بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشستم... خسته شدم... دیگر قایق نمیسازم... پشت دریاها هر خبری که میخواهد باشد، باشد... وقتی از تو خبری نیست... قایق میخواهم چه کار... مرا همین جزیره کوچک تنهایی هایم بس است ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردي است درد عشق كه هيچش طبيب نيست  گر دردمند عشق بنالد غريب نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی زندگی یعنی دوست داشتن تو ... بی هیچ امیدی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبحند برن برامدگی گونه هایت توان این را دارندکه امید رفته را بازگردانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندیدنت سخت است . . . ولی همین که هستی یه دنیا می ارزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درختان را باد میلرزاند... زمین را زمین لرزه... و مرا فکر یک لحظه بی تو بودن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد ... وقتی با نسیمی برود ... کسی که به خاطرش به طوفان زده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها همه اواره ی کوچه های مجازی شدیم با اینکه میدانیم چیزی حل نمیشود مینویسیم برای خودمان تا تنها نباشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم عجیب تنگ شده برای تمام لحظه هایی که دلت عجیب برام تنگ می شد…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكه زندگي من شير ندارد،اما همين خطي كه مرا به تو وصل ميكند دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا.... دستهایی را در دستهایم قرار بده که پاهایش با دیگری پیش نرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستـاره ی من...! یادم می آید گفته بودی ساده و کوتاه نویسی را دوست داری تقدیم به تو … ساده و کوتاه تنها همین 3 کلمه : برگرد ، غمگینم …شکستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای خنده هایت را خوب یادم است وقتی که به ریش من میخندیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میروی..  من نمی ایم  رو که برمی گردانم دلم را میبینم که همراه تو می اید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روسری سر کن و مگذار میان من و باد سر آشفتگی موی تو دعوا بشود ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر فریب بزرگیست... سالهاست با غوره ها ور میروم حلوا نمیشود...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشستم... خسته شدم... دیگر قایق نمیسازم... پشت دریاها هر خبری که میخواهد باشد، باشد... وقتی از تو خبری نیست... قایق میخواهم چه کار... مرا همین جزیره کوچک تنهایی هایم بس است ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردي است درد عشق كه هيچش طبيب نيست  گر دردمند عشق بنالد غريب نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی زندگی یعنی دوست داشتن تو ... بی هیچ امیدی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبحند برن برامدگی گونه هایت توان این را دارندکه امید رفته را بازگردانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندیدنت سخت است . . . ولی همین که هستی یه دنیا می ارزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درختان را باد میلرزاند... زمین را زمین لرزه... و مرا فکر یک لحظه بی تو بودن!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد ... وقتی با نسیمی برود ... کسی که به خاطرش به طوفان زده ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها همه اواره ی کوچه های مجازی شدیم با اینکه میدانیم چیزی حل نمیشود مینویسیم برای خودمان تا تنها نباشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم عجیب تنگ شده برای تمام لحظه هایی که دلت عجیب برام تنگ می شد…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سكه زندگي من شير ندارد،اما همين خطي كه مرا به تو وصل ميكند دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا.... دستهایی را در دستهایم قرار بده که پاهایش با دیگری پیش نرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستـاره ی من...! یادم می آید گفته بودی ساده و کوتاه نویسی را دوست داری تقدیم به تو … ساده و کوتاه تنها همین 3 کلمه : برگرد ، غمگینم …شکستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای خنده هایت را خوب یادم است وقتی که به ریش من میخندیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میروی..  من نمی ایم  رو که برمی گردانم دلم را میبینم که همراه تو می اید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روسری سر کن و مگذار میان من و باد سر آشفتگی موی تو دعوا بشود ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر فریب بزرگیست... سالهاست با غوره ها ور میروم حلوا نمیشود...