بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی نداشتــــم بــــزنم...خواستـم فقط خاطرنشان کنم که تو در خاطری هنوز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ هَوا خیلیییی سَرده.. + نه  _ سَردِته  + نه  _ الآن سَردته +نه چرا هِی اینو اَزَم می پُرسی _ آخه دارَم سَعی می کُنم یه بَهونه واسه بَغَل کردنت پِیدا کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـم تـنگ شـده دلـم بـهونه مـی گیـره بـهونه کـسی که از دل تـنگیام خـبر نداره خـوش بـحال خـودت کـه کـنار خـودت هـستی آهـای بـهونه دل تـنگیام دوسـتت دارم #دلـتنگی نـوشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یادت نیست ولی من خوب یاد دارم که برای داشتنت دلی را به دریا زدم که از آب می‌ترسید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخر نعمته روی برفا تو اوج سرما دستاشو بگیری ایشالا قسمت همتون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردترین دیر ِ دنیا و دیرترین درد ِ دنیا وقتی‌ است‌ که آدم می‌فهمد عاشقی معشوق نمی‌خواهد ، عشق می‌خواهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تــــو" کـــــنــارم بـــاش ... مـــــن ، تمـــآم شــب هـــا ی امــــروز را تــــآب مـــی آورم بــه امیـــــــــد ِصبــــحی کـــــه چشـــــمـآنـــم بـــه روی " تـــــو " بـــــاز شـــــــود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیامو به تو دادم تا همه دنیام تو باشی ن اینکه دنیامو بگیری بری از من جدا شی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چشمان خودم دیدم هرکس 1000 تا از چیزی میخواست یکی هزارتا رفیق یکی هزارتا عاشق خدا ازم پرسید تو چی میخوای گفتم هزارتا قلب اگه یکیش شکست غمی برام نباشه یکی دیگه بزارم به جاش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه دوسش داری یه چیزه.... اینکه دوستت داره یه چیز دیگست.... ولی اینکه دوسش داری و دوستت داره همه چیزه :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته بی نهایت عاشق هم باشیم تو رویاها آینده رو با هم ساخته باشیم اما ی لحظه سرنوشت جدامون کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوبیه وقتی که: یکی رو داری که براش دلت تنگ میشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و مـــن همه ي جهـــان را در پيراهـــن گرم تو خلاصـــه مي كنم... احمـــد شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن اگر واقعی و از ته دل باشه هرگز بزرگی کوچیکی پولداری فقیری زیبایی و زشتی دوری و نزدیکی خوبی و بدی تاثیری نداره!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+به چیزای خوب فک کن -باشه +الان داری به چی فک میکنی؟ -به تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بیقــراری ها دست مــا نیست ؛ ؛  باور کــن .... عاقل تــرین آدمهــا هم گاهــی دلتـنـگ خاطـرات احمقـانه شـان میشـوند ...!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفی نداشتــــم بــــزنم...خواستـم فقط خاطرنشان کنم که تو در خاطری هنوز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

_ هَوا خیلیییی سَرده.. + نه  _ سَردِته  + نه  _ الآن سَردته +نه چرا هِی اینو اَزَم می پُرسی _ آخه دارَم سَعی می کُنم یه بَهونه واسه بَغَل کردنت پِیدا کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـم تـنگ شـده دلـم بـهونه مـی گیـره بـهونه کـسی که از دل تـنگیام خـبر نداره خـوش بـحال خـودت کـه کـنار خـودت هـستی آهـای بـهونه دل تـنگیام دوسـتت دارم #دلـتنگی نـوشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یادت نیست ولی من خوب یاد دارم که برای داشتنت دلی را به دریا زدم که از آب می‌ترسید…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخر نعمته روی برفا تو اوج سرما دستاشو بگیری ایشالا قسمت همتون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردترین دیر ِ دنیا و دیرترین درد ِ دنیا وقتی‌ است‌ که آدم می‌فهمد عاشقی معشوق نمی‌خواهد ، عشق می‌خواهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تــــو" کـــــنــارم بـــاش ... مـــــن ، تمـــآم شــب هـــا ی امــــروز را تــــآب مـــی آورم بــه امیـــــــــد ِصبــــحی کـــــه چشـــــمـآنـــم بـــه روی " تـــــو " بـــــاز شـــــــود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیامو به تو دادم تا همه دنیام تو باشی ن اینکه دنیامو بگیری بری از من جدا شی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چشمان خودم دیدم هرکس 1000 تا از چیزی میخواست یکی هزارتا رفیق یکی هزارتا عاشق خدا ازم پرسید تو چی میخوای گفتم هزارتا قلب اگه یکیش شکست غمی برام نباشه یکی دیگه بزارم به جاش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه دوسش داری یه چیزه.... اینکه دوستت داره یه چیز دیگست.... ولی اینکه دوسش داری و دوستت داره همه چیزه :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته بی نهایت عاشق هم باشیم تو رویاها آینده رو با هم ساخته باشیم اما ی لحظه سرنوشت جدامون کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوبیه وقتی که: یکی رو داری که براش دلت تنگ میشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و مـــن همه ي جهـــان را در پيراهـــن گرم تو خلاصـــه مي كنم... احمـــد شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن اگر واقعی و از ته دل باشه هرگز بزرگی کوچیکی پولداری فقیری زیبایی و زشتی دوری و نزدیکی خوبی و بدی تاثیری نداره!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+به چیزای خوب فک کن -باشه +الان داری به چی فک میکنی؟ -به تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بیقــراری ها دست مــا نیست ؛ ؛  باور کــن .... عاقل تــرین آدمهــا هم گاهــی دلتـنـگ خاطـرات احمقـانه شـان میشـوند ...!!!