بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا که نامردان عصا از کور میدزدند من از خوش باوری هایم صحبت از آرزو کردم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدمش .. سلامم را جواب داد با خود گفتم هنوز مرا فراموش نکرده اندکی آن طرف تر از یکی پرسید: آن غریبه را میشناسی ... ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بگم ماه مــنی هـر نفس همـــراه منی... اگه بگم بال منی لحظه ی پرواز منــــی... اینو بدون هرجا باشی تا ابد دنیای منی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار طلوع کند آفتاب از هر طرف که دلش میخواهد … من روزم را با خاطره ی “تو” آغاز کنم ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ اتفاقی قرار نیست بیفتد  اما؛ دل است دیگر.... همیشه منتظر میماند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعتهای نبودنت روی مچم بسته نمیشوند حلقه می شوند دور گردنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هم ک قدم می زنیم حسودی اش می شود آفتاب نه ک هیچگاه قدم نزده است با ماه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن بهانه نمی خواد... همینکه بهانه ماندن تمام شود کافیست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز يه بغضي گلومو گرفته،باز همون حس درد جدايي...من امروز كجامو،تو امروز كجايي،،،تو از قبله من گرفتي خدارو،كجايي ببيني يه شب حال ما رو؟......................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول میدهم بشوم همان دخترک شلوغ و پرهیاهو..... وقتی کسی را یافتم که لایق خانومی هایم باشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین ترین لبخند اون لبخندیه که... وقتی می خوای بهش اس ام اس بدی... یه دفعه خودش اس ام اس میده...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه را عوض کردم عزیز َم ... ، جای ِ همه چیز عوض شده ... ، جز ... گریه های ِ روی ِ بالش َم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی قبرم بنویسید: عین نخودچی های ته آجیل بود وقتی هیچ چیز دیگه نبود اومدند سراغش...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازگدایی پرسیدند:بدبخت ترازتوکسی هست؟خندیدوگفت:آری..عاشقی که به عشقش نرسد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا چه به فرهاد؟ يک فرهاد بود و يک بيستون عاشقي ! تو همين يک وجب ديوار را بردار. . . من باورت مي کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس بودنت قشنگترین حس دنیاست. توکه باشی... هرروز را...ن! هرثانیه را...عشق است.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا که نامردان عصا از کور میدزدند من از خوش باوری هایم صحبت از آرزو کردم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدمش .. سلامم را جواب داد با خود گفتم هنوز مرا فراموش نکرده اندکی آن طرف تر از یکی پرسید: آن غریبه را میشناسی ... ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بگم ماه مــنی هـر نفس همـــراه منی... اگه بگم بال منی لحظه ی پرواز منــــی... اینو بدون هرجا باشی تا ابد دنیای منی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار طلوع کند آفتاب از هر طرف که دلش میخواهد … من روزم را با خاطره ی “تو” آغاز کنم ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ اتفاقی قرار نیست بیفتد  اما؛ دل است دیگر.... همیشه منتظر میماند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعتهای نبودنت روی مچم بسته نمیشوند حلقه می شوند دور گردنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هم ک قدم می زنیم حسودی اش می شود آفتاب نه ک هیچگاه قدم نزده است با ماه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتن بهانه نمی خواد... همینکه بهانه ماندن تمام شود کافیست.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز يه بغضي گلومو گرفته،باز همون حس درد جدايي...من امروز كجامو،تو امروز كجايي،،،تو از قبله من گرفتي خدارو،كجايي ببيني يه شب حال ما رو؟......................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول میدهم بشوم همان دخترک شلوغ و پرهیاهو..... وقتی کسی را یافتم که لایق خانومی هایم باشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین ترین لبخند اون لبخندیه که... وقتی می خوای بهش اس ام اس بدی... یه دفعه خودش اس ام اس میده...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خانه را عوض کردم عزیز َم ... ، جای ِ همه چیز عوض شده ... ، جز ... گریه های ِ روی ِ بالش َم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی قبرم بنویسید: عین نخودچی های ته آجیل بود وقتی هیچ چیز دیگه نبود اومدند سراغش...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازگدایی پرسیدند:بدبخت ترازتوکسی هست؟خندیدوگفت:آری..عاشقی که به عشقش نرسد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا چه به فرهاد؟ يک فرهاد بود و يک بيستون عاشقي ! تو همين يک وجب ديوار را بردار. . . من باورت مي کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس بودنت قشنگترین حس دنیاست. توکه باشی... هرروز را...ن! هرثانیه را...عشق است.