بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقد ورق های زندگی ام را بهم نزنید حکم همان دل است ک برای نو می تپد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی اومده تو زندگیم ....بدون دلیل دوسش دارم ،نمیدونم اگه یه روز بخاد بره من باید چیکار کنم . الان اشک اومده تو چشمام . خدا کنه نره...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مرا دوست نداشته باشی دراز میکشم و میمیرم مرگ نه سفری بی بازگشت است و نه ناگهان محو شدن... مرگ دوست نداشتن توست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردنت برایم مثل آب خوردن است... از همان آب هایی که خفه ات میکنند... از همان هایی که باید ساعت ها سرفه کنی... از همان هایی که بی اختیار اشک هایت را جاری میکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی می کنم ... برایش دلیل هم دارم... دوست داشتنش......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک کرده بودک کسی بین ماست.... . . . اما فهمیدم من بین 2 نفر بودم!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محدود اشخاصی قادرند عاشق شوند.!!!!!! زیرا محدود اشخاصی حاضرند به خاطر عشقشون همه چیو از دست بدند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا میکنم"تورا" این"جانی" که میگویی جانم رامیگیرد...!! نزن این حرف هارا دل من جنبه ندارد موقعی که نیستی... دمار ازروزگارم درمی آورد....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در محکمه ای که یار با شد قاضی  اویز تناب دار شدن عشق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاضرم اسمتو توی چشمم خالکوبی کنم تا بدونی بیشتر از چشمام دوست دارم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفا رو از ماهی یاد بگیر که که وقتی از آب در میاد میمیره ،نه از زنبور که  وقتی از گلی خسته شد میره سراغ یک گل دیگه .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فــقـــط خـــــدا مـيـــــدونــه كـه چـنـــد بــار ...  تــو گـوشـيــم نـوشـتــــم " بـــرگـــرد " ولـــــي نـتــونـستـــم بــــرات بـفــرسـتــــم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها خیلی وقتا احساساتشون رو مخفی می کنند.... مثلا به جای اینکه بگن:دوست دارم میگن:مواظب خودت باش خیلی عجیبه نه؟ راستی مواظب خودت باش....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم دوسم داری؟ میگه بیشتر از تو! گفتم تا کی؟ سکوت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز مرهمی جز عشق که ذات درد است برای زخمهای زندگی نمیشناسم چه شگفت است عشق.......!!! که هم زخم است و هم مرهم.......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهام حتی با اینکه اینجام حتی با اینکه دستامو میگیری حسی بین ما نیست این روزا خوبه که داری از خاطرم میری !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقد ورق های زندگی ام را بهم نزنید حکم همان دل است ک برای نو می تپد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی اومده تو زندگیم ....بدون دلیل دوسش دارم ،نمیدونم اگه یه روز بخاد بره من باید چیکار کنم . الان اشک اومده تو چشمام . خدا کنه نره...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مرا دوست نداشته باشی دراز میکشم و میمیرم مرگ نه سفری بی بازگشت است و نه ناگهان محو شدن... مرگ دوست نداشتن توست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردنت برایم مثل آب خوردن است... از همان آب هایی که خفه ات میکنند... از همان هایی که باید ساعت ها سرفه کنی... از همان هایی که بی اختیار اشک هایت را جاری میکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی می کنم ... برایش دلیل هم دارم... دوست داشتنش......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک کرده بودک کسی بین ماست.... . . . اما فهمیدم من بین 2 نفر بودم!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محدود اشخاصی قادرند عاشق شوند.!!!!!! زیرا محدود اشخاصی حاضرند به خاطر عشقشون همه چیو از دست بدند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا میکنم"تورا" این"جانی" که میگویی جانم رامیگیرد...!! نزن این حرف هارا دل من جنبه ندارد موقعی که نیستی... دمار ازروزگارم درمی آورد....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در محکمه ای که یار با شد قاضی  اویز تناب دار شدن عشق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاضرم اسمتو توی چشمم خالکوبی کنم تا بدونی بیشتر از چشمام دوست دارم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفا رو از ماهی یاد بگیر که که وقتی از آب در میاد میمیره ،نه از زنبور که  وقتی از گلی خسته شد میره سراغ یک گل دیگه .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فــقـــط خـــــدا مـيـــــدونــه كـه چـنـــد بــار ...  تــو گـوشـيــم نـوشـتــــم " بـــرگـــرد " ولـــــي نـتــونـستـــم بــــرات بـفــرسـتــــم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها خیلی وقتا احساساتشون رو مخفی می کنند.... مثلا به جای اینکه بگن:دوست دارم میگن:مواظب خودت باش خیلی عجیبه نه؟ راستی مواظب خودت باش....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگم دوسم داری؟ میگه بیشتر از تو! گفتم تا کی؟ سکوت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز مرهمی جز عشق که ذات درد است برای زخمهای زندگی نمیشناسم چه شگفت است عشق.......!!! که هم زخم است و هم مرهم.......!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهام حتی با اینکه اینجام حتی با اینکه دستامو میگیری حسی بین ما نیست این روزا خوبه که داری از خاطرم میری !