بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگر تـمــــــــــــــــــــامـــــــــــ شد,آرزو هايــــــــــــــــــــــــــــم را گذاشتم در كوزه با آبش قرص هاي اعصابــــــــــــــمـــــــــــ را ميخورمــــــــــــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تو دلت گفتی:‏ این مگه با چند نفر دوسته که همیشه آنلاینه؟ ی جمله همیشه یادت باشه: همیشه آنلاین ترین ها تنهاترین اند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکست را در تمام بیلبورد ها نصـب کـرده انـد… تابلو های راهنمایی…مسیـر خـانه ی تورا نشـان میدهـند…. مـن دیوانـه شده ام……… یـــا… شهردار عـاشق تـو شـده…..؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقي يعني تحمل نه شكايت نه گله/اگه حتي بين ما باشه هزار تا فاصله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مگه می زارم بری!، برای چی دلواپسی! یه جا تو قلبم داری که نمیدمش به هیچ کسی اونقده عاشقت شدم، همه حسادت میکنند به من دیوونه دارن، یه شهر عادت می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا هر آنچه از معشوق میخاهیم در خود ظاهر سازیم و سپس عاشق شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقــط به عشــق تــو از خـواب بیـدار میــشمـ حـــس میکــنم تـورو بی اختــیار پیشــمـ فقــط بــه عشـــق تـو دنــیا رو دوستــ دارمــ حــتی یـــه لحـظـه هــم تنــهاتـ نمــیذارمــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زني مرد شما را دزديد هرگز به فكر انتقام نباشيد بگذاريد نگه اش دارد زيرا مردان واقعي دزديده نميشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یعنی: اونی ک اگه صد دفعه هم ناراحتش کنی.. هربار میگه این دفعه آخریه که میبخشمت!‏ و بازم با اخم میاد تو بغلت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهيست راه عشق كه هيچش كناره نيست آنجا جز آنكه جان بسپارند چاره نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین وظیفه عاشق گوش دادن به معشوق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران عشقی را که به خود داریم به ما باز میگردانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست و بالم از حرف خالیست...... هرچه هست تویی...... و تو حرف نداری......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه ام میگیرد!! وقتی میبینم کسی که تمام دنیای من بود... حالا منت دیگری را میکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم هوای بودنت را دارد .....ولی نمیدانم چرا همیشه هوایش بارانی میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچقدر دیگران انکار میکنند تورا من به تو اصرار دارم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديگر تـمــــــــــــــــــــامـــــــــــ شد,آرزو هايــــــــــــــــــــــــــــم را گذاشتم در كوزه با آبش قرص هاي اعصابــــــــــــــمـــــــــــ را ميخورمــــــــــــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تو دلت گفتی:‏ این مگه با چند نفر دوسته که همیشه آنلاینه؟ ی جمله همیشه یادت باشه: همیشه آنلاین ترین ها تنهاترین اند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکست را در تمام بیلبورد ها نصـب کـرده انـد… تابلو های راهنمایی…مسیـر خـانه ی تورا نشـان میدهـند…. مـن دیوانـه شده ام……… یـــا… شهردار عـاشق تـو شـده…..؟؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقي يعني تحمل نه شكايت نه گله/اگه حتي بين ما باشه هزار تا فاصله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مگه می زارم بری!، برای چی دلواپسی! یه جا تو قلبم داری که نمیدمش به هیچ کسی اونقده عاشقت شدم، همه حسادت میکنند به من دیوونه دارن، یه شهر عادت می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا هر آنچه از معشوق میخاهیم در خود ظاهر سازیم و سپس عاشق شویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقــط به عشــق تــو از خـواب بیـدار میــشمـ حـــس میکــنم تـورو بی اختــیار پیشــمـ فقــط بــه عشـــق تـو دنــیا رو دوستــ دارمــ حــتی یـــه لحـظـه هــم تنــهاتـ نمــیذارمــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زني مرد شما را دزديد هرگز به فكر انتقام نباشيد بگذاريد نگه اش دارد زيرا مردان واقعي دزديده نميشوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یعنی: اونی ک اگه صد دفعه هم ناراحتش کنی.. هربار میگه این دفعه آخریه که میبخشمت!‏ و بازم با اخم میاد تو بغلت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهيست راه عشق كه هيچش كناره نيست آنجا جز آنكه جان بسپارند چاره نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولین وظیفه عاشق گوش دادن به معشوق است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران عشقی را که به خود داریم به ما باز میگردانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست و بالم از حرف خالیست...... هرچه هست تویی...... و تو حرف نداری......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه ام میگیرد!! وقتی میبینم کسی که تمام دنیای من بود... حالا منت دیگری را میکشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم هوای بودنت را دارد .....ولی نمیدانم چرا همیشه هوایش بارانی میشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچقدر دیگران انکار میکنند تورا من به تو اصرار دارم...