بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشك ريختن هيچ سودي نداره اما نميدونم چرا اين چشاي لعنتي همش. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کنم به بوی عطر تو حساسیت دارم... همین که د ذهنم میپیچد... ا چشمم اشک می آید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دستور و طرز کاری در میان نیست....عشق ورزیدن را با عشق ورزی می آموزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دسترس نباشی بهتر است.. تا من پشت خط باشم... و تو برای او اینطور عاشقانه ببافی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی میشد که بخندم همیشه چه کنم دست خودم نیست نمیشه دیگه اون روزایه زیبا نمیاد  دیگه اون خنده به لبها نمیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره نامه هاتو میخوندم امروز خوندم و دونه دونه سوزوندم امروز مثل هر روز توی اون کوچه ی خاکی دیگه من منتظرت نموندم امروز گفته بودم یه روزی شاید فراموشت کنم حالا شاید نمیگم،باید فراموشت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببیـــــــن من هم مثل خــــــیلی از عاشـــــق ها از تو یـــــادگاری دارم ولــــی یــــادگـــاری من با بقیه فــــرق دارد یــــــادگــــــاری مــــن از تو ســــینه ای پر از درد اســـــت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم چشمای تو مثل شبای پر ستارست هنوزم دیدن تو برام مثل یه عمر دوبارست هنوزم وقتی می خندی دلم از شادی می لرزه هنوزم با تو نشستن به همه دنیا می ارزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم بریدند من بافتم!مردم سوزاندند من ساختم! چقد مظلومانه شدم انچه بقیه خواستند! راستی اسمم چه بود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این همه چراغ وقتی به سقف وصله و اطرافت رو روشن کردن به چه درد میخوره وقتی درونت سیاهی حکم فرمایی میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یعنی فرصتی تا بی نهایت/تویعنی نغمه موزون باران/تویعنی تا ابد ایینه بودن/برای خاطر دل های یاران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برچشمان مهربانه تو مینویسم حکایت بی نهایت عشق راتابدانی که محبت وعشق را در چشمان تو آموختم وبا توآغاز کردم...به پاکی چشمانم وچشمانت قسم که تاابد دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسی که عاشقش میشی بفهمه عشقتو رد نشه ازت به سادگی و بهت بگه برو کاش غرور ادمارو از هم دیگه دور نکنه حسرت دوست دارم به دل هیشکی نمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتره وقتا...... عشق...فقط شبیه عشقه بعده یه مدت میفهمی عشق و عاشق و معشوق واقعی فقط تو غصه هاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبال! بزن، بزن که نابود شدم بر ” تار ” غروب زندگی، ” پود ” شدم عمرم همه رفت، خفته در کوره ی مرگ آتش زده ، استخوان بی دود شدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غربت را نبايد در الفباي شهر غريب جستجو كرد همين كه عزيزت را نبيني غريبي٠٠٠٠٠

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشك ريختن هيچ سودي نداره اما نميدونم چرا اين چشاي لعنتي همش. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر کنم به بوی عطر تو حساسیت دارم... همین که د ذهنم میپیچد... ا چشمم اشک می آید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ دستور و طرز کاری در میان نیست....عشق ورزیدن را با عشق ورزی می آموزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دسترس نباشی بهتر است.. تا من پشت خط باشم... و تو برای او اینطور عاشقانه ببافی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی میشد که بخندم همیشه چه کنم دست خودم نیست نمیشه دیگه اون روزایه زیبا نمیاد  دیگه اون خنده به لبها نمیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره نامه هاتو میخوندم امروز خوندم و دونه دونه سوزوندم امروز مثل هر روز توی اون کوچه ی خاکی دیگه من منتظرت نموندم امروز گفته بودم یه روزی شاید فراموشت کنم حالا شاید نمیگم،باید فراموشت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببیـــــــن من هم مثل خــــــیلی از عاشـــــق ها از تو یـــــادگاری دارم ولــــی یــــادگـــاری من با بقیه فــــرق دارد یــــــادگــــــاری مــــن از تو ســــینه ای پر از درد اســـــت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوزم چشمای تو مثل شبای پر ستارست هنوزم دیدن تو برام مثل یه عمر دوبارست هنوزم وقتی می خندی دلم از شادی می لرزه هنوزم با تو نشستن به همه دنیا می ارزه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم بریدند من بافتم!مردم سوزاندند من ساختم! چقد مظلومانه شدم انچه بقیه خواستند! راستی اسمم چه بود؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این همه چراغ وقتی به سقف وصله و اطرافت رو روشن کردن به چه درد میخوره وقتی درونت سیاهی حکم فرمایی میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یعنی فرصتی تا بی نهایت/تویعنی نغمه موزون باران/تویعنی تا ابد ایینه بودن/برای خاطر دل های یاران

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برچشمان مهربانه تو مینویسم حکایت بی نهایت عشق راتابدانی که محبت وعشق را در چشمان تو آموختم وبا توآغاز کردم...به پاکی چشمانم وچشمانت قسم که تاابد دوستت دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش کسی که عاشقش میشی بفهمه عشقتو رد نشه ازت به سادگی و بهت بگه برو کاش غرور ادمارو از هم دیگه دور نکنه حسرت دوست دارم به دل هیشکی نمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتره وقتا...... عشق...فقط شبیه عشقه بعده یه مدت میفهمی عشق و عاشق و معشوق واقعی فقط تو غصه هاست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طبال! بزن، بزن که نابود شدم بر ” تار ” غروب زندگی، ” پود ” شدم عمرم همه رفت، خفته در کوره ی مرگ آتش زده ، استخوان بی دود شدم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غربت را نبايد در الفباي شهر غريب جستجو كرد همين كه عزيزت را نبيني غريبي٠٠٠٠٠