بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀﮯ ﻫﺎ ﺭُﻭ ﺑﺎﯾَﺪ ﺍَﺯ ﺗﻮ ﺭُﻭﯾﺎﺕْ ﺑــِڪِﺸﮯ ﺑﯿﺮﻭﻥْ  ﻣُﺤڪَﻢْ ﺑَﻐَﻠِﺶْ ڪُﻨﮯ،  ﺑَﻌﺪ ﺁﺭﻭﻡ ﺩَﺭِ ﮔﻮﺷِﺶ ﺑــِﮕﮯ :  ﺁﺧِــﮧ ﺗُﻮ ﭼــِﺮﺍ ﻭﺍﻗِﻌﮯ ﻧﯿﺴﺘﮯ ﻻﻣَّﺼَﺒـْ ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک را دار زدند به جرم دوستی با برنده که مبادا تاراج مزرعه ای را به بوسه ای فروخته باشد ...راست میگفت سهراب  "اینجا قحطی عاطفه است"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکرار نمیشوی  همچون میوه های نوبرانه در ابتدای فصل های تکراری ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای معنی دلتنگی احتیاج به این همه کلمه نیست ؛ دلتنگی یعنی تو نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــواستــ باشـهـ دختــر خـانوم... هـروخ بهتــ گف:هـرجور راحتــــی... با مشتـ بـــــزن تو دهنــش... تا بفهمـــه چجــوری راحتــــی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازش پرسیدم :چه قدر دوسم داری ؟ گفت:به اندازه شکوفه های بهاری... و چه راست گفت شکوفه های بهاری مهمان دو روزه بودند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل دیوونه اینقد ساده نباش اینفد بهونش رو نگیر اون دوست نداشت تنهات گذاشت رفت اینقد منو به گریه ننداز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـرد میشــود روزهایت بی مـن.. الان داغی نمـیـفهمـــــی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک فلاسک چای ... 
یک رودخانه که اعتماد به نفسش از دریا بیشتر است ...
و تنها یک دوربین ....
تنها برای اینکه گرفته باشمت/ یک سکانس/ در آغوشم ...
اینست تمام دغدغه های مردی که از وصیت کردن بدش می آید .. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه کن بشین  عکس عشقتو ببین ولی جای گله نیست عاشقی یعنی همین حق داری بهونه از هرچیزی بگیری ولی حق نداری نمیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــاطـــراتـت هـنـــوز روحـــم را می نـوازنـد گـاه با شــوق گـاه با بــغض نمـی دانم... با نت هایـی کـه از چشمـانم جــاری مـی شـوند، چـه کـنم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صادقانه بگویم... من برای او مرد رویاییش نبودم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ “ﮔﯿﺮ” ﺑﺎﺷﻪ ، ﮐﻞ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺭﻭ “ﻧﺦ ﮐﺶ” ﻣﯿﮑﻨﻪ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگارهایی که من میکشم یک روز علیه تو شهادت میدهند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام حرفها پشت سرت بود! به دنبالت الفبا را قدم زدم تو حرف نداشتی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشم ساده ترین حرفهایم اشکم را درمی اورد! یاد تو که جای خود دارد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀﮯ ﻫﺎ ﺭُﻭ ﺑﺎﯾَﺪ ﺍَﺯ ﺗﻮ ﺭُﻭﯾﺎﺕْ ﺑــِڪِﺸﮯ ﺑﯿﺮﻭﻥْ  ﻣُﺤڪَﻢْ ﺑَﻐَﻠِﺶْ ڪُﻨﮯ،  ﺑَﻌﺪ ﺁﺭﻭﻡ ﺩَﺭِ ﮔﻮﺷِﺶ ﺑــِﮕﮯ :  ﺁﺧِــﮧ ﺗُﻮ ﭼــِﺮﺍ ﻭﺍﻗِﻌﮯ ﻧﯿﺴﺘﮯ ﻻﻣَّﺼَﺒـْ ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مترسک را دار زدند به جرم دوستی با برنده که مبادا تاراج مزرعه ای را به بوسه ای فروخته باشد ...راست میگفت سهراب  "اینجا قحطی عاطفه است"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکرار نمیشوی  همچون میوه های نوبرانه در ابتدای فصل های تکراری ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای معنی دلتنگی احتیاج به این همه کلمه نیست ؛ دلتنگی یعنی تو نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــواستــ باشـهـ دختــر خـانوم... هـروخ بهتــ گف:هـرجور راحتــــی... با مشتـ بـــــزن تو دهنــش... تا بفهمـــه چجــوری راحتــــی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازش پرسیدم :چه قدر دوسم داری ؟ گفت:به اندازه شکوفه های بهاری... و چه راست گفت شکوفه های بهاری مهمان دو روزه بودند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل دیوونه اینقد ساده نباش اینفد بهونش رو نگیر اون دوست نداشت تنهات گذاشت رفت اینقد منو به گریه ننداز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـرد میشــود روزهایت بی مـن.. الان داغی نمـیـفهمـــــی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک فلاسک چای ... 
یک رودخانه که اعتماد به نفسش از دریا بیشتر است ...
و تنها یک دوربین ....
تنها برای اینکه گرفته باشمت/ یک سکانس/ در آغوشم ...
اینست تمام دغدغه های مردی که از وصیت کردن بدش می آید .. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه کن بشین  عکس عشقتو ببین ولی جای گله نیست عاشقی یعنی همین حق داری بهونه از هرچیزی بگیری ولی حق نداری نمیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــاطـــراتـت هـنـــوز روحـــم را می نـوازنـد گـاه با شــوق گـاه با بــغض نمـی دانم... با نت هایـی کـه از چشمـانم جــاری مـی شـوند، چـه کـنم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صادقانه بگویم... من برای او مرد رویاییش نبودم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ “ﮔﯿﺮ” ﺑﺎﺷﻪ ، ﮐﻞ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺭﻭ “ﻧﺦ ﮐﺶ” ﻣﯿﮑﻨﻪ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیگارهایی که من میکشم یک روز علیه تو شهادت میدهند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام حرفها پشت سرت بود! به دنبالت الفبا را قدم زدم تو حرف نداشتی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ که باشم ساده ترین حرفهایم اشکم را درمی اورد! یاد تو که جای خود دارد...