بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه می دانی از دل ِتنگم؟  گاهی به خدایت التماس می کنم فقط خوابت را ببینم...  می فهمی ؟!!!!!!!!خوابت را......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوني كه ميگه ميسپارمت دست زمان يعني ديگه واسه به دست اوردنت هيچ تلاشي نميكنم پس بايد خودشم سپرد دست زمان تا اروم اروم فراموش بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بهانه است ! من هوا را به امید هم نفسی با تو تنفس میکنم ×

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم چرا اینقدرغصه میخوری ؟ یادت نره من حواسم بهت هست . دوستدار تو ، خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قــصــه بــگــو تـا بـخوابـم...  امـشـب قـصـه آمـدنـت را مــیـخـواهــم... میخوانی ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگیت هیچ وقت  نذار هر کسی از راه رسید باساز دلت  تمرین نوازندگی کنه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی كسی كه آنقدر بیادشم كه اگر یاد خدا بودم نصف بهشت مال من بود..!،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عجیب بی د لیل  وقف تو شده ام  بیا برگرد  نه برای من  خاطرات َت جامانده .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم وقتی فکر میکنم به نتیجه ای نمیرسم چرا رفتی دارم داغون میشم .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتي نه در آغوشت گرفته ام... نه تورا بوسيده ام... نه حتي موهايت را نوازش كرده ام... اما... ببين... چگونه برايت عاشقانه مينويسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال عجیبی دارم.... مانند یک کبریت..... کبریتی که میداند ساخته شده تا سوخته شود....... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستــــان و تابستــــان نــــدارد ... نباشــــــــي ... چهــــار ستــــونِ بدنــــم ميلــــرزد ..........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش تیم احساسم این قدر قوی بود که هیچ کس جرأت بازی با آن را نداشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر خیال با تو بودن رو نمی بافم. کلاف دروری ات کلافه ام کرده، همش گره می خورد به خاطراتمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نالیـــدن مختــص دردهــای کــوچک اســت درد کــه بــزرگ بــاشد لــال میــشوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا چنان دلتنگ میشوم که بی تابی ام را هیچ بهانه ای تاب نمی یاورد به خود که می ایم میبینم از کسانی ئورم که بی بهانه دوستشان دارم 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه می دانی از دل ِتنگم؟  گاهی به خدایت التماس می کنم فقط خوابت را ببینم...  می فهمی ؟!!!!!!!!خوابت را......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوني كه ميگه ميسپارمت دست زمان يعني ديگه واسه به دست اوردنت هيچ تلاشي نميكنم پس بايد خودشم سپرد دست زمان تا اروم اروم فراموش بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بهانه است ! من هوا را به امید هم نفسی با تو تنفس میکنم ×

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم چرا اینقدرغصه میخوری ؟ یادت نره من حواسم بهت هست . دوستدار تو ، خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قــصــه بــگــو تـا بـخوابـم...  امـشـب قـصـه آمـدنـت را مــیـخـواهــم... میخوانی ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگیت هیچ وقت  نذار هر کسی از راه رسید باساز دلت  تمرین نوازندگی کنه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی كسی كه آنقدر بیادشم كه اگر یاد خدا بودم نصف بهشت مال من بود..!،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عجیب بی د لیل  وقف تو شده ام  بیا برگرد  نه برای من  خاطرات َت جامانده .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم وقتی فکر میکنم به نتیجه ای نمیرسم چرا رفتی دارم داغون میشم .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتي نه در آغوشت گرفته ام... نه تورا بوسيده ام... نه حتي موهايت را نوازش كرده ام... اما... ببين... چگونه برايت عاشقانه مينويسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال عجیبی دارم.... مانند یک کبریت..... کبریتی که میداند ساخته شده تا سوخته شود....... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستــــان و تابستــــان نــــدارد ... نباشــــــــي ... چهــــار ستــــونِ بدنــــم ميلــــرزد ..........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش تیم احساسم این قدر قوی بود که هیچ کس جرأت بازی با آن را نداشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر خیال با تو بودن رو نمی بافم. کلاف دروری ات کلافه ام کرده، همش گره می خورد به خاطراتمان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نالیـــدن مختــص دردهــای کــوچک اســت درد کــه بــزرگ بــاشد لــال میــشوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا چنان دلتنگ میشوم که بی تابی ام را هیچ بهانه ای تاب نمی یاورد به خود که می ایم میبینم از کسانی ئورم که بی بهانه دوستشان دارم