بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺭﺍﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ...ﺑﺎﺗﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ:ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﺪ"ﺍﻣﺎﺍﮔﺮﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺑﻪ ﻫﺮﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﺮﻭﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط برای اینکه نگرانتم... من به تو شک ندارم ولــــــــی به زمونه چرا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اس ام اس هایی که ویبرشون دنیامونو لرزوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧــــﺪﺍﯾـــــﺎ ؛ ﻫﯿـــــﭻ ﺗﻨﻬـــﺎﯾــــﯽ ﺭﻭ ﺍﻭﻧﻘـــــﺪﺭ ﺗﻨﻬـــــﺎ ﻧﮑــﻦ! ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻫــــﺮ ﺑـــﯽ ﻟﯿــﺎﻗﺘــــﯽ ﺑﮕــــﻪ : ﻋﺸﻘــــــﻢ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس داد گفت نامزدیشو بهم زده!! چرا به من میگه اخه؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را من یاس و سنبل هم نگفتم / و حسنت را به بلبل هم نگفتم / تو زیباتر ز گلها بودی و من / به تو نازک تر از گل هم نگفتم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم فکر میکنم... به عزیز بودنت... به زیبا بودنت.... به دوست داشتنی بودنت... به خوب بودنت... به یگانه بودنت... و حسرت می خورم... حسرت تکراری بودنم را برای آرامی چون تو!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفته ای تا ترکم کنی؟؟؟؟؟؟؟؟شرابی شده ام ناب حالا حسرتم را بکش.........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می تونه جونم فدای عاشقی های تو باشه می تونی با من بمونی تا دلم از غم رها شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض میکنم از ترس روزهایی که سهم مان از هم فقط یک یادش بخیر ساده باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به کوتاهیِ این ثانیه ها معتقدم! عشق یک معامله نیست !!! ساده باید گفت: دوستت می دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصه نخور... کنار آمده ام با نبودنت. خیلی که دلم بگیرد . . . گریه می کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی رو پیدا کردی ک کنارش بدون ھیچ دلیلی،فقط ب خاطر اینکہ کنارشی خوشحالی،دیگہ ب درک ک بقیہ چی میگن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم زندگیمو میکردم/ اومدی حالمو عوض کردی این همه راهو اومدی که بری /که خرابم کنی و برگردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تو رو دارم زندگی بهشت برام انگار خدا عشق تو رو نوشته برام تو مال منی تو فال منی دنیا دنیا تو رو می خوام تو یاس منی احساس منی جز تو کسی رو نمی خوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتی است دیگر از ته دل نمیخندم  فقط لب هایم نقشی به نام لبخند را بازی میکنند تا کسی نفهمد بهم چه میگذرد کاش بودی و دستهای مهربانت مرهم همه ی نبودنهایت میشد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺭﺍﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ...ﺑﺎﺗﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ:ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﺪ"ﺍﻣﺎﺍﮔﺮﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺑﻪ ﻫﺮﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﻣﯿﺮﻭﺩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط برای اینکه نگرانتم... من به تو شک ندارم ولــــــــی به زمونه چرا !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اس ام اس هایی که ویبرشون دنیامونو لرزوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧــــﺪﺍﯾـــــﺎ ؛ ﻫﯿـــــﭻ ﺗﻨﻬـــﺎﯾــــﯽ ﺭﻭ ﺍﻭﻧﻘـــــﺪﺭ ﺗﻨﻬـــــﺎ ﻧﮑــﻦ! ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻫــــﺮ ﺑـــﯽ ﻟﯿــﺎﻗﺘــــﯽ ﺑﮕــــﻪ : ﻋﺸﻘــــــﻢ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس داد گفت نامزدیشو بهم زده!! چرا به من میگه اخه؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را من یاس و سنبل هم نگفتم / و حسنت را به بلبل هم نگفتم / تو زیباتر ز گلها بودی و من / به تو نازک تر از گل هم نگفتم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم فکر میکنم... به عزیز بودنت... به زیبا بودنت.... به دوست داشتنی بودنت... به خوب بودنت... به یگانه بودنت... و حسرت می خورم... حسرت تکراری بودنم را برای آرامی چون تو!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفته ای تا ترکم کنی؟؟؟؟؟؟؟؟شرابی شده ام ناب حالا حسرتم را بکش.........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می تونه جونم فدای عاشقی های تو باشه می تونی با من بمونی تا دلم از غم رها شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض میکنم از ترس روزهایی که سهم مان از هم فقط یک یادش بخیر ساده باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به کوتاهیِ این ثانیه ها معتقدم! عشق یک معامله نیست !!! ساده باید گفت: دوستت می دارم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غصه نخور... کنار آمده ام با نبودنت. خیلی که دلم بگیرد . . . گریه می کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی رو پیدا کردی ک کنارش بدون ھیچ دلیلی،فقط ب خاطر اینکہ کنارشی خوشحالی،دیگہ ب درک ک بقیہ چی میگن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم زندگیمو میکردم/ اومدی حالمو عوض کردی این همه راهو اومدی که بری /که خرابم کنی و برگردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا تو رو دارم زندگی بهشت برام انگار خدا عشق تو رو نوشته برام تو مال منی تو فال منی دنیا دنیا تو رو می خوام تو یاس منی احساس منی جز تو کسی رو نمی خوام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتی است دیگر از ته دل نمیخندم  فقط لب هایم نقشی به نام لبخند را بازی میکنند تا کسی نفهمد بهم چه میگذرد کاش بودی و دستهای مهربانت مرهم همه ی نبودنهایت میشد