بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی از بی ابی نمیمیرد...بالا و پایین پریدنش را بنگر...به خاطر دوری از اب خودش را می کشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه خوبن خیالت راحت!من مانده ام و چهار تا هم صحبت! این گوشه نشسته ایم و دلتنگ تو ایم... من,عشق,خدا,عقربه های ساعت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازلیـــوان هـــا بــه لیـــوان شـــکستــــه فکــــر میکنــــی... ععاز انــــسان هــا بــــه کســــی کـــه بـــه دســـت نیـــــاورده ای،کســـــی کـــــه از دســـــت داده ای!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن رفیق هم بغض هیچ نعمتی بالاتر از احساس نیست و حتی غم میتواند دریچه ای به سوی حقیقت باشد,...نقطه چین را باور کن و تا ابد عشق را خدا را نفس بکش....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همینکه در"دلم" باشی "غمی" نیست بمان چون "ماندنت" کارکمی نیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلتنگ حضورت هستم کاش تصویرت نفس میکشید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدانم چه رازيست بين دل و دستم  از دستم رفت به هرچيز كه دل بستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیست زانئهایم رادرآغوش میگیرم تاهمه بدانند آغوشم جای هرکسی نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمت هزاران مزرعه تریاک تازه است آدم به چشمهای تو معتاد میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از آرزوهام اینه که یه روزی بهم برسیم و من و تو تبدیل به ما شویم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مست شد... خواست که ساغر شکند! عهد شکست... فرق پیمانه و پیمان ز کجا داند، مست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرانت میشم.... نازکی..رنجوری... توی ظاهر اما... سرکشی...مغروری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم خسته شوی از اینکه هر شب "تو" به خوابم می آیی. آدرس خوابهایت را بده تا امشب "من" به بازدید بیایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواتو کردم.. منه حیرون تو این روزا هواتو کردم! هوایی میشم.. همون روزا که می بینم هوامو داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــ ـ ـ ـن تـــمـــامــ دوســـت نــداشــتــن هــايــتــ را بــا دوســت داشــتــنــت تــلافــي مــي كــنــم ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از لذت هایی که تا آخر عمر دارم اینه که: بخوابم و هی تورو خواب ببینم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی از بی ابی نمیمیرد...بالا و پایین پریدنش را بنگر...به خاطر دوری از اب خودش را می کشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه خوبن خیالت راحت!من مانده ام و چهار تا هم صحبت! این گوشه نشسته ایم و دلتنگ تو ایم... من,عشق,خدا,عقربه های ساعت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازلیـــوان هـــا بــه لیـــوان شـــکستــــه فکــــر میکنــــی... ععاز انــــسان هــا بــــه کســــی کـــه بـــه دســـت نیـــــاورده ای،کســـــی کـــــه از دســـــت داده ای!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کن رفیق هم بغض هیچ نعمتی بالاتر از احساس نیست و حتی غم میتواند دریچه ای به سوی حقیقت باشد,...نقطه چین را باور کن و تا ابد عشق را خدا را نفس بکش....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همینکه در"دلم" باشی "غمی" نیست بمان چون "ماندنت" کارکمی نیست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلتنگ حضورت هستم کاش تصویرت نفس میکشید..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدانم چه رازيست بين دل و دستم  از دستم رفت به هرچيز كه دل بستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نیست زانئهایم رادرآغوش میگیرم تاهمه بدانند آغوشم جای هرکسی نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمت هزاران مزرعه تریاک تازه است آدم به چشمهای تو معتاد میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از آرزوهام اینه که یه روزی بهم برسیم و من و تو تبدیل به ما شویم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مست شد... خواست که ساغر شکند! عهد شکست... فرق پیمانه و پیمان ز کجا داند، مست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگرانت میشم.... نازکی..رنجوری... توی ظاهر اما... سرکشی...مغروری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم خسته شوی از اینکه هر شب "تو" به خوابم می آیی. آدرس خوابهایت را بده تا امشب "من" به بازدید بیایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواتو کردم.. منه حیرون تو این روزا هواتو کردم! هوایی میشم.. همون روزا که می بینم هوامو داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــ ـ ـ ـن تـــمـــامــ دوســـت نــداشــتــن هــايــتــ را بــا دوســت داشــتــنــت تــلافــي مــي كــنــم ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از لذت هایی که تا آخر عمر دارم اینه که: بخوابم و هی تورو خواب ببینم!