بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت بمان تا دنیارا ب پایت بریزم.... ماندم....و میان ریخت و پاش های دنیایش گم شدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر لب جوی فراموشی تو بوته ای می روید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسی گفتند:دل از عشق برگیر که نیرنگ است وافسون است وجادوست!! ولی ما دل به او بستیم ودیدیم که او زهراست اما......نوشداروست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا جاییست که... برای ماندن آنکه دوستش داری در کنارت باید تن بدهی نه قلب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج پله اول مناره ایست که بر بلندای مأذنۀ آن اذان عشق سر میدهند. اگر بااو تابالا می آیی دستش را رهانکن  خواه ناتوان شد...... ععخواه ناتوان شدی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــی تو بهـ ــهَـــــر سمـتـــــــــــی برمـ آغــــــوش تــــو مقصَدمـِ از همــــــهـ جهانـــ فـــــقــــط داشـــــتـــــــــن تــــو دغدغمـــِ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺎﺵ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎﺭﻭ ﻣﯿﺸﺪ ﺑﻮﺳﯿﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺳﻤﺘﻮ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﻦ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که بارون میزنه عطر تنت می پیچه تو کوچه منم دارم قدم میزنم به حال خودم میخندم تو گفتی عاشقتم من گفتم دوستت دارم تو رفتی و من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي چيزهاي زيادي به انسان مي آموزد. اما تو نرو... بگذار من نادان بمانم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدن تو گرچه از دور واسه من یه جور امیده یه چیزی مثل یه جادو که بهم رهایی میده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی دلی که اسمش دله ولی نصفش آهه و نصفش گله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دل را به دریا میزنم باقایق تنهاییم چشم بسته روانه دل دریاییت میشوم به طوفان های سهمگین فکر نکرده ام تو خود مواظب دلم باش از امشب منم مهمان دلت در آغوشت آیا جایم میدهی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار هم بودن تمام زندگی نیست!!! زندگی معنای قشنگتری هم دارد!!! همین که بخاطر اینکه نیازاریش کنار میکشی،شاید زیبا ترین لحظه زندگی باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد و بزار دوباره چشام تو چشای تو واشه برگرد و نزار بدون تو زندگیم ازهم بپاشه برگردو بگو تو هم مثل من ب کسی دل نبستی برگرد و بگو هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز عشق به تقویم و تاریخ نیست برای من؛ هر آن روزی که در آغوش تو باشم روز عـــشق است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"کابوس" شبهایم شده است آن که روزی "رویایم" بود....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت بمان تا دنیارا ب پایت بریزم.... ماندم....و میان ریخت و پاش های دنیایش گم شدم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر لب جوی فراموشی تو بوته ای می روید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسی گفتند:دل از عشق برگیر که نیرنگ است وافسون است وجادوست!! ولی ما دل به او بستیم ودیدیم که او زهراست اما......نوشداروست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا جاییست که... برای ماندن آنکه دوستش داری در کنارت باید تن بدهی نه قلب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج پله اول مناره ایست که بر بلندای مأذنۀ آن اذان عشق سر میدهند. اگر بااو تابالا می آیی دستش را رهانکن  خواه ناتوان شد...... ععخواه ناتوان شدی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــی تو بهـ ــهَـــــر سمـتـــــــــــی برمـ آغــــــوش تــــو مقصَدمـِ از همــــــهـ جهانـــ فـــــقــــط داشـــــتـــــــــن تــــو دغدغمـــِ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﺎﺵ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎﺭﻭ ﻣﯿﺸﺪ ﺑﻮﺳﯿﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺳﻤﺘﻮ ﺻﺪﺍ ﻣﯽ ﺯﻧﻦ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که بارون میزنه عطر تنت می پیچه تو کوچه منم دارم قدم میزنم به حال خودم میخندم تو گفتی عاشقتم من گفتم دوستت دارم تو رفتی و من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي چيزهاي زيادي به انسان مي آموزد. اما تو نرو... بگذار من نادان بمانم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدن تو گرچه از دور واسه من یه جور امیده یه چیزی مثل یه جادو که بهم رهایی میده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی دلی که اسمش دله ولی نصفش آهه و نصفش گله !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دل را به دریا میزنم باقایق تنهاییم چشم بسته روانه دل دریاییت میشوم به طوفان های سهمگین فکر نکرده ام تو خود مواظب دلم باش از امشب منم مهمان دلت در آغوشت آیا جایم میدهی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنار هم بودن تمام زندگی نیست!!! زندگی معنای قشنگتری هم دارد!!! همین که بخاطر اینکه نیازاریش کنار میکشی،شاید زیبا ترین لحظه زندگی باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد و بزار دوباره چشام تو چشای تو واشه برگرد و نزار بدون تو زندگیم ازهم بپاشه برگردو بگو تو هم مثل من ب کسی دل نبستی برگرد و بگو هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز عشق به تقویم و تاریخ نیست برای من؛ هر آن روزی که در آغوش تو باشم روز عـــشق است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"کابوس" شبهایم شده است آن که روزی "رویایم" بود....