بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک را دار زدند به جرم دوستی با برنده که مبادا تاراج مزرعه ای را به بوسه ای فروخته باشد ...راست میگفت سهراب 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافی است قـــ ـــ ـــلبت کــمـی بی احتــیــاط قـــدم بردارد و پـــایــش گــیـــر کــند به نــ ـــ ـــگـــــاه دیــ ــگری آنجاست که عـ ــ ـشــق آغــ ـاز می شود ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توان هر لحظه... هر جا... عاشق و دلداده بودن پر غرور چون آبشاران بودن... اما ساده بودن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم شهر ارزو كردند باران ببارد ولي خبر نداشتند مترسك فقط دلبسته ي سايه ي خود بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلمو دست تو دادم من دلتنگ احساسی نمیذاری ک تنها شم تو رو من خیلی حساسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنــــت  آن قدرها که فکر می کنی فاجعه نیست  من مثل بیدهای مجنون ایستاده می میرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم ها گاهی انقدر به راحتی همه چیز را فراموش میکنند که تو شک می کنی که شاید ان چیزها اصلا وجود نداشته اند.... جز در خیال تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو كي اومده؟ ما تو كلاست نبوديم؟ سرتا پامون قيمت مارك لباسش نبوديم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ما آتشی است که هیچ آتش نشانی نمی تواند آن را خاموش کند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تامیرودخشک شودعرق قلبم...دوباره نامی ازتو وبازهم تب میکندقلبم... اگه خوشت نیومده لایک نکن...مهم نست...فقط خاستم حرف دلم بزنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواستم پاکت کنم. تمام حرفاتو احساساتو دوس داشتناتو. ولی یه دفه ارور داد: "حجم فایل بسیار زیاد است.‏"‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیــــراهہ هم... براے خوכش راهیســـت !! وقتے... قــــرار باشـכ ! مـــرا بہ تـــــو برسانــכ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑــﺎﺑــﺎ ﺩﻣــﺖ ﮔـــﺮﻡ ، ﻟــﻔـــﻈـــﺖ ﺳـــﺮﺩﻩ ﻭ ﺳـــﺮﺕ ﮔـــﺮﻡ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوایی رو که تو نفـــــــــــس میکشی دارم راه میرم بــــــــــغل میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"زخم ها خوب می شوند.....اما.... خوب شدن با روز اول شدن خیـــــــــــلی فــــــــــــرق دارد...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباش حرفی نیست... انجا که باید باشی هستی! اینجا درقلبم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک را دار زدند به جرم دوستی با برنده که مبادا تاراج مزرعه ای را به بوسه ای فروخته باشد ...راست میگفت سهراب 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافی است قـــ ـــ ـــلبت کــمـی بی احتــیــاط قـــدم بردارد و پـــایــش گــیـــر کــند به نــ ـــ ـــگـــــاه دیــ ــگری آنجاست که عـ ــ ـشــق آغــ ـاز می شود ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توان هر لحظه... هر جا... عاشق و دلداده بودن پر غرور چون آبشاران بودن... اما ساده بودن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم شهر ارزو كردند باران ببارد ولي خبر نداشتند مترسك فقط دلبسته ي سايه ي خود بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلمو دست تو دادم من دلتنگ احساسی نمیذاری ک تنها شم تو رو من خیلی حساسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتنــــت  آن قدرها که فکر می کنی فاجعه نیست  من مثل بیدهای مجنون ایستاده می میرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم ها گاهی انقدر به راحتی همه چیز را فراموش میکنند که تو شک می کنی که شاید ان چیزها اصلا وجود نداشته اند.... جز در خیال تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو كي اومده؟ ما تو كلاست نبوديم؟ سرتا پامون قيمت مارك لباسش نبوديم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ما آتشی است که هیچ آتش نشانی نمی تواند آن را خاموش کند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تامیرودخشک شودعرق قلبم...دوباره نامی ازتو وبازهم تب میکندقلبم... اگه خوشت نیومده لایک نکن...مهم نست...فقط خاستم حرف دلم بزنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواستم پاکت کنم. تمام حرفاتو احساساتو دوس داشتناتو. ولی یه دفه ارور داد: "حجم فایل بسیار زیاد است.‏"‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیــــراهہ هم... براے خوכش راهیســـت !! وقتے... قــــرار باشـכ ! مـــرا بہ تـــــو برسانــכ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑــﺎﺑــﺎ ﺩﻣــﺖ ﮔـــﺮﻡ ، ﻟــﻔـــﻈـــﺖ ﺳـــﺮﺩﻩ ﻭ ﺳـــﺮﺕ ﮔـــﺮﻡ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوایی رو که تو نفـــــــــــس میکشی دارم راه میرم بــــــــــغل میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"زخم ها خوب می شوند.....اما.... خوب شدن با روز اول شدن خیـــــــــــلی فــــــــــــرق دارد...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نباش حرفی نیست... انجا که باید باشی هستی! اینجا درقلبم...