بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــــــــــــــــــــــــرو...ازهیچ چیز نمیترسم...وقتی یقین دارم کسی بیشتر ازمن دوستتــــ نخواهد داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوام ای تموم رازم ای تو معنای نیازم بهترین ترانه ها رو  واسه ی چشات بسازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چشمهات هر چه بگویم عجیب نیست سرزمین من همین لبخند های توست که میانه ی جزر و مد نگاهت گیر میکند نمیداند بیاید یا برود باشد یا نباشد بخندد یا…!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط بگو می آیی… صندلی کنار من، طاقت اش زیاد است…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی همون مکثیه که رو اسمش میکنی... وقتی شماره های گوشیتو میای پایین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نباشی : همه جا سوت و کور.. دل ها همه تنگ.. زندگی عاری از هرگونه رنگ... هوا آغشته به عطر مرگ.. عاشقی جز با تو ننگ... به خدا بی تو همه جا آشوب است..جنگ است ، جنگ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام پیــاده رو های جهــان اگـر گذر نــامه بخواهنــد ، چشمان تـو را نشانشان می دهم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي سخته دلت بودنش رو بخواد ولي مجبور باشي به نبودنش عادت كنيًًً٠ عجب حكايتي است حواسم را هر كجا پرت مي كنم باز هم كنار تو مي افتد،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمای نازت و وا کن ، حیفه اشکات که بریزه بگو عشقمون همیشه ، واسه خاطرت عزیزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهـــایی راه رفتــن !!! اصلاً سخـت نیســـت... ولـی !!! وقتــی همـهـ راهـو باهـــمـ رفتیـــــمـ... تنهـــایی بــرگشتــن خیلـــی سختـــهـ ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بود میمانم.نه انگار صدایش قطع و وصل شده بود .گفته بود میهمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بهم میگفتی بینمون یه دوستیه ساده ست اما من همیشه ترسیدم بهت بگم خیلی ساده عاشقتم  تو ساده رفتی منم ساده مردم... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی محبت کن برو، باشد خداحافظ ولی/ رفتم که تو باور کنی دارم محبت می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــــــــهر یه چــــیزیه مهربونــــــــی ی چـــیز دیگــــــه* عــــــــشق یـــه چیـــزیه عـــــاشق شـــدن یه چیز دیگـه* قلب و دل یه چیزیه اما توی قلب تو جا شدن یه چیز دیگه*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی حالم این روزا  بدتر از همه ست اخه هرکی رسید دل ساده ی من رو شکست... قول بده که تو از پیشم نری واسه من دیگه عاشقی جاده ی یک طرفه ست... میمیرم بری اخرین دفعه ست؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی بهانه به خاطرم می آیی...شاید همین باشد معنای عزیز بودنت...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــــــــــــــــــــــــرو...ازهیچ چیز نمیترسم...وقتی یقین دارم کسی بیشتر ازمن دوستتــــ نخواهد داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خوام ای تموم رازم ای تو معنای نیازم بهترین ترانه ها رو  واسه ی چشات بسازم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از چشمهات هر چه بگویم عجیب نیست سرزمین من همین لبخند های توست که میانه ی جزر و مد نگاهت گیر میکند نمیداند بیاید یا برود باشد یا نباشد بخندد یا…!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط بگو می آیی… صندلی کنار من، طاقت اش زیاد است…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی همون مکثیه که رو اسمش میکنی... وقتی شماره های گوشیتو میای پایین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نباشی : همه جا سوت و کور.. دل ها همه تنگ.. زندگی عاری از هرگونه رنگ... هوا آغشته به عطر مرگ.. عاشقی جز با تو ننگ... به خدا بی تو همه جا آشوب است..جنگ است ، جنگ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام پیــاده رو های جهــان اگـر گذر نــامه بخواهنــد ، چشمان تـو را نشانشان می دهم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي سخته دلت بودنش رو بخواد ولي مجبور باشي به نبودنش عادت كنيًًً٠ عجب حكايتي است حواسم را هر كجا پرت مي كنم باز هم كنار تو مي افتد،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمای نازت و وا کن ، حیفه اشکات که بریزه بگو عشقمون همیشه ، واسه خاطرت عزیزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهـــایی راه رفتــن !!! اصلاً سخـت نیســـت... ولـی !!! وقتــی همـهـ راهـو باهـــمـ رفتیـــــمـ... تنهـــایی بــرگشتــن خیلـــی سختـــهـ ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بود میمانم.نه انگار صدایش قطع و وصل شده بود .گفته بود میهمانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه بهم میگفتی بینمون یه دوستیه ساده ست اما من همیشه ترسیدم بهت بگم خیلی ساده عاشقتم  تو ساده رفتی منم ساده مردم... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی محبت کن برو، باشد خداحافظ ولی/ رفتم که تو باور کنی دارم محبت می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــــــــهر یه چــــیزیه مهربونــــــــی ی چـــیز دیگــــــه* عــــــــشق یـــه چیـــزیه عـــــاشق شـــدن یه چیز دیگـه* قلب و دل یه چیزیه اما توی قلب تو جا شدن یه چیز دیگه*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی حالم این روزا  بدتر از همه ست اخه هرکی رسید دل ساده ی من رو شکست... قول بده که تو از پیشم نری واسه من دیگه عاشقی جاده ی یک طرفه ست... میمیرم بری اخرین دفعه ست؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی بهانه به خاطرم می آیی...شاید همین باشد معنای عزیز بودنت...