بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"برگرد....برگرد تنها عشق دیرین من.... برگرد و بگو دوستت دارم تا با پشت دست چنان بر دهانت بکوبم تا  آرزوی داشتن یک دندان را به گور ببری چه برسد به داشتن من وعشق حقیقی من ...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنـدگـــانی یـعـنـــی : کـشــف یـک خـاطـــره در حـجـمِ نـــگاه من و تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه بنویسم کسی درک نمیکند... که چه حالی دارد... شبهایت را... کنارِ عشقی به صبح برسانی... که هنوز رنگِ چشمهایش را هم... از نزدیک ندیده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل یک پل قدیمیه،به این فکر نکن که اگر تنها ازش بگذری دیرتر خراب می شه به این فکر کن اگه افتادی کسی باشه که دستت رو بگیره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر آمدی... کمی تغییر کرده ام ... برای شناختنم عکسم را مچاله کن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی غرورش را خیلی زیاد شاید بیشتر از تمام داشته هایش دوست می دارد حالا ببین اگر خودش،غرورش را به خاطر تو،نادیده بگیرد، چه قدر دوستت دارد ! و این را بِفهم آدمیزاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت آغـوشــــی است از آرامـش کـــه هر بـــار می آید مــرا غرق در خــــود می کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب! که من بهشت را به بوسه های تو بخشیدم! حالا همه جا بوی بهشت دارد و من،عطر بوسه های تو را!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بذار یه دیونه هر چه قدر می خواد نگات کنه....، اما نذار یه نــ ـــ ــگـــ ـــاه دیونت کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب به شوق دیدنت دل را مهیا میکنم اما غم نادیدنت با گریه خوابم میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم  ناخواسته چقدر دلش لک میزنه؛ یه SMS براش بیاد  بگه دلم خیلی واست تنگ شده! هیچ وقت ازم دور نشو!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین یار و بار یک نقطه اضافی است تو کدامی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایم عشق را فریاد میزنند... دست هایم .. گریه هایم .. حتی خنده هام .. چه کسی گفته بود:(عاشق فریاد نمی زند؟)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درکناری ازخانه ی ما اتاقیست سردوابی تخت وگیتارکهنه ی مــن عکس یک زن به دیواری زنی زیبارویوخندان یارمن بوداودورانـــــــــی کنون من ماندمومن گیتاریوسیگاروتنهایی. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمضان ماه خداست و تو ماه منی ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی و برای همکلاسیهات دیونگی یه حس تکراری شده.... استادها و هم کلاسی هات هیچ....برای تو....یک دانشگاه سیگاری شده...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"برگرد....برگرد تنها عشق دیرین من.... برگرد و بگو دوستت دارم تا با پشت دست چنان بر دهانت بکوبم تا  آرزوی داشتن یک دندان را به گور ببری چه برسد به داشتن من وعشق حقیقی من ...."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنـدگـــانی یـعـنـــی : کـشــف یـک خـاطـــره در حـجـمِ نـــگاه من و تو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه بنویسم کسی درک نمیکند... که چه حالی دارد... شبهایت را... کنارِ عشقی به صبح برسانی... که هنوز رنگِ چشمهایش را هم... از نزدیک ندیده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی مثل یک پل قدیمیه،به این فکر نکن که اگر تنها ازش بگذری دیرتر خراب می شه به این فکر کن اگه افتادی کسی باشه که دستت رو بگیره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیر آمدی... کمی تغییر کرده ام ... برای شناختنم عکسم را مچاله کن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی غرورش را خیلی زیاد شاید بیشتر از تمام داشته هایش دوست می دارد حالا ببین اگر خودش،غرورش را به خاطر تو،نادیده بگیرد، چه قدر دوستت دارد ! و این را بِفهم آدمیزاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایت آغـوشــــی است از آرامـش کـــه هر بـــار می آید مــرا غرق در خــــود می کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوب! که من بهشت را به بوسه های تو بخشیدم! حالا همه جا بوی بهشت دارد و من،عطر بوسه های تو را!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بذار یه دیونه هر چه قدر می خواد نگات کنه....، اما نذار یه نــ ـــ ــگـــ ـــاه دیونت کنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب به شوق دیدنت دل را مهیا میکنم اما غم نادیدنت با گریه خوابم میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم  ناخواسته چقدر دلش لک میزنه؛ یه SMS براش بیاد  بگه دلم خیلی واست تنگ شده! هیچ وقت ازم دور نشو!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین یار و بار یک نقطه اضافی است تو کدامی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایم عشق را فریاد میزنند... دست هایم .. گریه هایم .. حتی خنده هام .. چه کسی گفته بود:(عاشق فریاد نمی زند؟)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درکناری ازخانه ی ما اتاقیست سردوابی تخت وگیتارکهنه ی مــن عکس یک زن به دیواری زنی زیبارویوخندان یارمن بوداودورانـــــــــی کنون من ماندمومن گیتاریوسیگاروتنهایی. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رمضان ماه خداست و تو ماه منی ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی و برای همکلاسیهات دیونگی یه حس تکراری شده.... استادها و هم کلاسی هات هیچ....برای تو....یک دانشگاه سیگاری شده...