بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره ضامن من میشوی ای امام رئوف عجیب در کرببلای خود گرفتارم... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چقدر زمین هم گرد باشد.... ما دیگر هیچگاه به هم نمیرسیم! پس بچرخ تا بچرخیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گريه آخر شب هايم انگار کافي نبود … اين روزها به ياد صبح بخير گفتنهايتـــ اول صبح ها هـم گريه ميکنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از احساس آزادی نشسته کنج زندونم یه بغض کهنه که انگار میون ابر و بارونم وجودم بی تو یخ بسته بتاب سردم زمستونم منو مثل همون روزا با آغوشت بپوشونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♡من نمیگویم ♥ سمندرباش یا پروانه باش ♡چون به فکر ♥ سوختن افتاده ای "مردانه"باش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصاف نیست دنیا آنقدر کوچک باشد که آدم های تکراری را روزی هزار بار ببینی و آنقدر بزرگ باشد که نتوانی آن کس را که دلت میخواهد حتی یک بار ببینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رای داشتنش آنقدر سماجت میکنم ، تا خدا یادش برود که ما "قسمت" هم نیستیم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از آن همه شیطنت و شلوغی خبری نیست… آن قدر به خاطر ضربدرهای جلوی اسمم چوب روزگار را خوردم که تبدیل شدم به ساکت ترین شاگرد کلاس زندگی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی آدم یک نفر را دوست داشتہ باشہ بیشتر تنہاست، چون ب ھیچکس جز ھمان آدم فکر نمیکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط چند لحظه به من فکر کن نگو لحظه چی رو عوض می‌کنه همین چند لحظه برای یه عمر همه زندگیمو عوض می‌کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدونم از نظر اون عشق چي بود فقط ميدونم كه پول و ماشين مشكي بود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت بیادتو می افتم دردفترم یک ستاره می کشم  نمی دانم تاحالاچندتاستاره کشیدم ولی حالامی دانم من هم یک اسمان دارم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسيدم فرهاد از شيرين چه خبر؟گفت آهستــــــــــــــــــــــــه تر ليلي با من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقويم امسالم پر شده از قرمز هاي بي دليل،تو كه نباشي زندگي تا اطلاع ثانوي تعطيل است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن و تـــو

 دو نیــمه ی یــک سیــب بودیـــم

 ، تــو را یــکی بــرد

 و مــرا کــرم خـورد 

!  من خاکستر شدم تو اما تنها سیگاری را دیدی که تمـــام شــــد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز بیشتر و بدتر از این ... مغز استخوان آدمو نمی سوزونه که... اطرافیانت بهت بگن: اگه ...دوستت داشت نمیرفت...!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره ضامن من میشوی ای امام رئوف عجیب در کرببلای خود گرفتارم... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چقدر زمین هم گرد باشد.... ما دیگر هیچگاه به هم نمیرسیم! پس بچرخ تا بچرخیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گريه آخر شب هايم انگار کافي نبود … اين روزها به ياد صبح بخير گفتنهايتـــ اول صبح ها هـم گريه ميکنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از احساس آزادی نشسته کنج زندونم یه بغض کهنه که انگار میون ابر و بارونم وجودم بی تو یخ بسته بتاب سردم زمستونم منو مثل همون روزا با آغوشت بپوشونم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♡من نمیگویم ♥ سمندرباش یا پروانه باش ♡چون به فکر ♥ سوختن افتاده ای "مردانه"باش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصاف نیست دنیا آنقدر کوچک باشد که آدم های تکراری را روزی هزار بار ببینی و آنقدر بزرگ باشد که نتوانی آن کس را که دلت میخواهد حتی یک بار ببینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رای داشتنش آنقدر سماجت میکنم ، تا خدا یادش برود که ما "قسمت" هم نیستیم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از آن همه شیطنت و شلوغی خبری نیست… آن قدر به خاطر ضربدرهای جلوی اسمم چوب روزگار را خوردم که تبدیل شدم به ساکت ترین شاگرد کلاس زندگی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی آدم یک نفر را دوست داشتہ باشہ بیشتر تنہاست، چون ب ھیچکس جز ھمان آدم فکر نمیکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط چند لحظه به من فکر کن نگو لحظه چی رو عوض می‌کنه همین چند لحظه برای یه عمر همه زندگیمو عوض می‌کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميدونم از نظر اون عشق چي بود فقط ميدونم كه پول و ماشين مشكي بود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت بیادتو می افتم دردفترم یک ستاره می کشم  نمی دانم تاحالاچندتاستاره کشیدم ولی حالامی دانم من هم یک اسمان دارم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسيدم فرهاد از شيرين چه خبر؟گفت آهستــــــــــــــــــــــــه تر ليلي با من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقويم امسالم پر شده از قرمز هاي بي دليل،تو كه نباشي زندگي تا اطلاع ثانوي تعطيل است...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن و تـــو

 دو نیــمه ی یــک سیــب بودیـــم

 ، تــو را یــکی بــرد

 و مــرا کــرم خـورد 

!  من خاکستر شدم تو اما تنها سیگاری را دیدی که تمـــام شــــد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز بیشتر و بدتر از این ... مغز استخوان آدمو نمی سوزونه که... اطرافیانت بهت بگن: اگه ...دوستت داشت نمیرفت...!!!