بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی ات را به دستی ببخش که میدانی با او خواهی ماند وگرنه حسرتی میگذاری بر دلی که دوستت دارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مي روي و من فقط نگاه مي کنم تعجب نکن که چرا گريه نمي کنم بعد از تو يک عمر فرصت براي گريستن دارم اما براي تماشاي تو همين يک لحظه باقيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگویند چشمانش رنگارنگ است اما من میگویم چشمانت عسلیست ، نه برای رنگش ...... چون شیرین ترین خاطراتم در چشمانش بود......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دریایی و من همش فکر آب... همه چی بجز تو سرابه سراب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بر بیقراری هایم میخندم اخر اینهمه بیقراری برای تو که مرا نمی فهمی چه مفهومی دارد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منمو تپه ی ته سیگارهایی که قط خودم می فهمم چقدر زیباست... منمو آهنگی که نمی دانم چند بار تکرار شده منمو پاکت خالی... منمو آن فنجان قهوه ی تلخ... منمو خودمو یاد تو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من فاصله بگیر هر بار که به من نزدیک می شوی باور می کنم هنوز می شود زندگی را دوست داشت ! از من فاصله بگیر من خسته ام از امیدهای کوتاه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباییها را چشم میبیند و مهربانیها را دل چشم فراموش میکند اما دل هرگز پس بدان تا زمانی که دل زنده است فراموش نخواهی شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت هر قدر هم که دور باشد آرامم می کند و آوایی، آمدنت را در گوشم زمزمه چقدر رسیدنت را دوست دارم آغوشم در ازدحام سرمای تنهایی، تنها برای تو هنوز گرم است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خواب من دست دیگری را نگیر... حرمت نگه دار لعنتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم از دلتنگی عاشقم یا از عاشقی دل تنگ........!!!! فقط میدانم با منی بی انکه باشی>>>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگاریم کرد با رفتنش ... ان که به قلیون کشیدنم گیر میداد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دریا تو نگاهت هست  که من درگیر رویاشم  همینجوری نگاهم کن  میخوام درگیرِ تــو بــــاشــمـ... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دوری " دورت نمی کند... وقتی در امن ترین جای اندیشه ام نشسته ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حــــرف ها وزن ندارد … ریتم ندارد … آهنگ ندارد … اما خوب گوش کن … درد دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون سوم نیوتون رو اصلا قبول ندارم !!! . . آخه من عاشقشم اما اون هیچ حسی نداره ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانی ات را به دستی ببخش که میدانی با او خواهی ماند وگرنه حسرتی میگذاری بر دلی که دوستت دارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مي روي و من فقط نگاه مي کنم تعجب نکن که چرا گريه نمي کنم بعد از تو يک عمر فرصت براي گريستن دارم اما براي تماشاي تو همين يک لحظه باقيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگویند چشمانش رنگارنگ است اما من میگویم چشمانت عسلیست ، نه برای رنگش ...... چون شیرین ترین خاطراتم در چشمانش بود......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دریایی و من همش فکر آب... همه چی بجز تو سرابه سراب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بر بیقراری هایم میخندم اخر اینهمه بیقراری برای تو که مرا نمی فهمی چه مفهومی دارد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منمو تپه ی ته سیگارهایی که قط خودم می فهمم چقدر زیباست... منمو آهنگی که نمی دانم چند بار تکرار شده منمو پاکت خالی... منمو آن فنجان قهوه ی تلخ... منمو خودمو یاد تو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من فاصله بگیر هر بار که به من نزدیک می شوی باور می کنم هنوز می شود زندگی را دوست داشت ! از من فاصله بگیر من خسته ام از امیدهای کوتاه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباییها را چشم میبیند و مهربانیها را دل چشم فراموش میکند اما دل هرگز پس بدان تا زمانی که دل زنده است فراموش نخواهی شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهت هر قدر هم که دور باشد آرامم می کند و آوایی، آمدنت را در گوشم زمزمه چقدر رسیدنت را دوست دارم آغوشم در ازدحام سرمای تنهایی، تنها برای تو هنوز گرم است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خواب من دست دیگری را نگیر... حرمت نگه دار لعنتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم از دلتنگی عاشقم یا از عاشقی دل تنگ........!!!! فقط میدانم با منی بی انکه باشی>>>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگاریم کرد با رفتنش ... ان که به قلیون کشیدنم گیر میداد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دریا تو نگاهت هست  که من درگیر رویاشم  همینجوری نگاهم کن  میخوام درگیرِ تــو بــــاشــمـ... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دوری " دورت نمی کند... وقتی در امن ترین جای اندیشه ام نشسته ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حــــرف ها وزن ندارد … ریتم ندارد … آهنگ ندارد … اما خوب گوش کن … درد دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون سوم نیوتون رو اصلا قبول ندارم !!! . . آخه من عاشقشم اما اون هیچ حسی نداره ...