بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره ها خوابند ومن بیدار...آسمان چه تاریک است...ثانیه ها دیرمیگذرد...توکنارم نیستی...از رویاها خسته شدم...دلم فریاد میخواهد...توباشی هیچ چیز مشکل نیست...صدایم کن...دستم رافقط به تو میدهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نمی گویم گشتم نبود نگرد نیست صادقانه می گویم... گشتم بود اما... مال من نبود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیتابم ودل برای دیدارتو تنگ است/تقصیر دلم نیست نگاه تو قشنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشنیدن صدایت بهانه است.... فریادنزن..... نزدیکتربیا***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت به سرت نزند! که شعرهایم را بتکانی... چرا که رسوا خواهم شد...! و همه خواهند دید!! لحظه لحظه تو را “میان واژه هایم”!!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم تنگ میشود به تمام دلایلی که نیستی!! به اجبار آرام میگیرم ! چه اجبار تلخی .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگیا به خیانت میگن دوستی های اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتن به شخصی که چرا تو آنها را دوست داری همانند نوضیح دادن آن است  که آب چه طعمی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت را به من بده نترس، با هـم خواهـیم پَرید حضـور و حیات و حوصله‌ی من، از تو، درد و بلا و بی کسی‌های تو، از من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی تنهایی که هر وقت بهش خیانت کردم باز اومد سراغم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارانی ات را بپوش و در آغوشم بگیر... ابر،ابر گریه دارم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضم میگیرد ازتصور روزهایی که...سهممان از هم یک یادش بخیر ساده باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوزم از سوز نگاهت هنوز ... چشم من باشد به راهت هنوز ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست (خیالی) که تورا از آن همه فاصله می آورد به دل تنهایم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوراحت از من گذشت....  اگر خدا هم راحت از او بگذرد... قیامت را"من"به پا میکنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها قطار ها روی ریل حرکت می کنند عاشق می شوند  فاجعه آغاز می شود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره ها خوابند ومن بیدار...آسمان چه تاریک است...ثانیه ها دیرمیگذرد...توکنارم نیستی...از رویاها خسته شدم...دلم فریاد میخواهد...توباشی هیچ چیز مشکل نیست...صدایم کن...دستم رافقط به تو میدهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نمی گویم گشتم نبود نگرد نیست صادقانه می گویم... گشتم بود اما... مال من نبود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیتابم ودل برای دیدارتو تنگ است/تقصیر دلم نیست نگاه تو قشنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشنیدن صدایت بهانه است.... فریادنزن..... نزدیکتربیا***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقت به سرت نزند! که شعرهایم را بتکانی... چرا که رسوا خواهم شد...! و همه خواهند دید!! لحظه لحظه تو را “میان واژه هایم”!!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم تنگ میشود به تمام دلایلی که نیستی!! به اجبار آرام میگیرم ! چه اجبار تلخی .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تازگیا به خیانت میگن دوستی های اجتماعی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتن به شخصی که چرا تو آنها را دوست داری همانند نوضیح دادن آن است  که آب چه طعمی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت را به من بده نترس، با هـم خواهـیم پَرید حضـور و حیات و حوصله‌ی من، از تو، درد و بلا و بی کسی‌های تو، از من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی تنهایی که هر وقت بهش خیانت کردم باز اومد سراغم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارانی ات را بپوش و در آغوشم بگیر... ابر،ابر گریه دارم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغضم میگیرد ازتصور روزهایی که...سهممان از هم یک یادش بخیر ساده باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوزم از سوز نگاهت هنوز ... چشم من باشد به راهت هنوز ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست (خیالی) که تورا از آن همه فاصله می آورد به دل تنهایم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوراحت از من گذشت....  اگر خدا هم راحت از او بگذرد... قیامت را"من"به پا میکنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها قطار ها روی ریل حرکت می کنند عاشق می شوند  فاجعه آغاز می شود