بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه‌ ، بهترین سرقتِ دنیاست ! چون هم دزیدیش حال میده ! هم پس دادنش . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دلتنگی ب خاطر نبودن کسی نیست گاهی ب خاطر بودن کسی ست ک حواسش ب تو نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته واسه کسی از ته قلب شعر بگی بعد اون ب کس دیگه ای بگه مجنونتم لیلی جون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقانه هایم را روے همین دیوار مجازے حک میکنم! از لج تو... از لج خودم... که حاضر نبودیم یک بار این ها را واقعی به هم بگوییم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربان تر ازمن دیده ای؟نشانم بده.... کسی که بارها بسوزانیش و باز با عشق نگاهت کند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو میدانی آنچه را که من نمیدانم . . .در دانستن تو آرامشیست و در ندانستن من تلاطمها . . .تو خود با آرامشت تلاطمم را آرام ساز . . ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه عذرخواهی به "خودم" بدهکارم!!! خودم...منو ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقــدر باید بگذرد؟؟ تا مـن در مـرور خـاطراتم وقتی از کنار تــو رد می شوم. تنـــم نلــرزد….. بغضــم نگیــرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند شکستنی رفع بلاست...... ای دل تحمل کن شاید حکمتیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه اســــــت با تــــــــــو بخوابد فرشته اســــــــــــت ولي با ديگري بخوابد فاحشه اي بيش نيســــــــت...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو و خيالت راحت باشد ...  درد نميكشم ...  غمگين نميشوم ...  فقط ...  به زودى جسم بى جانم در تابوت فكر و خيالت ...  آرام ميگيرد ...  همين...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران تکراری نمیشود هر وقت بیاید دوست داشتنیست و تو برای من بارانی0 اگه بشه اولیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی میکند... مهرۀ سیاه باشم یا سفید... چشمانت... با اولین حرکت ماتم میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلک هایم را باز میکنم، تونیستی... این بی رحمانه ترین اتفاق هرروز من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــوب بخـــواب تا قـــلبت آرامـــش يـابد فــردا صــبح  دوبـــــــاره « دوســت داشــتنــمان » را  با يــــكديـــــگر آغاز خواهيم كرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی چقدر دلم هوس شیطنت میکند... از همان شیطنت هایی که حرف تو پشت بند آن باشد که بگویی: مگه دستم بهت نرسه...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه‌ ، بهترین سرقتِ دنیاست ! چون هم دزیدیش حال میده ! هم پس دادنش . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دلتنگی ب خاطر نبودن کسی نیست گاهی ب خاطر بودن کسی ست ک حواسش ب تو نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته واسه کسی از ته قلب شعر بگی بعد اون ب کس دیگه ای بگه مجنونتم لیلی جون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقانه هایم را روے همین دیوار مجازے حک میکنم! از لج تو... از لج خودم... که حاضر نبودیم یک بار این ها را واقعی به هم بگوییم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربان تر ازمن دیده ای؟نشانم بده.... کسی که بارها بسوزانیش و باز با عشق نگاهت کند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو میدانی آنچه را که من نمیدانم . . .در دانستن تو آرامشیست و در ندانستن من تلاطمها . . .تو خود با آرامشت تلاطمم را آرام ساز . . ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه عذرخواهی به "خودم" بدهکارم!!! خودم...منو ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقــدر باید بگذرد؟؟ تا مـن در مـرور خـاطراتم وقتی از کنار تــو رد می شوم. تنـــم نلــرزد….. بغضــم نگیــرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند شکستنی رفع بلاست...... ای دل تحمل کن شاید حکمتیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه اســــــت با تــــــــــو بخوابد فرشته اســــــــــــت ولي با ديگري بخوابد فاحشه اي بيش نيســــــــت...؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو و خيالت راحت باشد ...  درد نميكشم ...  غمگين نميشوم ...  فقط ...  به زودى جسم بى جانم در تابوت فكر و خيالت ...  آرام ميگيرد ...  همين...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران تکراری نمیشود هر وقت بیاید دوست داشتنیست و تو برای من بارانی0 اگه بشه اولیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرقی میکند... مهرۀ سیاه باشم یا سفید... چشمانت... با اولین حرکت ماتم میکند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلک هایم را باز میکنم، تونیستی... این بی رحمانه ترین اتفاق هرروز من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــوب بخـــواب تا قـــلبت آرامـــش يـابد فــردا صــبح  دوبـــــــاره « دوســت داشــتنــمان » را  با يــــكديـــــگر آغاز خواهيم كرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی چقدر دلم هوس شیطنت میکند... از همان شیطنت هایی که حرف تو پشت بند آن باشد که بگویی: مگه دستم بهت نرسه...