بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینبار که کسی آمد نمیگویم بــــــروحتی نمیگویم کسی دیگر را میخواهم...فقط میگویم:ببیـــن من شکستهـ ام خستهـ ام کمی آرامم کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو نیستی..."شادی" کلام نامفهومی ست! و "دوستت دارم" رازیست که در میان حنجره ام دق میکند...و من چگونه بی تــــو نگیرد دلم؟؟اینجا که ساعت و آینه و هوا... به تو معتادند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوسوی هیچ ستاره ای برای من نیست دلم گرفته یک دلتنگی همیشگی مدام همراه من است کاش تو را ندیده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال من خوب است اما با تو بهتر میشوم آخ تا میبینمت یک جور دیگر میشوم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند ترا چند صباحی است‏ ندیدم یک بار دگر خانه ات آباد بگو سیب..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه فقط از کل دنیا... دلت یکی را میخواهد... و میدانی...تا ابد هم خدا خدا کنی به دستش نمی آری... میدانی باید بگذاری و بگذری... و چه تلخ است دانستنش...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از ساختمان قلب خود در شگفتم که چون سنگ مقاوم و گاهی چون شیشه بی طاقت است.....طوفانهای حوادث مرا تکان نمیدهد ولی از یک نسیم ملایم محبت به خود میلرزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نکنید که عشق باقی میماند.......این انسانها هستند که عوض میشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا این روز ها ابری ست! از تو خبر ندارم... اما اینجا در قلبم هر روز باران عشق می بارد... شاید اسمان این روزها تپش هایه قلبه مرا برایه تو فر یاد میزند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ : ﯾﺎﺩﺵ ﺑﺨﯿﺮ ، ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﮐﺮﺩﻡ ... ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻨﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﺳﺴﺖ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه دلتنگت شدم ،یادت آرامم کرد  و هرگاه یادت کردم دلتنگت شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داستان زندگی من قصه ایست که متن آن وجود توست و پایانش نبود تو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تابم... دلم تاب میخواهد...و یک هل محکم... که دلم هرری بریزد پایین... هرچه را در خودش تلنبار کرده است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ادم نمیشوم..!!!!!! لبخندت خرم میکند...  و دوریت سگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت زیباست... ببین اگر خودت بودی چه غوغایی می شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی اشکات جاریند و کسی نیست که پاکشون کنه،دیگه اهمیت نداره چقدر دور و برت شلوغه،کسی که قرار بود باشه نیست... .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینبار که کسی آمد نمیگویم بــــــروحتی نمیگویم کسی دیگر را میخواهم...فقط میگویم:ببیـــن من شکستهـ ام خستهـ ام کمی آرامم کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو نیستی..."شادی" کلام نامفهومی ست! و "دوستت دارم" رازیست که در میان حنجره ام دق میکند...و من چگونه بی تــــو نگیرد دلم؟؟اینجا که ساعت و آینه و هوا... به تو معتادند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوسوی هیچ ستاره ای برای من نیست دلم گرفته یک دلتنگی همیشگی مدام همراه من است کاش تو را ندیده بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال من خوب است اما با تو بهتر میشوم آخ تا میبینمت یک جور دیگر میشوم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند ترا چند صباحی است‏ ندیدم یک بار دگر خانه ات آباد بگو سیب..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه فقط از کل دنیا... دلت یکی را میخواهد... و میدانی...تا ابد هم خدا خدا کنی به دستش نمی آری... میدانی باید بگذاری و بگذری... و چه تلخ است دانستنش...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از ساختمان قلب خود در شگفتم که چون سنگ مقاوم و گاهی چون شیشه بی طاقت است.....طوفانهای حوادث مرا تکان نمیدهد ولی از یک نسیم ملایم محبت به خود میلرزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نکنید که عشق باقی میماند.......این انسانها هستند که عوض میشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا این روز ها ابری ست! از تو خبر ندارم... اما اینجا در قلبم هر روز باران عشق می بارد... شاید اسمان این روزها تپش هایه قلبه مرا برایه تو فر یاد میزند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ : ﯾﺎﺩﺵ ﺑﺨﯿﺮ ، ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﮐﺮﺩﻡ ... ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻨﺪ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﺳﺴﺖ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه دلتنگت شدم ،یادت آرامم کرد  و هرگاه یادت کردم دلتنگت شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داستان زندگی من قصه ایست که متن آن وجود توست و پایانش نبود تو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تابم... دلم تاب میخواهد...و یک هل محکم... که دلم هرری بریزد پایین... هرچه را در خودش تلنبار کرده است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ادم نمیشوم..!!!!!! لبخندت خرم میکند...  و دوریت سگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت زیباست... ببین اگر خودت بودی چه غوغایی می شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی اشکات جاریند و کسی نیست که پاکشون کنه،دیگه اهمیت نداره چقدر دور و برت شلوغه،کسی که قرار بود باشه نیست... .