بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میون قلبای امروزی ما نمی دونم چرا نمیشه پل بست مثل دو ماهی افتاده برخاک به دور از چشم دریا رفتیم از دست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس نفهمیدزلیخامرد!بود!!!! میدانی چرا؟؟؟؟؟ مرادانگی میخواهدماندن پای عشقی که توراپس میزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم امشب زودتر بخوابم! شاید فردا سراغی از من بگیرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام...نه از راهی که آمده ام...یا از انتظاری که گاه امانم را میبرد...خسته از تکرار ندیدن تو...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با تو و با خودم به هم خواهم زد بی‌خاطره در شهر قدم خواهم زد وقتش که رسید، پشت میز کارم یک تیر به تقدیر خودم خواهم زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم من از تو دوریه...تو لحظه های بی کسی... قشنگی قسمت ماست که ما به هم نمیرسیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي او غرورم رافروختم بدون آنكه بدانم عشق مرا به حراج گذاشته بود......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم رمز کارت بانکت روزه تولد و روز اشنایی مونه؟؟؟ من که هنوز عوضش نکردم هر وقت چیزی میگیرم فروشنده میگه رمزتون؟؟؟ با بغض میگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم در سکوت مبادا در صدایم توقعی باشد که خاطرت را بیازارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی غوغای غروبه میشه باز با تو طلوع کرد میشه باز دلو به تو باخت بازی عشقو شروع کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یعنی ... سر ِ آدم به همان سنگی بخورَد ... که به سینه می زد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﮕﺬﺍﺭ ﮐﻤﯽ... ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺑﺎﺷم.......!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا… گوشت راجلو بیاور بیا نزدیکتر… من خسته ام میشنوی؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطراتت را سوزاندم،اما بوی خوش هیزمش بیقرارمم کرد،دوباره دلتنگت شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دَرد دارَد وَقتے مـَن عاشـقانـﮧ هـایـَم رامینویسـَم و دیگـَراטּ یـاد عِـشقشـان می اُفـتَند اما تـو بیخـیال …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چرا بیمارم امشب/ سکوتی خفته در رفتارم امشب/ غمم با اشک دل اهسته می گفت پریشان از فراق یارم اشب

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میون قلبای امروزی ما نمی دونم چرا نمیشه پل بست مثل دو ماهی افتاده برخاک به دور از چشم دریا رفتیم از دست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس نفهمیدزلیخامرد!بود!!!! میدانی چرا؟؟؟؟؟ مرادانگی میخواهدماندن پای عشقی که توراپس میزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم امشب زودتر بخوابم! شاید فردا سراغی از من بگیرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام...نه از راهی که آمده ام...یا از انتظاری که گاه امانم را میبرد...خسته از تکرار ندیدن تو...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با تو و با خودم به هم خواهم زد بی‌خاطره در شهر قدم خواهم زد وقتش که رسید، پشت میز کارم یک تیر به تقدیر خودم خواهم زد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم من از تو دوریه...تو لحظه های بی کسی... قشنگی قسمت ماست که ما به هم نمیرسیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي او غرورم رافروختم بدون آنكه بدانم عشق مرا به حراج گذاشته بود......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم رمز کارت بانکت روزه تولد و روز اشنایی مونه؟؟؟ من که هنوز عوضش نکردم هر وقت چیزی میگیرم فروشنده میگه رمزتون؟؟؟ با بغض میگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم در سکوت مبادا در صدایم توقعی باشد که خاطرت را بیازارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی غوغای غروبه میشه باز با تو طلوع کرد میشه باز دلو به تو باخت بازی عشقو شروع کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد یعنی ... سر ِ آدم به همان سنگی بخورَد ... که به سینه می زد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﮕﺬﺍﺭ ﮐﻤﯽ... ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺑﺎﺷم.......!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا… گوشت راجلو بیاور بیا نزدیکتر… من خسته ام میشنوی؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطراتت را سوزاندم،اما بوی خوش هیزمش بیقرارمم کرد،دوباره دلتنگت شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دَرد دارَد وَقتے مـَن عاشـقانـﮧ هـایـَم رامینویسـَم و دیگـَراטּ یـاد عِـشقشـان می اُفـتَند اما تـو بیخـیال …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چرا بیمارم امشب/ سکوتی خفته در رفتارم امشب/ غمم با اشک دل اهسته می گفت پریشان از فراق یارم اشب