بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قیامت قامت و قامت قیامت قیامت می کند این قد و قامت موذن گر ببیند قامتت را به قد قامت بماند تا قیامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بار اول که دیدمت چنان بی‌مقدمه زیبا بودی که چند روز بعد یادم افتاد باید عاشقت می‌شدم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان ما و جان آن چشماي تو  بوسه ميخواهم از آن لبهاي تو بوسه ميخواهم كه باشم تا سحر غرق در افكار و در رؤياي تو...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارند عصبی‌اَم می‌کنند کلمات وقتی به حذفِ نامِ تو رأی نمی‌دهند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب‌ها کمی بخوابْ تصدقت! این‌طور که چشم‌هات کاسه‌ی خون است آسمانم را هر صبح غروب می‌کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یلداست اما ن شیرینی شرینی ن سرخی انار ن لبخند پسته نمی تواند مرا از یادتوغافل کند  یلدایت بی من مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغلم کن! در این دنیای سرد و بی احساس... آغوشت دنیای دیگریست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر کوچولو : چیکار داشتی گفتی بیام اینجا؟...........پسر کوچولو: میشه با پسرای دیگه بازی نکنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چشمت از عسل لبریز و لب‌هایت شکر دارد بیــــا، هرچند مـــی‌گــویند: شیرینـــی ضرر دارد زدم دل را بـــه حافظ ، دیدم او امشب برای من - "لبش می‌بوسم و در می‌کشم می" در نظر دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی?!! توکه نیستی همه می خواهند جای تو را پــــــرکنند بیــــــــا!!... به همـهـ بگو!!تـــــو تکرار شدنی نیستی!!!!جای تــــــــــــــو جز باخودت پــــــــــر نمیشود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم،خوشبختی را در چشمان سبزت دیدم زمانی که دست در دست نامزدت داشتی قدم میزدی و انقدر مات صورتش بودی که منو ندیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــزار درد مرا بعد تـــو بغل كرده ست... هنـــوز در عجبم" مـــن چرا نمي ميرم"....؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازاین پس تنها ادامه میدهم.. درزیرباران به درخواست چترهم جواب ردمیدهم... میخواهم تنهاییم را به رخ این هوای دونفره بکشم باران... نبار... من نه چتر دارم نه یار.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین حس دنیا اینه ک بدونی اونی ک دوسش داری ب همون اندازه یکی دیگه رو دوس داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا همه منو فراموش کردن حتی بعضی وقتا فکر میکنم که تو هم منو فراموش کردی ,خدایا چرا هیچ کس درک نمی کنه که من چقدر دوسش دارم وهمش بهم میگن که باید فراموشش کنم ,مگه میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران را اگر از ما خبری نیست چه باک! نازنینا تو چرا بی خبر از ما شدی؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قیامت قامت و قامت قیامت قیامت می کند این قد و قامت موذن گر ببیند قامتت را به قد قامت بماند تا قیامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بار اول که دیدمت چنان بی‌مقدمه زیبا بودی که چند روز بعد یادم افتاد باید عاشقت می‌شدم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان ما و جان آن چشماي تو  بوسه ميخواهم از آن لبهاي تو بوسه ميخواهم كه باشم تا سحر غرق در افكار و در رؤياي تو...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارند عصبی‌اَم می‌کنند کلمات وقتی به حذفِ نامِ تو رأی نمی‌دهند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب‌ها کمی بخوابْ تصدقت! این‌طور که چشم‌هات کاسه‌ی خون است آسمانم را هر صبح غروب می‌کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یلداست اما ن شیرینی شرینی ن سرخی انار ن لبخند پسته نمی تواند مرا از یادتوغافل کند  یلدایت بی من مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغلم کن! در این دنیای سرد و بی احساس... آغوشت دنیای دیگریست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر کوچولو : چیکار داشتی گفتی بیام اینجا؟...........پسر کوچولو: میشه با پسرای دیگه بازی نکنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو چشمت از عسل لبریز و لب‌هایت شکر دارد بیــــا، هرچند مـــی‌گــویند: شیرینـــی ضرر دارد زدم دل را بـــه حافظ ، دیدم او امشب برای من - "لبش می‌بوسم و در می‌کشم می" در نظر دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی?!! توکه نیستی همه می خواهند جای تو را پــــــرکنند بیــــــــا!!... به همـهـ بگو!!تـــــو تکرار شدنی نیستی!!!!جای تــــــــــــــو جز باخودت پــــــــــر نمیشود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم،خوشبختی را در چشمان سبزت دیدم زمانی که دست در دست نامزدت داشتی قدم میزدی و انقدر مات صورتش بودی که منو ندیدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــزار درد مرا بعد تـــو بغل كرده ست... هنـــوز در عجبم" مـــن چرا نمي ميرم"....؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازاین پس تنها ادامه میدهم.. درزیرباران به درخواست چترهم جواب ردمیدهم... میخواهم تنهاییم را به رخ این هوای دونفره بکشم باران... نبار... من نه چتر دارم نه یار.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین حس دنیا اینه ک بدونی اونی ک دوسش داری ب همون اندازه یکی دیگه رو دوس داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا همه منو فراموش کردن حتی بعضی وقتا فکر میکنم که تو هم منو فراموش کردی ,خدایا چرا هیچ کس درک نمی کنه که من چقدر دوسش دارم وهمش بهم میگن که باید فراموشش کنم ,مگه میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگران را اگر از ما خبری نیست چه باک! نازنینا تو چرا بی خبر از ما شدی؟