بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیده بجای خواب آبست مرا زیرا که بدیدنت شتابست مرا گویند بخواب تا به خواب‌ش بینی ای بیخبران چه جای خوابست مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــــــــــــــــــــــــــــآ اگر تو *دست* مــــرا بگیریـ هیـــــچ کس مـــــــــــــــــــرا *دست کم* نمیگیــــــــــــرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباتر از آسمان آبی ام........ تو تمام آرزوهایم را پر پر کردی بی آنکه بدانی تو خود فاعل آنها بودی.......... بی آنکه بدانی آرزویم همه تو بودی........ آسمانم دلتنگم برایت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی جایی باید دست ادمارو بکشی نگه شون داری صورتشون رو میون دستات محکم بگیری بگی: ببیـــــــــن من دوستت دااارم نرو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از "تو" نوشتم.... حالا از خودم مینویسم... "من" دوستت دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها همه یک کبریت در وجودم کاشته اند...منتظر توام ک بیای اتش بزنی همه ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم را میخواهم... بعده تو. . . دیگر خودم نیستم.......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغـُـوشـَم کـِـ‌ه می گـیــــَری آنقـَـد‌ر آرام مـــی‌شَــَــوَم کِه فَـرامـُـــوش مــی کُــــنَـَـم بـایـَد نَفــــس بــکـشــَـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش می شد ای کاش ها را از جهان برداشت  تا دیگر کسی بعد از جدایی  دفتر خاطراتش را با ای کاش ها پر نکند ...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــشــق یــعنی اخـــتیـــار بــدی که نــابــودت کنــد... امـــــــا... اعتمـــاد کنــی کــه اینـــکـار را نمــیکنـد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سرم اگر شلیک کنند...  جای خــــــون... فکر تو میپاشد بر روی دیـــــوار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروزها کسی رو دوست داشتی. . . این روزها دلتنگی. . .تنهایی. . . تمام عمر به همین ساگی گذشت. . ./

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خوابهای من / تمام این شبها / به تلافی روزهایی که فراموشم می کنند/ همرنگ روز مبادا. . . همرنگ خورشید. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"گاهی" دلم برای خودم تنگ میشود... ودايم برای تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا گناهكار پنداشتي ! اما من فقط اسراف مي كنم در دوست داشتنت و خدا؛ اسراف كنندگان عاشق را دوست دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در را که میبندی ، یک شهر تنها میشوم .. .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیده بجای خواب آبست مرا زیرا که بدیدنت شتابست مرا گویند بخواب تا به خواب‌ش بینی ای بیخبران چه جای خوابست مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــــــــــــــــــــــــــــآ اگر تو *دست* مــــرا بگیریـ هیـــــچ کس مـــــــــــــــــــرا *دست کم* نمیگیــــــــــــرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباتر از آسمان آبی ام........ تو تمام آرزوهایم را پر پر کردی بی آنکه بدانی تو خود فاعل آنها بودی.......... بی آنکه بدانی آرزویم همه تو بودی........ آسمانم دلتنگم برایت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی جایی باید دست ادمارو بکشی نگه شون داری صورتشون رو میون دستات محکم بگیری بگی: ببیـــــــــن من دوستت دااارم نرو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی از "تو" نوشتم.... حالا از خودم مینویسم... "من" دوستت دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها همه یک کبریت در وجودم کاشته اند...منتظر توام ک بیای اتش بزنی همه ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم را میخواهم... بعده تو. . . دیگر خودم نیستم.......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در آغـُـوشـَم کـِـ‌ه می گـیــــَری آنقـَـد‌ر آرام مـــی‌شَــَــوَم کِه فَـرامـُـــوش مــی کُــــنَـَـم بـایـَد نَفــــس بــکـشــَـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش می شد ای کاش ها را از جهان برداشت  تا دیگر کسی بعد از جدایی  دفتر خاطراتش را با ای کاش ها پر نکند ...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــشــق یــعنی اخـــتیـــار بــدی که نــابــودت کنــد... امـــــــا... اعتمـــاد کنــی کــه اینـــکـار را نمــیکنـد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سرم اگر شلیک کنند...  جای خــــــون... فکر تو میپاشد بر روی دیـــــوار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروزها کسی رو دوست داشتی. . . این روزها دلتنگی. . .تنهایی. . . تمام عمر به همین ساگی گذشت. . ./

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خوابهای من / تمام این شبها / به تلافی روزهایی که فراموشم می کنند/ همرنگ روز مبادا. . . همرنگ خورشید. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"گاهی" دلم برای خودم تنگ میشود... ودايم برای تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا گناهكار پنداشتي ! اما من فقط اسراف مي كنم در دوست داشتنت و خدا؛ اسراف كنندگان عاشق را دوست دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در را که میبندی ، یک شهر تنها میشوم .. .