بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد ، این آخرین بخیه ایست که به گلویم میزنم ... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم خوب است اما... دلم تنــــــگ آن روزهایی شده که میتوانستـــم از ته دل بخنــدم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می آیی قایم باشک بازی کنیم ؟ من چشم بر زیبایی تو بگذارم و تو آرام در آغوشم پنهان شو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این خیابونا هر وقت رد میشم دیوونه تر میشم بی حد واندازه باور کن این روزا هر چی که میبینم فکر منو داره یاد تو میندازه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همین زودی یکی اومد به جام دیگه بگوشت نمیرسه صدام داری چشاتو میبندی روی من دلت نمیخواد دیگه کنار تو بیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر نيستي ك خيال ميكنم عشق ر به من نسيه داده اي,بي تابم نقد ميخواهمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـقـدس تــریـن جـــــــــــــــــای دنــیـاست... اتـــاق تنــهـایی هـــایـــم وقـــتی بــا نیـّــت " تـــ♥ـــو " خــلـوتـــ میکنـــم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"نبودن" هیچگاه به تلخیه فراموش کردن یک "بودن" نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. خاطره ای هست . که نفس آدم را برای لحظاتی می گیرد..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*یه قلپــ قهوه یه کم تو *یه چنگال کیکــ یه کم تو *ببین خودتو کجــاها که جا نکــردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه روزایی تنگ شده که هیچکی رو دوس نداشتم ... چه خوب بود اون بی خیالی ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این متن من نوشتم: این من بودم که آرزویش کردم اماپیش دیگری ظاهرشد...! علاءالدین توهم خریدنی شدی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا؛؛ از عشق امروزمان ؛؛ چیزی برای فردا بگذار؛؛ نگاهی؛؛ یادی؛؛ تصویری؛؛ خاطره ای ؛؛ برای آن هنگام که فراموش خواهیم کرد؛؛ که... روزگاری چقدر "عاشق" بودیم؛؛!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار هرچه نمی خواهیم بگویند بگذار هرچه نمی خواهند بگوییم باران که ببارد کاری از چترها ساخته نیست ما اتفاقی هستیم که افتاده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نقش میزنم خیال تو را...ضجه می زنم نگاه تورا.... شاید که روزی مهمان لبخند تو باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشم هایَت بگو انقدر برای دلم رجز نخوانند من اهل ِ جنگ نیستم،شاعرم خیلی بخواهم گرد و خاک کنم شعری می نویسم آنوقت اگر توانستی مرا در آغوش نگیر ...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد ، این آخرین بخیه ایست که به گلویم میزنم ... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالم خوب است اما... دلم تنــــــگ آن روزهایی شده که میتوانستـــم از ته دل بخنــدم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می آیی قایم باشک بازی کنیم ؟ من چشم بر زیبایی تو بگذارم و تو آرام در آغوشم پنهان شو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این خیابونا هر وقت رد میشم دیوونه تر میشم بی حد واندازه باور کن این روزا هر چی که میبینم فکر منو داره یاد تو میندازه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همین زودی یکی اومد به جام دیگه بگوشت نمیرسه صدام داری چشاتو میبندی روی من دلت نمیخواد دیگه کنار تو بیام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر نيستي ك خيال ميكنم عشق ر به من نسيه داده اي,بي تابم نقد ميخواهمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـقـدس تــریـن جـــــــــــــــــای دنــیـاست... اتـــاق تنــهـایی هـــایـــم وقـــتی بــا نیـّــت " تـــ♥ـــو " خــلـوتـــ میکنـــم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"نبودن" هیچگاه به تلخیه فراموش کردن یک "بودن" نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. خاطره ای هست . که نفس آدم را برای لحظاتی می گیرد..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*یه قلپــ قهوه یه کم تو *یه چنگال کیکــ یه کم تو *ببین خودتو کجــاها که جا نکــردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه روزایی تنگ شده که هیچکی رو دوس نداشتم ... چه خوب بود اون بی خیالی ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این متن من نوشتم: این من بودم که آرزویش کردم اماپیش دیگری ظاهرشد...! علاءالدین توهم خریدنی شدی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا؛؛ از عشق امروزمان ؛؛ چیزی برای فردا بگذار؛؛ نگاهی؛؛ یادی؛؛ تصویری؛؛ خاطره ای ؛؛ برای آن هنگام که فراموش خواهیم کرد؛؛ که... روزگاری چقدر "عاشق" بودیم؛؛!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار هرچه نمی خواهیم بگویند بگذار هرچه نمی خواهند بگوییم باران که ببارد کاری از چترها ساخته نیست ما اتفاقی هستیم که افتاده ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نقش میزنم خیال تو را...ضجه می زنم نگاه تورا.... شاید که روزی مهمان لبخند تو باشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به چشم هایَت بگو انقدر برای دلم رجز نخوانند من اهل ِ جنگ نیستم،شاعرم خیلی بخواهم گرد و خاک کنم شعری می نویسم آنوقت اگر توانستی مرا در آغوش نگیر ...!