بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها در فكروشب ها خواب ميبيم تورا/ خواب شب بيهوده است بيدار ميخواهم تورا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه مهمان های سرزده را دوست نداشتم... در کودکی با آنها قهر میکردم...! دربزرگی ازآنها فرار... اما... کاش قهرکردن یا فرار کردن را بلد بودم زمانی که... ع♥ش♥ق سرزده به قلبم پا گذاشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم این بار هوای توبه سردهم... اما هرچه میکنم من بازهم هوای تو به سردارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دست... واسه یبارم که شده اینجا بنویس! بنویس"آقا خاطرت واسم یک دنیا عزیزه" نمی نوشتم شرمنده اشکایی که پای پرونده ام برام ریخت میشدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا بغل کردن قشنگه؟؟؟ چون طرف راستت که قلب نیست همیشه خالیه…. وقتی بغلش میکنی قلب اونه که پرش میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسی که میتونی راز دلتو باهاش در میون بذاری ... جای دوری نرو ... همون دل خودته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوام اونقــــــــــــــدر خودخواهانه بغـــــلت کـنــم؛کــه جای ضـــــــربان قلبــــــــم روی تنت بمونه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی عشق یعنی چی؟ یعنی زندگی روحت در جسمی دیگر...! یعنی بیگانه شدن با خود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگه دیدن تو برام بشه خیلی محال/مهم اینه دوستت دارم،فاصله ها رو بی خیال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـاهِ مـن غُصـِ ه نخور ! زنـدگی خوب داره و زشــت ! خُدا رو چـه دیدی ؟! شایـد ؛ فـردامون باشـه بهشت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگويند:عشق آنست كه به اونرسی..!
ومن ميدانم چرا..!
زيرادرروزگارمن،كسی نيست كه زنانه عاشق شودومردانه بايستد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغوشی می خواهم که در ان گریه کنم...تمام قهوه های مبادا هم مشکلی را حل نمی کند وقتی اغوشی برای روز های مبادا ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازگشتی ای بهار آرزو اما چه سود !
باغ هستی با خزان نیستی درگیر بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکند تو ای پرنده بپری از آسمانم/نکند خدا نکرده که بدون تو بمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقانه هایم را روی همین دیوار مجازی می نویسم !  از لج تـو . . . از لج خـودم . . .  که حاضر نبودیم یک بار  این ها را واقعی به هم بگوییم. . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه پنـــــــــــــــج دَقـــــــــــیقـــه.. نه بیشتــر... دلــــم می خواست بغلت کنم. محــــکم...همین...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها در فكروشب ها خواب ميبيم تورا/ خواب شب بيهوده است بيدار ميخواهم تورا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه مهمان های سرزده را دوست نداشتم... در کودکی با آنها قهر میکردم...! دربزرگی ازآنها فرار... اما... کاش قهرکردن یا فرار کردن را بلد بودم زمانی که... ع♥ش♥ق سرزده به قلبم پا گذاشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم این بار هوای توبه سردهم... اما هرچه میکنم من بازهم هوای تو به سردارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دست... واسه یبارم که شده اینجا بنویس! بنویس"آقا خاطرت واسم یک دنیا عزیزه" نمی نوشتم شرمنده اشکایی که پای پرونده ام برام ریخت میشدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی چرا بغل کردن قشنگه؟؟؟ چون طرف راستت که قلب نیست همیشه خالیه…. وقتی بغلش میکنی قلب اونه که پرش میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها کسی که میتونی راز دلتو باهاش در میون بذاری ... جای دوری نرو ... همون دل خودته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوام اونقــــــــــــــدر خودخواهانه بغـــــلت کـنــم؛کــه جای ضـــــــربان قلبــــــــم روی تنت بمونه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی عشق یعنی چی؟ یعنی زندگی روحت در جسمی دیگر...! یعنی بیگانه شدن با خود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگه دیدن تو برام بشه خیلی محال/مهم اینه دوستت دارم،فاصله ها رو بی خیال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـاهِ مـن غُصـِ ه نخور ! زنـدگی خوب داره و زشــت ! خُدا رو چـه دیدی ؟! شایـد ؛ فـردامون باشـه بهشت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگويند:عشق آنست كه به اونرسی..!
ومن ميدانم چرا..!
زيرادرروزگارمن،كسی نيست كه زنانه عاشق شودومردانه بايستد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اغوشی می خواهم که در ان گریه کنم...تمام قهوه های مبادا هم مشکلی را حل نمی کند وقتی اغوشی برای روز های مبادا ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازگشتی ای بهار آرزو اما چه سود !
باغ هستی با خزان نیستی درگیر بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نکند تو ای پرنده بپری از آسمانم/نکند خدا نکرده که بدون تو بمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقانه هایم را روی همین دیوار مجازی می نویسم !  از لج تـو . . . از لج خـودم . . .  که حاضر نبودیم یک بار  این ها را واقعی به هم بگوییم. . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندازه پنـــــــــــــــج دَقـــــــــــیقـــه.. نه بیشتــر... دلــــم می خواست بغلت کنم. محــــکم...همین...!