بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـگر عـشـق بـسـوزد؛کـه سـوزانـد جـگـرم دوسـت دخـتـرم مـادر شـد و مـن هـنـوز پـسـرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یه نگاهی هم پشت سرت بکن.شاید یه نفر هست که چشم به راهت اشک میریزه و انتظار یه برگشت پرمهر رو داره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت می کنم ...!بگذار حرف های دلم آنقدر همدیگر را بزنند تا بمیرند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتداد فاصله از اعتبار عاطفه نمی کاهد همیشه هستی... جایی همین حوالی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دلتنگ میشوم...به تمام دلایلی که نیستی!به اجبار آرام میگیرم. چه اجبار تلخی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی را می خواهم که هر شب بگوید دوستت دارم..... و هر روز ثابتش کند........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی قبرم بنویسید..موریانه ها زهرمارتان باد........ این تن که میخورید پر از حسرت های شیرین بود........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشتم مانند قلیان شد.. تاکه طعم داشتم بامن بودند، از طعم که افتادم.. گفتند :سوخت... بریم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیاگل شدن را رعایت کنیم ز پروانه ماندن حمایت کنیم اگرباد غم شاخه ای را شکست ز دست هجومش شکایت کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان جانم....رفته ای پشت ویترین کنارِ عروسکهای هرجائی، لم داده ای ، ومن دامن هر رهگذری را که می کشم تو را برای من نمی خرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قوی بودن خسته ام ! دلم یک شانه میخواهد تکیه دهم به آن بی خیال همه دنیا و دلتنگی هایم را ببارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دنیا، تو این عالم میون این همه آدم ببین من دل به کی دادم! به اون کس که نمیخوادم دلم شیشه، دلش سنگه واسه سنگه دلم تنگه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چ قدر شعر نوشتیم برای باران !!! غافل از آن دل دیوانه ک بارانی بود !!! کاش سهراب نمیرفت ب این زودی ها .. دل پراز صحبت این شاعر کاشانی بود !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام احساسم در نگاهم جاری بود نگاهی که هیچ کس را لایق نمیدانست جز تو..... و تو از همه نالایق تر بودی میدانم روزی تمام حسرتت همین نگاه ساده ام میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیافهمید خیلی حقیراست وقتی گفتم یک تار مویت را به او نمیدهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه بیشتر میخواهمت.... دورتر میشوی.....برگرد...! قول میدهم دیگر دوستت نداشته باشم 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـگر عـشـق بـسـوزد؛کـه سـوزانـد جـگـرم دوسـت دخـتـرم مـادر شـد و مـن هـنـوز پـسـرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه یه نگاهی هم پشت سرت بکن.شاید یه نفر هست که چشم به راهت اشک میریزه و انتظار یه برگشت پرمهر رو داره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت می کنم ...!بگذار حرف های دلم آنقدر همدیگر را بزنند تا بمیرند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتداد فاصله از اعتبار عاطفه نمی کاهد همیشه هستی... جایی همین حوالی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دلتنگ میشوم...به تمام دلایلی که نیستی!به اجبار آرام میگیرم. چه اجبار تلخی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی را می خواهم که هر شب بگوید دوستت دارم..... و هر روز ثابتش کند........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی قبرم بنویسید..موریانه ها زهرمارتان باد........ این تن که میخورید پر از حسرت های شیرین بود........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشتم مانند قلیان شد.. تاکه طعم داشتم بامن بودند، از طعم که افتادم.. گفتند :سوخت... بریم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیاگل شدن را رعایت کنیم ز پروانه ماندن حمایت کنیم اگرباد غم شاخه ای را شکست ز دست هجومش شکایت کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان جانم....رفته ای پشت ویترین کنارِ عروسکهای هرجائی، لم داده ای ، ومن دامن هر رهگذری را که می کشم تو را برای من نمی خرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از قوی بودن خسته ام ! دلم یک شانه میخواهد تکیه دهم به آن بی خیال همه دنیا و دلتنگی هایم را ببارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دنیا، تو این عالم میون این همه آدم ببین من دل به کی دادم! به اون کس که نمیخوادم دلم شیشه، دلش سنگه واسه سنگه دلم تنگه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چ قدر شعر نوشتیم برای باران !!! غافل از آن دل دیوانه ک بارانی بود !!! کاش سهراب نمیرفت ب این زودی ها .. دل پراز صحبت این شاعر کاشانی بود !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام احساسم در نگاهم جاری بود نگاهی که هیچ کس را لایق نمیدانست جز تو..... و تو از همه نالایق تر بودی میدانم روزی تمام حسرتت همین نگاه ساده ام میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیافهمید خیلی حقیراست وقتی گفتم یک تار مویت را به او نمیدهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه بیشتر میخواهمت.... دورتر میشوی.....برگرد...! قول میدهم دیگر دوستت نداشته باشم