بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خســـــتــــگی هایت را یکجا میخرم... تو فقط قول بده... صدای خنده هایت را بــــــه کســــــی نــــــفروشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بدونییاد نکردنت/نبودنت/دور بودنتیا ندیدنت هرگز بهونه نمیشه واسه از یاد بردنت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر تحسینت کردم که اعتماد به نفس کاذب گرفتی و گمان کردی خیلی سرتر از منی و ترکم کردی. گفته بودم عادت دارم اطرافیانم را تحسین کنم؛ فقط عادت بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها دو دسته اند ... ، رفته ها ... عاشق ها ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کرده ای فاصله بینمان چه زیباست؟ فاصله بینمان را فرش کرده اند! فرشی از آسفالت... برایت زیبا نیست؟ بهتر است عینکت را عوض کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــن یــــک فــــــَـــردم..... زوجـــــَــــــم تـــــــو بـــاش...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیا باران.... تازه نم های روی گونه ام خشک شده،تو دیگر حیرانم نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفت:شما؟؟؟همانی که اگر بهم (تو) میگفتند زمین و زمان را یکی میکرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشق این سوالم... من کجای زندگیتم؟؟؟  بعد طرف بگه خره تو خود زندگیمی من عاشق این عاشقانه های سفت و محکمم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه فکر می‌‌کنم حرفم نمیاید ....... خیالت را گم کرده‌ام یا مسیر عاشقیت را ؟؟؟ شاید هم تو راه قلبم را گم کرده‌ای و در شعر دیگران نشسته ای!!؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از این دستها. . . امروز دستانت را میگیرند. . . با دستهایشان نوازشت میکنند. . . فردا همان دستها را تکان میدهند. . . و این یعنی "خداحافظ" !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آﺩﻡ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺻﻲ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻓﻘﻂ ﺣﺲ ﺧﺎﺻﻲ ﺩﺍﺭﻡ ﺻﺒﻮﺭﻡ ﻭ ﻋﺠﻮﻝ... ﺳﻨﮕﻴﻦ... ﻣﻐﺮﻭﺭ  ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﺴﻲ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻴﺪﻡ... ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻤﻨﻮﻉﺍﺳﺖ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جاي تاج گلي که بر سر قبرم مي گذاري امروز شاخه گلي از آن را به من هديه کن..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب مرا یاری بده تا نیک ازارش دهم , زجرش دهم هجرش دهم وز غصه بیمارش کنم ... . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاریست در این شهر غریب،بین این آدمها،که ز تنهایی خود می ترسند،و ز پس آینه از دیدن خود می لرزند،من تو را پاکترین یافته ام،آنقدر پاک که گر آب نبود،من تو را آب صدا می کردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهمت... تورا که ناب ترین حس عالمی... عاشقانه...صادقانه...خالصانه میخواهمت... تورا..تویی که به من حس بودن ... حس زندگی میدهی... میخواهمت و چه بی تابانه در انتظار دیدارت ثانیه هارا خط میزنم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خســـــتــــگی هایت را یکجا میخرم... تو فقط قول بده... صدای خنده هایت را بــــــه کســــــی نــــــفروشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بدونییاد نکردنت/نبودنت/دور بودنتیا ندیدنت هرگز بهونه نمیشه واسه از یاد بردنت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر تحسینت کردم که اعتماد به نفس کاذب گرفتی و گمان کردی خیلی سرتر از منی و ترکم کردی. گفته بودم عادت دارم اطرافیانم را تحسین کنم؛ فقط عادت بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها دو دسته اند ... ، رفته ها ... عاشق ها ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کرده ای فاصله بینمان چه زیباست؟ فاصله بینمان را فرش کرده اند! فرشی از آسفالت... برایت زیبا نیست؟ بهتر است عینکت را عوض کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــن یــــک فــــــَـــردم..... زوجـــــَــــــم تـــــــو بـــاش...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیا باران.... تازه نم های روی گونه ام خشک شده،تو دیگر حیرانم نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم گفت:شما؟؟؟همانی که اگر بهم (تو) میگفتند زمین و زمان را یکی میکرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشق این سوالم... من کجای زندگیتم؟؟؟  بعد طرف بگه خره تو خود زندگیمی من عاشق این عاشقانه های سفت و محکمم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه فکر می‌‌کنم حرفم نمیاید ....... خیالت را گم کرده‌ام یا مسیر عاشقیت را ؟؟؟ شاید هم تو راه قلبم را گم کرده‌ای و در شعر دیگران نشسته ای!!؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از این دستها. . . امروز دستانت را میگیرند. . . با دستهایشان نوازشت میکنند. . . فردا همان دستها را تکان میدهند. . . و این یعنی "خداحافظ" !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آﺩﻡ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺻﻲ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻓﻘﻂ ﺣﺲ ﺧﺎﺻﻲ ﺩﺍﺭﻡ ﺻﺒﻮﺭﻡ ﻭ ﻋﺠﻮﻝ... ﺳﻨﮕﻴﻦ... ﻣﻐﺮﻭﺭ  ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﺴﻲ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻴﺪﻡ... ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻤﻨﻮﻉﺍﺳﺖ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جاي تاج گلي که بر سر قبرم مي گذاري امروز شاخه گلي از آن را به من هديه کن..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب مرا یاری بده تا نیک ازارش دهم , زجرش دهم هجرش دهم وز غصه بیمارش کنم ... . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگاریست در این شهر غریب،بین این آدمها،که ز تنهایی خود می ترسند،و ز پس آینه از دیدن خود می لرزند،من تو را پاکترین یافته ام،آنقدر پاک که گر آب نبود،من تو را آب صدا می کردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهمت... تورا که ناب ترین حس عالمی... عاشقانه...صادقانه...خالصانه میخواهمت... تورا..تویی که به من حس بودن ... حس زندگی میدهی... میخواهمت و چه بی تابانه در انتظار دیدارت ثانیه هارا خط میزنم...