بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول میدهم لام تا کام حرفی نزنم  فقط بگذار از دال تا میم بگویم، بگذار بگویم"دوستت دارم" دیگر لام تا کام حرفی نمیزنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سوال... از کی شروع کردی به دوست نداشتم که الان هیچ دوستم نداری؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آنچه که دوستش داری از جان باید بگذری بعد ، می ماند زندگی و آنچه که دوستش داشتی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند تا سوال عين خوره روحمو ميخوره بعد من كي مياد؟ دلم از دلهره پره. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که موبایلشون واسشون هیچ فرقی با ساعت نداره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـــقدر نـفس مـی کــشم … تـــا تمـــام شـود.. همـه ی آن “هـــوایــی” کـه  ســـراغ تـــو را مـی گــــیـرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یه دروغه ، با یه بسته بندی خوشگل طلایی که توی اون پر از خالیه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﺴﺮ : ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﮕﻢ؟ ﺩﺧﺘﺮ : ﺁﺭﻩ ﺑﮕﻮ. ﭘﺴﺮ : ﺗﻮ ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﯾﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ ﻋﻤﺮﻡ ﺩﯾﺪﻡ !! ﺩﺧﺘﺮ :ﻣﻨﻢ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﮕﻢ ؟ ﭘﺴﺮ : ﺑﮕﻮ ﻋﺰﯾﺰﻡ. ﺩﺧﺘﺮ : ﺍﻭﻥ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حرفهایم را برای نان ریزه های حیاطمان میزنم..... شاید گنجشک ها هضمشان کنند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

,وقتي با مشت هايش قلبم را مي شكست همه فكرم اين بود كه مبادا دستانش زخمي شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وجود تو را کنار خودم احساس میکنم اما چقدر دلخوشی خوابها کم است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز طنین صدایت در گوشم هست که خم میشدی تا آهسته در گوشم بگویی... دوستت دارم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه می اندیشم، چندان هم مهم نیست اگر هیچ از دنیا نداشته باشم،همین مرا بس که کوچای باشد و باران...و انسان هایی که در زندگی ام زلال تر از بارانند و تو از انانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد قبلأ اشکها به خاطر نبود محبت بود اما حالا چون عادت به بيمه مهرى کرديم محبت که ميبينيم اشک ميريزيم............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشــق آن لحظــه ام کـه کنـارتــــــ هستـم . و کودکــ درونـم از اشتیـاق با تــو بودن مـی خواهــد زمیـن و زمـان را بهـم بزنـــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تو" تنها یکی هست.آن هم "تویی" من دیگران را "شما"خطاب میکنم..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول میدهم لام تا کام حرفی نزنم  فقط بگذار از دال تا میم بگویم، بگذار بگویم"دوستت دارم" دیگر لام تا کام حرفی نمیزنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سوال... از کی شروع کردی به دوست نداشتم که الان هیچ دوستم نداری؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آنچه که دوستش داری از جان باید بگذری بعد ، می ماند زندگی و آنچه که دوستش داشتی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند تا سوال عين خوره روحمو ميخوره بعد من كي مياد؟ دلم از دلهره پره. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که موبایلشون واسشون هیچ فرقی با ساعت نداره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـــقدر نـفس مـی کــشم … تـــا تمـــام شـود.. همـه ی آن “هـــوایــی” کـه  ســـراغ تـــو را مـی گــــیـرد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یه دروغه ، با یه بسته بندی خوشگل طلایی که توی اون پر از خالیه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘﺴﺮ : ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﮕﻢ؟ ﺩﺧﺘﺮ : ﺁﺭﻩ ﺑﮕﻮ. ﭘﺴﺮ : ﺗﻮ ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﯾﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ ﻋﻤﺮﻡ ﺩﯾﺪﻡ !! ﺩﺧﺘﺮ :ﻣﻨﻢ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﮕﻢ ؟ ﭘﺴﺮ : ﺑﮕﻮ ﻋﺰﯾﺰﻡ. ﺩﺧﺘﺮ : ﺍﻭﻥ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حرفهایم را برای نان ریزه های حیاطمان میزنم..... شاید گنجشک ها هضمشان کنند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

,وقتي با مشت هايش قلبم را مي شكست همه فكرم اين بود كه مبادا دستانش زخمي شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وجود تو را کنار خودم احساس میکنم اما چقدر دلخوشی خوابها کم است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز طنین صدایت در گوشم هست که خم میشدی تا آهسته در گوشم بگویی... دوستت دارم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه می اندیشم، چندان هم مهم نیست اگر هیچ از دنیا نداشته باشم،همین مرا بس که کوچای باشد و باران...و انسان هایی که در زندگی ام زلال تر از بارانند و تو از انانی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد قبلأ اشکها به خاطر نبود محبت بود اما حالا چون عادت به بيمه مهرى کرديم محبت که ميبينيم اشک ميريزيم............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشــق آن لحظــه ام کـه کنـارتــــــ هستـم . و کودکــ درونـم از اشتیـاق با تــو بودن مـی خواهــد زمیـن و زمـان را بهـم بزنـــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تو" تنها یکی هست.آن هم "تویی" من دیگران را "شما"خطاب میکنم..