بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ویترین زندگیت به عروسکی نگاه نکن که مال تو نیست فقط وسوست میکنه که اونی رو که داری ازدست بدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق صدای فاصله هاست صدای فاصله هایی که غرق ابهامند  و با شنیدن یک هیچ میشوند کدر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــــو مـــــرا نـادیــــده بـگـیــــر . . . و مــــــــن بـدنـــم روز بـــه روز کـبـــــودتـر مـی شــــود . . . از بــــــس . . . خــــودم را مـی زنـــــم ، بـــــه نـفـهـمـــی . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ میگویی او زیر باران تنهاست  یاد داری گفتی با تو باران زیباست  چشمش از غصه به من خیره ماند و حیران گفت زیر باران بی توأم سرگردان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حماقتی .........................  از خود می رانیم وباز احمقانه میخواهمت !!!!!!!! چه غرور بی غیرتی دارم من .............!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شازده کوچولو می گفت: گل من گاهی بی حوصله و مغرور بود. اما ماندنی بود... این ماندنش بود که او را گل من کرده بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدامم مست مي دارد نسيم جعد گيسويت خرابم ميكند هردم فريب چشم جادويت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای تو از جنس آرامشه نذار حسه آرامشم گم بشه صدام کت تا قفل دلم باز شه صدام بذار عشق آغاز بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا اگر صدایی بماند آن صدای ع ش ق است و موسیقی ست که تنها کلام گویای عاشقان است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی ک با رفتنش خوشبختی رو ازت میگیرہ چہ جوری میتونہ بہت بگہ روزی ھزار بار برات آرزوی خوشبختی میکنم!!!؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه می شود به زخم های پا گفت تمام راه های رفته اشتباه بوده است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی حکم یادم دادوقتی"تک"باشی ازشاهم سرتری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نیز گاهی به ستارگانِ آسمان نگاه کردم اما نه همه را فقط آن ها که رنگشان شبیه تر بود به درخشش چشمانت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كورش كبير ميگويد : اگر همچون خودت نيافتي مثل خدا تنها باش 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهان که به سخن بازکرد.... بوی رفتن رااحساس کردم! ومن چه کودکانه فکرمی کردم  باآدامس نعنایی می شود....... سرنوشت راتغییرداد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نذار انتظار پیرت کنه و باعث پشیمونی بعدها بشه. برو جلو ،نترس ،منتظر نشو ،الان وقتشه حرف دلتو بگی ... آفرین ... تو برنده شدی انتظار رو شکست بدی.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ویترین زندگیت به عروسکی نگاه نکن که مال تو نیست فقط وسوست میکنه که اونی رو که داری ازدست بدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق صدای فاصله هاست صدای فاصله هایی که غرق ابهامند  و با شنیدن یک هیچ میشوند کدر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــــو مـــــرا نـادیــــده بـگـیــــر . . . و مــــــــن بـدنـــم روز بـــه روز کـبـــــودتـر مـی شــــود . . . از بــــــس . . . خــــودم را مـی زنـــــم ، بـــــه نـفـهـمـــی . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ میگویی او زیر باران تنهاست  یاد داری گفتی با تو باران زیباست  چشمش از غصه به من خیره ماند و حیران گفت زیر باران بی توأم سرگردان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حماقتی .........................  از خود می رانیم وباز احمقانه میخواهمت !!!!!!!! چه غرور بی غیرتی دارم من .............!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شازده کوچولو می گفت: گل من گاهی بی حوصله و مغرور بود. اما ماندنی بود... این ماندنش بود که او را گل من کرده بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدامم مست مي دارد نسيم جعد گيسويت خرابم ميكند هردم فريب چشم جادويت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای تو از جنس آرامشه نذار حسه آرامشم گم بشه صدام کت تا قفل دلم باز شه صدام بذار عشق آغاز بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنیا اگر صدایی بماند آن صدای ع ش ق است و موسیقی ست که تنها کلام گویای عاشقان است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی ک با رفتنش خوشبختی رو ازت میگیرہ چہ جوری میتونہ بہت بگہ روزی ھزار بار برات آرزوی خوشبختی میکنم!!!؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه می شود به زخم های پا گفت تمام راه های رفته اشتباه بوده است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی حکم یادم دادوقتی"تک"باشی ازشاهم سرتری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نیز گاهی به ستارگانِ آسمان نگاه کردم اما نه همه را فقط آن ها که رنگشان شبیه تر بود به درخشش چشمانت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كورش كبير ميگويد : اگر همچون خودت نيافتي مثل خدا تنها باش 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهان که به سخن بازکرد.... بوی رفتن رااحساس کردم! ومن چه کودکانه فکرمی کردم  باآدامس نعنایی می شود....... سرنوشت راتغییرداد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت نذار انتظار پیرت کنه و باعث پشیمونی بعدها بشه. برو جلو ،نترس ،منتظر نشو ،الان وقتشه حرف دلتو بگی ... آفرین ... تو برنده شدی انتظار رو شکست بدی.