بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه واقعا تو را دوست دارد ... به ساز آرام ، بودنت کفایت می کند و هرگز از تو نمیخواهد رقاصه سازهایش باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه گاهی در نبودش می سرایم شعر ها تا نریزد از دو چشمان سیاهم اشک ها کاش میشد بشنود این ناله های بی صدا  تا بداند قدر چشمان مرا .. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمـان هـم کـه بـاشی بـغلت خـواهــم کـرد … فـکر گـستـردگـی واژه نبـاش هـمه در گـوشه ی تـنـهایـی مـن جـا دارنـد … پـُر از عـاشـقـانـه ای تـو دیـگر از خـدا چـه بـخواهــم ؟؟؟…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ان نفس ک بمیرم.در آرزوی تو باشم.خیلی درک میخواد فهم همین ی مصرع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو من بهارم بی تو شوره زارم وقتی هستی خوبم‏  وقتی نیستی بی تو یه قاب شکسته رو دیوارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دانه های دلم همچو اناری پیدا بود تا می دیدی هر دانه، هزار دانه تو را دوست میدارد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گويندباغبان عمري طولاني داردچون باگل سروکارداردولي من عمري طولاني ترازباغبان دارم چون همسری زيباترازگل دارم‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچند که از آینه بی رنگ تر است از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است بشکن دل بی نوای مارا ای عشق این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ابلهی هستی که قلب دارد ولی عقل ندارد و من ابلهی هستم که  عقل دارد ولی قلب ندارد... هردویمان ناراحت هستیم و رنج می کشیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواي تو، از دود سيگار هم مضرتر است،دود سيگار به"سرفه ام"مي اندازد،هواي"تو"به"گريه ام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﯾـﻮﺁﻧـﮧ ﮮِ ﺭﻭﺯْﻫﺂﯾـﮯ ﻫَﺴْﺘـ ـَﻢ ﮐـﮧ ﻣِﻬـﺮﺑﺂּט ﻣﯿﺸَﻮﮮ ﺣَﺘـّﮯ ﺍَﮔـ َـﺮْ ﻧَـﺪﺁﻧﻢْ ﭼـﺮﺁ❤️

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقیقاااا کجایی؟؟؟ حرفه دله خیلی از ما تک نفره هاس به نیمه ی گمشدمون..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتداد فاصله از اعتبار عاطفه نمی کاهد همیشه هستی...همین حوالی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم شاعـــر دلم عاشـــق دلم رسواي عالـــم شد... دلش سنگ و دلش سنگ و دلش از سنـــگ بدتر شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه منتظرم! منتظر آن شب... که تو از در بیایی و من از تنهایی در بیایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نفهمید از احساسم که حرف نمی زدم از روی شرم بود نه غرور...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه واقعا تو را دوست دارد ... به ساز آرام ، بودنت کفایت می کند و هرگز از تو نمیخواهد رقاصه سازهایش باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه گاهی در نبودش می سرایم شعر ها تا نریزد از دو چشمان سیاهم اشک ها کاش میشد بشنود این ناله های بی صدا  تا بداند قدر چشمان مرا .. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمـان هـم کـه بـاشی بـغلت خـواهــم کـرد … فـکر گـستـردگـی واژه نبـاش هـمه در گـوشه ی تـنـهایـی مـن جـا دارنـد … پـُر از عـاشـقـانـه ای تـو دیـگر از خـدا چـه بـخواهــم ؟؟؟…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ان نفس ک بمیرم.در آرزوی تو باشم.خیلی درک میخواد فهم همین ی مصرع

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو من بهارم بی تو شوره زارم وقتی هستی خوبم‏  وقتی نیستی بی تو یه قاب شکسته رو دیوارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دانه های دلم همچو اناری پیدا بود تا می دیدی هر دانه، هزار دانه تو را دوست میدارد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گويندباغبان عمري طولاني داردچون باگل سروکارداردولي من عمري طولاني ترازباغبان دارم چون همسری زيباترازگل دارم‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچند که از آینه بی رنگ تر است از خاطر غنچه ها دلم تنگ تر است بشکن دل بی نوای مارا ای عشق این ساز شکسته اش خوش آهنگ تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ابلهی هستی که قلب دارد ولی عقل ندارد و من ابلهی هستم که  عقل دارد ولی قلب ندارد... هردویمان ناراحت هستیم و رنج می کشیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواي تو، از دود سيگار هم مضرتر است،دود سيگار به"سرفه ام"مي اندازد،هواي"تو"به"گريه ام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﯾـﻮﺁﻧـﮧ ﮮِ ﺭﻭﺯْﻫﺂﯾـﮯ ﻫَﺴْﺘـ ـَﻢ ﮐـﮧ ﻣِﻬـﺮﺑﺂּט ﻣﯿﺸَﻮﮮ ﺣَﺘـّﮯ ﺍَﮔـ َـﺮْ ﻧَـﺪﺁﻧﻢْ ﭼـﺮﺁ❤️

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقیقاااا کجایی؟؟؟ حرفه دله خیلی از ما تک نفره هاس به نیمه ی گمشدمون..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتداد فاصله از اعتبار عاطفه نمی کاهد همیشه هستی...همین حوالی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم شاعـــر دلم عاشـــق دلم رسواي عالـــم شد... دلش سنگ و دلش سنگ و دلش از سنـــگ بدتر شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه منتظرم! منتظر آن شب... که تو از در بیایی و من از تنهایی در بیایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نفهمید از احساسم که حرف نمی زدم از روی شرم بود نه غرور...