بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب رویان جهان رحم ندارد دلشان باید از جان گذرد هر ک شود عاشقشان،آن زمانی ک سرشتند ز گل پیکرشان سنگی از گلشان بود آن شد دلشان....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیخوام بین منو بین دلش جنگ بشہ/نمیخوام عشقی ک اون ندارہ کمرنگ بشہ من فقط ی چیزی از خدا میخوام/واسہ یکبارم شدہ دلش برام تنگ بشہ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان را ... باور نکن ... هوا ... بی تو... سرد تر از این حرفهاست ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش فقط بودی،وقتی بغض میکردم بغلم میکردی و میگفتی: ببینم چشاتو...منو نگا کن... اگہ گریہ کنی قہر میکنم میرما!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید در نبودش به ظاهر لبخند بزنم... ولی... فقط بالش زیر سرم از درون من خبر داره و میفهمه در نبودش چی میکشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستان داغی ست من اما دلم دیگر به این زندگی گرم نمیشود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نارفیق بودی برام اهای رفیق با مرام زخم کاریتم نذاشته بال پروازی برام دلتم خنک بشه پره دستم جای تیغ ضربه ی اخرتم ب هدف خورده دقیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــدایـــا........... تـــنـــهـا مــگــــذار... دلــی راکــه هــیــچ کـس... " دردش" را نــمــیــفــهــمـــد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیچکـس بعــد هـیچکـــس نـــــــمـرده امـا خـیــلــــیـا بعــد خـیـلـیـــــا، دیـــگـه زنـدگـــــی نـــــــــــکــردن‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد.. تا وقتی که هستیم یاد هم باشیم وگرنه وقت رفتن فریاد هم صدایی ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ستی میشود دستـان مـا کنـار هم !! بـی شـک ؛هیچ طراحی تـا امـروز چنین سـتی را بـا هـم جـور نکرده است …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی در خاطر کسی ماندگاری که لحظه های نبودنت را با تمام دنیا معامله نمیکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا ،کجا ،تا کی ،برای چه ،ولی رفتی...  بی آنکه به فکر غربت چشمان من باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسته فاصله اي طولاني بين ماست..... اما هيچ فاصله اي تو را از من دور نميكند.... اين خود تو هستي كه داري از من دور ميشي.... كارت را به گردن فاصله نينداز..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است..آرام فاتحه ای بخوان شاید خدا گذشته ام را بیامرزد…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار که کودکانه دست کسی روگرفتم گم شدم! ترس من از گم شدن نیست !از گرفتن دستی است که بی بهانه رهایم کند.......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب رویان جهان رحم ندارد دلشان باید از جان گذرد هر ک شود عاشقشان،آن زمانی ک سرشتند ز گل پیکرشان سنگی از گلشان بود آن شد دلشان....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیخوام بین منو بین دلش جنگ بشہ/نمیخوام عشقی ک اون ندارہ کمرنگ بشہ من فقط ی چیزی از خدا میخوام/واسہ یکبارم شدہ دلش برام تنگ بشہ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان را ... باور نکن ... هوا ... بی تو... سرد تر از این حرفهاست ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش فقط بودی،وقتی بغض میکردم بغلم میکردی و میگفتی: ببینم چشاتو...منو نگا کن... اگہ گریہ کنی قہر میکنم میرما!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید در نبودش به ظاهر لبخند بزنم... ولی... فقط بالش زیر سرم از درون من خبر داره و میفهمه در نبودش چی میکشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابستان داغی ست من اما دلم دیگر به این زندگی گرم نمیشود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نارفیق بودی برام اهای رفیق با مرام زخم کاریتم نذاشته بال پروازی برام دلتم خنک بشه پره دستم جای تیغ ضربه ی اخرتم ب هدف خورده دقیق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــدایـــا........... تـــنـــهـا مــگــــذار... دلــی راکــه هــیــچ کـس... " دردش" را نــمــیــفــهــمـــد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیچکـس بعــد هـیچکـــس نـــــــمـرده امـا خـیــلــــیـا بعــد خـیـلـیـــــا، دیـــگـه زنـدگـــــی نـــــــــــکــردن‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد.. تا وقتی که هستیم یاد هم باشیم وگرنه وقت رفتن فریاد هم صدایی ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ستی میشود دستـان مـا کنـار هم !! بـی شـک ؛هیچ طراحی تـا امـروز چنین سـتی را بـا هـم جـور نکرده است …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی در خاطر کسی ماندگاری که لحظه های نبودنت را با تمام دنیا معامله نمیکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چرا ،کجا ،تا کی ،برای چه ،ولی رفتی...  بی آنکه به فکر غربت چشمان من باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسته فاصله اي طولاني بين ماست..... اما هيچ فاصله اي تو را از من دور نميكند.... اين خود تو هستي كه داري از من دور ميشي.... كارت را به گردن فاصله نينداز..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است..آرام فاتحه ای بخوان شاید خدا گذشته ام را بیامرزد…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هربار که کودکانه دست کسی روگرفتم گم شدم! ترس من از گم شدن نیست !از گرفتن دستی است که بی بهانه رهایم کند.......