بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقـــدر جایت خالیستـــــــ که هیــــچ گزینه ای .... آن را پر نمی کنــــد... حتی " تمـــام مــــوارد "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیز ترین آدم ها مثل تکه های پازل اند نباشن هیچ چیز دیگه ای نمیتونه جاشونو پر کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتي اندر خواب بيني بعد از اين روي مرا ماه من در چشم عاشق آب هست و خواب نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ها دلم رو شکستند... ولی تو با همه فرق داری چرا که ضرب المثلی هست که میگوید... . "کار را آن کرد، که تمام کرد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شعرها جز تو باهمه غریبه اند ! یین خودمان بماند ! من هم به کسی نمی گویم که آفتاب شب ها در چشمان تو آرام میگیرد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشاره کن ، که من به تو به یک اشاره میرسم رنگین کمان من تویی ، که به ستاره میرسم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق و عاقل بودن, فراتر از قدرت انسان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه به دیروزهایی که بودی می اندیشم نه به فرداهایی که شــــــــــــاید بیایی،میخواهم امروز را زندگی کنم  خواستی باش،خواستی نباش...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانم لایق شکوفه های اجابت نیست اما هر دو دستم را به دعا برمی دارم تا که هرجا سعادت هست تو آنجا باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار دیدار ما وقت دلتنگی،نرسیده به گریه بود تو به دلتنگی نرسیدی و... من از گریه گذشتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر امشب نمی خوابم ، چون خواب تو دیدم، با گریه ، خندیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت فال حافظ میگیرم میگه خبری در راه است . تو کجای دنیایی که هر چی میایی نمیرسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم ... فرهاد از چه می نالید ...؟ او که تمام زندگیش ... « شیــــرین » بود ...؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزی که رفته ای من هم موبایلم را خاموش کرده ام بی مصرف است... دیگر ان بیرون همه خط می دهند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاص بودن توی مغز اتفاق میفته ، نه توی عکس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلوت شبهای خوش را روزگار از ما گرفت ای خوشا وقتی که با هم روزگاری داشتیم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقـــدر جایت خالیستـــــــ که هیــــچ گزینه ای .... آن را پر نمی کنــــد... حتی " تمـــام مــــوارد "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیز ترین آدم ها مثل تکه های پازل اند نباشن هیچ چیز دیگه ای نمیتونه جاشونو پر کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتي اندر خواب بيني بعد از اين روي مرا ماه من در چشم عاشق آب هست و خواب نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی ها دلم رو شکستند... ولی تو با همه فرق داری چرا که ضرب المثلی هست که میگوید... . "کار را آن کرد، که تمام کرد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شعرها جز تو باهمه غریبه اند ! یین خودمان بماند ! من هم به کسی نمی گویم که آفتاب شب ها در چشمان تو آرام میگیرد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشاره کن ، که من به تو به یک اشاره میرسم رنگین کمان من تویی ، که به ستاره میرسم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق و عاقل بودن, فراتر از قدرت انسان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه به دیروزهایی که بودی می اندیشم نه به فرداهایی که شــــــــــــاید بیایی،میخواهم امروز را زندگی کنم  خواستی باش،خواستی نباش...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانم لایق شکوفه های اجابت نیست اما هر دو دستم را به دعا برمی دارم تا که هرجا سعادت هست تو آنجا باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرار دیدار ما وقت دلتنگی،نرسیده به گریه بود تو به دلتنگی نرسیدی و... من از گریه گذشتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر امشب نمی خوابم ، چون خواب تو دیدم، با گریه ، خندیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت فال حافظ میگیرم میگه خبری در راه است . تو کجای دنیایی که هر چی میایی نمیرسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم ... فرهاد از چه می نالید ...؟ او که تمام زندگیش ... « شیــــرین » بود ...؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزی که رفته ای من هم موبایلم را خاموش کرده ام بی مصرف است... دیگر ان بیرون همه خط می دهند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاص بودن توی مغز اتفاق میفته ، نه توی عکس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلوت شبهای خوش را روزگار از ما گرفت ای خوشا وقتی که با هم روزگاری داشتیم