ تن پـــوشیِِِِِِِِِِِِِِِِِِِــــــــــ بــــه تــــــــن مـــــــن نمی ایــــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واســـه من کافیـــه اینکــه توازمـــن خـــاطره داری بیـــادشون که میـــفتی واســـه مـــن وقت میــــذاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیر کرده ام عجیب میان "حقیقت"و"تو".......... تو در طالع من هستی ولی در شناسنامه او............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قایــقت میــشوم بآدبآنم باش، بـــگذار هـــَــرچه حرف پشتــمان میزنند "مـــــردم"، بــاد هـــوا شود دورترمان کنـــد. . . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد دیوانه ات نباشم تا مرا با آستین هایم به قلبت گره نزنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل میگیردومیمیرد وهیچکس سراغی از آن نمیگیرد ادعای خداپرستیمان دنیاراسیاه کرده  ولی  یاد نداریم چراخلق شده ایم  غرورمان رابیش ازایمان باور داریم حتی بیش از عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میفهمی عاشق شدی دیگه دوست نداری بخوابی چون حقیقت قشنگ تر از رویاهات شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تنها دعای قشنگ منی مبادا کسی از خدا بی خبر برای خودش دعایت کند..................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم "هواشو" کرده! هوای کسی که الان با یکی دیگه زیره سقفه کسی که نفسای یه نفر دیگه توی "هواشه".. و شاید.. دلش "هوامو" کرده!!!! شاید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر هیچ حسی به درد من نمیخورد!! وقتی نیستی تا ببینم، صدایت را بشنوم، تنت را بو کنم، طعم بودنت را بچشم و لمس کنم وجودت را .. "نمیخواهم این پنج حس را"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميرود و من پشت سرش آب نميريزم ،وقتي هواي رفتن دارد دريا را هم به پايش بريزي بر نميگردد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خوبه ، نه بی وفا زندگی خوبه ، نه بی صفا عشق خوبه ، نه بی معشوق من خوبم ، نه بی تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی شاید همین باشد ، یک فریب ساده و کوچک ، آن هم از دست کسی که تو دنیا را جز با او و جز برای او نمی خواهی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـرسـنـــــه ام گـذاشـتـى ... تـا حـريصـم كنـى تـا جـذبـت شــوم تـا اسـيرت شـوم امـا نـدانـستـى كه يك عاشق گرسنـه حـريص كه شود به هر آغـوشـى چنـگ ميـزنـد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم ميسوزم... از آتيش عشق كسي كه مثل آب روان از همه خاطراتمون راحت گذر كرد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کودک درونم دلتنگی میکند برایت... بچه است دیگر... نمیفهمد فاصله یعنی چه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـــــــز برند زیبایِِِِِِِِِِِِـــــــــــــــ نــــــــــامــــــ تــــــــو هیــــــــچ تن پـــوشیِِِِِِِِِِِِِِِِِِِــــــــــ بــــه تــــــــن مـــــــن نمی ایــــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واســـه من کافیـــه اینکــه توازمـــن خـــاطره داری بیـــادشون که میـــفتی واســـه مـــن وقت میــــذاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیر کرده ام عجیب میان "حقیقت"و"تو".......... تو در طالع من هستی ولی در شناسنامه او............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قایــقت میــشوم بآدبآنم باش، بـــگذار هـــَــرچه حرف پشتــمان میزنند "مـــــردم"، بــاد هـــوا شود دورترمان کنـــد. . . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد دیوانه ات نباشم تا مرا با آستین هایم به قلبت گره نزنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل میگیردومیمیرد وهیچکس سراغی از آن نمیگیرد ادعای خداپرستیمان دنیاراسیاه کرده  ولی  یاد نداریم چراخلق شده ایم  غرورمان رابیش ازایمان باور داریم حتی بیش از عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی میفهمی عاشق شدی دیگه دوست نداری بخوابی چون حقیقت قشنگ تر از رویاهات شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تنها دعای قشنگ منی مبادا کسی از خدا بی خبر برای خودش دعایت کند..................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم "هواشو" کرده! هوای کسی که الان با یکی دیگه زیره سقفه کسی که نفسای یه نفر دیگه توی "هواشه".. و شاید.. دلش "هوامو" کرده!!!! شاید!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر هیچ حسی به درد من نمیخورد!! وقتی نیستی تا ببینم، صدایت را بشنوم، تنت را بو کنم، طعم بودنت را بچشم و لمس کنم وجودت را .. "نمیخواهم این پنج حس را"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميرود و من پشت سرش آب نميريزم ،وقتي هواي رفتن دارد دريا را هم به پايش بريزي بر نميگردد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خوبه ، نه بی وفا زندگی خوبه ، نه بی صفا عشق خوبه ، نه بی معشوق من خوبم ، نه بی تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی شاید همین باشد ، یک فریب ساده و کوچک ، آن هم از دست کسی که تو دنیا را جز با او و جز برای او نمی خواهی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـرسـنـــــه ام گـذاشـتـى ... تـا حـريصـم كنـى تـا جـذبـت شــوم تـا اسـيرت شـوم امـا نـدانـستـى كه يك عاشق گرسنـه حـريص كه شود به هر آغـوشـى چنـگ ميـزنـد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم ميسوزم... از آتيش عشق كسي كه مثل آب روان از همه خاطراتمون راحت گذر كرد...