بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارام گفت دلتنگم.چیزی نگفتم تکرار کرد وهی ناز کردم؛بلند گفت و هی سکوت کردم خیال میکردم همیشه هست  رفت و من ماندم و این غرور لعنتی..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ گفته اند که دنیا این همه کهکشان دارد دنیای من خلاصه میشود! در عرض شانه هایِ مردانه تو...دروغ گفته اند که دنیا این همه کهکشان دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگین ترین غروب من لحظه ی بی تو بودن است اگر ماندم که می آیم به سویت  اگر مردم فدای تار مویت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبور ميكنم هر روز از كنار نيمكت هاي خالي پارك طوري كه انگار كسي در آخرين نيمكت انتظارم را ميكشد! و به آنجا كه ميرسم بايد وانمود كنم كه: "بـــاز ديـــر رسيـــده ام..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کجا رسم بر این است که عاشق نشوی ؟ / باغبان باشی و دلتنگ شقایق نشوی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا کفر نمی گویم...... پریشانم پریشانم..... چه میخواهی تو از جانم نمیدانم نمیدانم مرا بی آنکه خود خواهم اسیر عاشقی کردی تو مسؤلی خداوندا تو این درد جدایی........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خائن بودن که راحته ! یه کار سخت تر مثل وفادار بودن رو امتحان کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش تولحظه هاي زندگي مناميفهميدي!مني كه دوست داشتموهيچ وقت نتركيدمت!اماتوسراسرپربودي از غرور منابدشكستي!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی ازم پرسید: یارت چگونه بود؟ میگم:نامرد نبود،تا آخرش بود، اماقسمت نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماجرای ِ این چشم هایت چیست ، هر که دید چشم بسته عاشق شُد ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دنیای آرومی که میبینی فقط آغوشتو هر لحظه کم دارم همش دلتنگتم با این که اینجایی نمیخوام لحظه ای چشم از تو بردارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک صندلی خالی کنار رویاهام از آن توست بنشینی یا بروی ، دوستت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا.... آنکه در تنهاترین تنهاییم تنهای تنهایم گذاشت ، در تنهاترین تنهاییش تنهای تنهایش نذار....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل در بر و می درکف و معشوق به کام است / سلطان جهانم به چنین روزغلام است گوشمع میارید دراین جمع که امشب/درمجلس ما ماه رخ دوست تمام است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم کم بهت ثابت میشه  که اگر دروغ اول را راحت بخشیدی  منتظر دروغ های بعدی با وقاحت بیشتر باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودی میمانی انگار صدایت قطع و وصل شده بود و گفته بودی میهمانی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارام گفت دلتنگم.چیزی نگفتم تکرار کرد وهی ناز کردم؛بلند گفت و هی سکوت کردم خیال میکردم همیشه هست  رفت و من ماندم و این غرور لعنتی..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ گفته اند که دنیا این همه کهکشان دارد دنیای من خلاصه میشود! در عرض شانه هایِ مردانه تو...دروغ گفته اند که دنیا این همه کهکشان دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنگین ترین غروب من لحظه ی بی تو بودن است اگر ماندم که می آیم به سویت  اگر مردم فدای تار مویت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عبور ميكنم هر روز از كنار نيمكت هاي خالي پارك طوري كه انگار كسي در آخرين نيمكت انتظارم را ميكشد! و به آنجا كه ميرسم بايد وانمود كنم كه: "بـــاز ديـــر رسيـــده ام..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کجا رسم بر این است که عاشق نشوی ؟ / باغبان باشی و دلتنگ شقایق نشوی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا کفر نمی گویم...... پریشانم پریشانم..... چه میخواهی تو از جانم نمیدانم نمیدانم مرا بی آنکه خود خواهم اسیر عاشقی کردی تو مسؤلی خداوندا تو این درد جدایی........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خائن بودن که راحته ! یه کار سخت تر مثل وفادار بودن رو امتحان کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كاش تولحظه هاي زندگي مناميفهميدي!مني كه دوست داشتموهيچ وقت نتركيدمت!اماتوسراسرپربودي از غرور منابدشكستي!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه کسی ازم پرسید: یارت چگونه بود؟ میگم:نامرد نبود،تا آخرش بود، اماقسمت نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماجرای ِ این چشم هایت چیست ، هر که دید چشم بسته عاشق شُد ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دنیای آرومی که میبینی فقط آغوشتو هر لحظه کم دارم همش دلتنگتم با این که اینجایی نمیخوام لحظه ای چشم از تو بردارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک صندلی خالی کنار رویاهام از آن توست بنشینی یا بروی ، دوستت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا.... آنکه در تنهاترین تنهاییم تنهای تنهایم گذاشت ، در تنهاترین تنهاییش تنهای تنهایش نذار....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گل در بر و می درکف و معشوق به کام است / سلطان جهانم به چنین روزغلام است گوشمع میارید دراین جمع که امشب/درمجلس ما ماه رخ دوست تمام است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم کم بهت ثابت میشه  که اگر دروغ اول را راحت بخشیدی  منتظر دروغ های بعدی با وقاحت بیشتر باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودی میمانی انگار صدایت قطع و وصل شده بود و گفته بودی میهمانی...