بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به این نفس کشیدن! از با وفا بودنش خسته شدم... چرا مثل بقیه ترکم نمی کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت اشک اونی رو ک دوسش داری رو درنیار ... چون ممکنه همراه اشکاش از چشمش بیفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـگو شــباهتي نــيـست بـــين ما.. بـختـــــــــــــم.. شـبيه چـشــــــــــمهاي تـوست.. سيـــــــــــاه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با من بد می شویی هیچ اتفاق خاصی نمی افتد ... فقط من ذره ذره اب میشوم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ نشدی ببینی چگونه خوب ترین خاطره ها بی رحم ترینشان میشوند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران كه ميبارد دردلم غوغاميشودكه اي آسمان چرا ميباري چرابااشك هايت اورابه يادعشقش مي اندازي وبااينكاردل مراميسوزاني ونابودم ميكني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو در کنار خودت نیستی!‏ نمی دانی در کنار ‏‏"تو‏" بودن چه لذتی دارد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یک نوع باوره ، خوش به حال آن باوری که صادقانه باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـــه عزیــــز مـــن ؛ آنـــهایـــی که عاشـــقت شـــده اند... اعصــــابــم را خـــورد نمـــی کننـــد، اعتمـــاد به نفســـم را بـــــالا مـــی برنــــد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه نیستم فقط طوری خاص که دیگران نمیتوانند تورا "دوس" دارم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که رفتی... خاطراتت موندن... فراموشم کردی... ولی من به احترام اونا هنوز به یادتم....! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزى صدبار از هم خداحافظى ميكرديم اما افسوس معناى خداحافظى را زمانى فهميدم كه به خدا سپردمش…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــــق در هــــــوا جـــــاریســت....... کافیســـت کمــی عمیـــق تــر نفـــــس بکشیـــــم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ان است که همه ی خواسته ها را برای او ارزو کنی عشق ان نیست که در کنارش باشی عشق ان است که همیشه به یادش باشی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باور داری خاطره های خوب می مانند ، بس آسوده خاطر باش همیشه می مانی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما یک نفریم باهم ...یک نفر قوی...که قول دادیم هیچ جا یک نفره نریم...وقتی دل میدیم دل نمیکنیم ...خبرها موثق ...هدف ها مشخص ...داره هی میشه قدم ها بلندتر...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به این نفس کشیدن! از با وفا بودنش خسته شدم... چرا مثل بقیه ترکم نمی کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت اشک اونی رو ک دوسش داری رو درنیار ... چون ممکنه همراه اشکاش از چشمش بیفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـگو شــباهتي نــيـست بـــين ما.. بـختـــــــــــــم.. شـبيه چـشــــــــــمهاي تـوست.. سيـــــــــــاه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با من بد می شویی هیچ اتفاق خاصی نمی افتد ... فقط من ذره ذره اب میشوم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ نشدی ببینی چگونه خوب ترین خاطره ها بی رحم ترینشان میشوند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران كه ميبارد دردلم غوغاميشودكه اي آسمان چرا ميباري چرابااشك هايت اورابه يادعشقش مي اندازي وبااينكاردل مراميسوزاني ونابودم ميكني

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو در کنار خودت نیستی!‏ نمی دانی در کنار ‏‏"تو‏" بودن چه لذتی دارد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یک نوع باوره ، خوش به حال آن باوری که صادقانه باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ـــه عزیــــز مـــن ؛ آنـــهایـــی که عاشـــقت شـــده اند... اعصــــابــم را خـــورد نمـــی کننـــد، اعتمـــاد به نفســـم را بـــــالا مـــی برنــــد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه نیستم فقط طوری خاص که دیگران نمیتوانند تورا "دوس" دارم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که رفتی... خاطراتت موندن... فراموشم کردی... ولی من به احترام اونا هنوز به یادتم....! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزى صدبار از هم خداحافظى ميكرديم اما افسوس معناى خداحافظى را زمانى فهميدم كه به خدا سپردمش…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــــق در هــــــوا جـــــاریســت....... کافیســـت کمــی عمیـــق تــر نفـــــس بکشیـــــم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق ان است که همه ی خواسته ها را برای او ارزو کنی عشق ان نیست که در کنارش باشی عشق ان است که همیشه به یادش باشی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر باور داری خاطره های خوب می مانند ، بس آسوده خاطر باش همیشه می مانی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما یک نفریم باهم ...یک نفر قوی...که قول دادیم هیچ جا یک نفره نریم...وقتی دل میدیم دل نمیکنیم ...خبرها موثق ...هدف ها مشخص ...داره هی میشه قدم ها بلندتر...