بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر هایم را میخوانی و میگویی روان پریش شده ام... پیچیده است قبول! اما من فقط چشمان تورا مینویسم... تو ساده تر نگاه کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعتم را متوقف کرده ام ، بی کوک، بی باطری تا حتی هوس یک ثانیه حرکت هم به سرش نزند…! گور پدر دقایق! بی تو بودن شمارش نمی خواهد…!!! -_-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که تمام شیرها پاکتی اند! وقتی همه ی پلنگ ها صورتی اند! وقتی که دوپینگ پهلوان می سازد! ایراد مگیر عشق ها ساعتی اند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر که تو خرم کردی...... دلم برای اون روی سگم تنگ شده..........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر ز جهان بگذرم از تو نخواهم گذشت,سر رود از پیکرم از تو نخواهم گذشت,مردمک چشم من نقش تو بر خود گرفته,ور همه جا بنگرم از تو نخواهم گذشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تعقيب واژه هايم؛ براي وصف تو... تويي كه در امتداد هر خيالم ايستاده اي و... عشق را... درسراسر زندگي ام... پراكنده مي سازي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه حس بدیـــ دارهــ . .  میبینیـــ یکیـــ دارهــ میرهـــ و تو نمیتونیــــ برایـــ موندنشــــ هیچــ کاریـــ بکنیـــ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــُـدا جـــون خـــاطـِــراتـَــمَم عــَـجـــیــبــه! اَلـــآن گــِـریـــه مـــیـــکـُــنـَـم واســـه روزایــی کــِــه مـــیـــخـَــنــدیــدیـــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهــاییــ جنونــ نیستــــ بیماریـــ نیستـــ فقط تاوان عشقیـــست کهـــ اشتباهیـــ انتخابــ شدهــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیــــــــز بودن جرم نیست،امتیازیســت  که تو در قلـــــب من داری و دیگـــــــران ندارند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اینکه میگی دیگه دوسم نداری ؛ولی چشات ی چیز دیگه ای میگن.  عاشق حرفی ک چشات میگن هستم. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا نمیرسه مرگ من عشقم خوابه من بیدارم راز عشقم شده افسانه مثال لیلی و مجنونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم جای خالیت در دلم درد میکند؟؟؟ لعنتی به زودی توهم خاطره میشوی  صبر داشته باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم با تو بگویم آنچه را با تو نگفتم... ولی ای کاش که دریا میذاشت موج ها پشت سر هم گفتند: نگو ای یار نگو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی سراغ دشمنم یه پست نامرد حسود یکی که حتی به خدا لنگه ی کفشمم نبود به ذهنشم نمیرسید حتی نگاش کنی یه روز آخ که چه دردی میکشم ای دل بیچاره بسوز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم ميميرم اما تو هنوز تو فكر عشقتي...........من تو هواي مردنم تو فكر سرنوشتتي....باشه اينم جداييمون مگه سندش دستت نيست........ديگه چي ميخواي از جونم............منو شكستي بست نيست....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعر هایم را میخوانی و میگویی روان پریش شده ام... پیچیده است قبول! اما من فقط چشمان تورا مینویسم... تو ساده تر نگاه کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعتم را متوقف کرده ام ، بی کوک، بی باطری تا حتی هوس یک ثانیه حرکت هم به سرش نزند…! گور پدر دقایق! بی تو بودن شمارش نمی خواهد…!!! -_-

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که تمام شیرها پاکتی اند! وقتی همه ی پلنگ ها صورتی اند! وقتی که دوپینگ پهلوان می سازد! ایراد مگیر عشق ها ساعتی اند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر که تو خرم کردی...... دلم برای اون روی سگم تنگ شده..........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر ز جهان بگذرم از تو نخواهم گذشت,سر رود از پیکرم از تو نخواهم گذشت,مردمک چشم من نقش تو بر خود گرفته,ور همه جا بنگرم از تو نخواهم گذشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در تعقيب واژه هايم؛ براي وصف تو... تويي كه در امتداد هر خيالم ايستاده اي و... عشق را... درسراسر زندگي ام... پراكنده مي سازي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه حس بدیـــ دارهــ . .  میبینیـــ یکیـــ دارهــ میرهـــ و تو نمیتونیــــ برایـــ موندنشــــ هیچــ کاریـــ بکنیـــ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــُـدا جـــون خـــاطـِــراتـَــمَم عــَـجـــیــبــه! اَلـــآن گــِـریـــه مـــیـــکـُــنـَـم واســـه روزایــی کــِــه مـــیـــخـَــنــدیــدیـــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهــاییــ جنونــ نیستــــ بیماریـــ نیستـــ فقط تاوان عشقیـــست کهـــ اشتباهیـــ انتخابــ شدهــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیــــــــز بودن جرم نیست،امتیازیســت  که تو در قلـــــب من داری و دیگـــــــران ندارند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اینکه میگی دیگه دوسم نداری ؛ولی چشات ی چیز دیگه ای میگن.  عاشق حرفی ک چشات میگن هستم. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا نمیرسه مرگ من عشقم خوابه من بیدارم راز عشقم شده افسانه مثال لیلی و مجنونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم جای خالیت در دلم درد میکند؟؟؟ لعنتی به زودی توهم خاطره میشوی  صبر داشته باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم با تو بگویم آنچه را با تو نگفتم... ولی ای کاش که دریا میذاشت موج ها پشت سر هم گفتند: نگو ای یار نگو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی سراغ دشمنم یه پست نامرد حسود یکی که حتی به خدا لنگه ی کفشمم نبود به ذهنشم نمیرسید حتی نگاش کنی یه روز آخ که چه دردی میکشم ای دل بیچاره بسوز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم ميميرم اما تو هنوز تو فكر عشقتي...........من تو هواي مردنم تو فكر سرنوشتتي....باشه اينم جداييمون مگه سندش دستت نيست........ديگه چي ميخواي از جونم............منو شكستي بست نيست....