بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام عزیزم من از بیمارستان وجودم مزاحم میشم... جیگر ندارم،جیگرم میشی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا تک وتنها شدم من گیاهی در دل صحرا شدم من چو مجنونی که از مردم گریزد شتابان در پی لیلا شدم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکبار هم وقتی منتظرت نیستم.... به سراغم بیا . . . بگذار خیالم غافلگیر شود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول بده حداقل اورا مثل من دوست نداشته باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز زیادش دل را میزند...زیاد دوستت داشتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهوه،بادام،شکلات همه تلخی هارا چشیدم،هیچکدام قدر نبودنت تلخ نبودند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای زمستان! حواست باشد که دور تو و تمام شاعرانه هایت را خط خواهم کشید اگر با آمدنت او حتی یک "سرفه" کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای بی تو شباهت عجیبی با این غروب های لعنتی دارد  دلگیر و دلگیر و دلـــــگیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اِســـمِــش امــيـــدِ... مــيــدونــی کــیـو مـيــگـَم... ؟ هَـمـونـیــو مــیـگَـم ڪه بہ اُمــيــدِش زِنـــده اَم... ! خُــداجــون بـی اُمــیــد و نـا اُمـيــدَم نـَکُـنــیـا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای گریه انداختن من نیازی به داد و فریاد نیست!! بغض ِ لعنتی من این روزها باعـــــزیزم و جـــــانم هم می شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با رفتنت جانم را گرفتی....تو همانی بودی که میگفتی برایت میمیرم؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما................ حتی نفس کشیدنشون هم، هوا رو آلوده می کنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تنهایی" تنبیهی ست، برای روزهای دوست داشتن تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست و بالم، از حرف خالیست....... هرچه هست تویی! و تو حرف نداری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتی میرود و همه میگویند دوستت نداشت و تو نمی تونی ثابت کنی که هر شب با عاشقانه هایش می خوابیدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه لذتی بالاترازاینکه اسمت قسم راست کسی باشد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام عزیزم من از بیمارستان وجودم مزاحم میشم... جیگر ندارم،جیگرم میشی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا تک وتنها شدم من گیاهی در دل صحرا شدم من چو مجنونی که از مردم گریزد شتابان در پی لیلا شدم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکبار هم وقتی منتظرت نیستم.... به سراغم بیا . . . بگذار خیالم غافلگیر شود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول بده حداقل اورا مثل من دوست نداشته باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز زیادش دل را میزند...زیاد دوستت داشتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهوه،بادام،شکلات همه تلخی هارا چشیدم،هیچکدام قدر نبودنت تلخ نبودند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای زمستان! حواست باشد که دور تو و تمام شاعرانه هایت را خط خواهم کشید اگر با آمدنت او حتی یک "سرفه" کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای بی تو شباهت عجیبی با این غروب های لعنتی دارد  دلگیر و دلگیر و دلـــــگیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اِســـمِــش امــيـــدِ... مــيــدونــی کــیـو مـيــگـَم... ؟ هَـمـونـیــو مــیـگَـم ڪه بہ اُمــيــدِش زِنـــده اَم... ! خُــداجــون بـی اُمــیــد و نـا اُمـيــدَم نـَکُـنــیـا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای گریه انداختن من نیازی به داد و فریاد نیست!! بغض ِ لعنتی من این روزها باعـــــزیزم و جـــــانم هم می شکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با رفتنت جانم را گرفتی....تو همانی بودی که میگفتی برایت میمیرم؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی آدما................ حتی نفس کشیدنشون هم، هوا رو آلوده می کنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تنهایی" تنبیهی ست، برای روزهای دوست داشتن تو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست و بالم، از حرف خالیست....... هرچه هست تویی! و تو حرف نداری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتی میرود و همه میگویند دوستت نداشت و تو نمی تونی ثابت کنی که هر شب با عاشقانه هایش می خوابیدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه لذتی بالاترازاینکه اسمت قسم راست کسی باشد...